Languages:                   

MIĘDZYNARODOWA RODZINA ZAKONNA

Franciszkanki Misjonarki Maryi

Prowincja Europy Środkowo - Wschodniej

Bosna i Hercegovina Deutschland Ősterreich Magyarország
Polska Россия Slovenija Україна

dzielenie z rekolekcji wielkopostnych - kto z licealistów spotkał Ojca??

Tęsknota za Ojcem... taki był temat spotkania w Łabuniach Poznawaliśmy historię Ojca,  który stracił syna i jak obaj się odnaleźli… Czy ...

Wprowadzenie do liturgii

Zobacz inne
 

Zobacz również

Ankieta


Czy uczestniczyliście w zorganizowanych rekolekcjach?


Nie
Tak


Głosuj     Wyniki     Inne pytania
 

Polecamy


 

         

Warszawa

Msze św. w Kaplicy
Królowej Misji

- w niedzielę: godz. 8.00
- w tygodniu: 6.30

   
Adoracja Najświętszego Sakramentu

- Pon.– Piątek godz. 7.30 – 17.00
- Sobota godz. 7.30 – 15.00
- Niedziela  godz. 11.00 – 17.00
 

Serwis osób niezalogowanych


Niedziela Dobrego Pasterza

2010-04-23 s. Anna Siudak FMM

 


 

 

    W niedzielę 25 kwietnia Kościół katolicki wspomina Dobrego Pasterza. Od wielu lat dzień ten jest w sposób szczególny poświęcony modlitwom o powołania kapłańskie i zakonne. Tegoroczne orędzie Benedykta XVI z tej okazji nosi tytuł: Świadectwo wzbudza powołania

   

     Dzień Modlitw jest inicjatywą Pawła VI, który już 23 stycznia 1964 r., czyli w nieco ponad pół roku po swym wyborze na najwyższy urząd w Kościele (21 VI 1963) postanowił, że jedna z niedziel okresu wielkanocnego będzie przeznaczona na modlitwę o powołania do stanu kapłańskiego i życia zakonnego. Była to odpowiedź Papieża na utrzymujący się od dawna, a nawet pogłębiający się wówczas kryzys w Kościele, którego jednym z najjaskrawszych i najboleśniejszych przejawów był spadek powołań, i to zarówno wśród mężczyzn, jak i kobiet.

 

    Spadała zresztą nie tylko liczba powołań, a więc kandydatów do kapłaństwa i życia zakonnego, ale także liczba czynnych księży, zakonników i zakonnic ze względu zarówno na liczne wystąpienia i porzucenia stanu duchownego, jak i liczbę zmarłych, których nie były w stanie zrównoważyć ani tym bardziej przewyższyć nowe zastępy kapłanów i sióstr zakonnych.

 

     W tej sytuacji Ojciec Święty postanowił działać, i to szybko. W owym styczniowym dniu 44 lata temu postanowił, że odtąd w Niedzielę Dobrego Pasterza, która przed posoborową reformą kalendarza liturgicznego przypadała w Drugą, a obecnie w Czwartą Niedzielę Wielkanocną, Kościół będzie się szczególnie modlił o nowych "robotników żniwa". Po raz pierwszy niedziela taka wypadała 12 kwietnia 1964 r. i wtedy to obchodzono pierwszy Dzień Modlitw o Powołania.

   

     Chociaż w okresie pontyfikatu Jana Pawła II i obecnie wyraźnie wzrosła liczba seminarzystów, trzeba nieustannie modlić się o jak najwięcej nowych kandydatów i kandydatek do życia kapłańskiego i zakonnego. Liczba i jakość powołań są bowiem swoistym papierkiem lakmusowym stanu całego Kościoła: dużo powołań to lepiej działający i dynamiczny Kościół, podczas gdy stagnacja, a tym bardziej spadek powołań oznacza więdnięcie wiary, życia duchowego, a zatem słabnięcie świadectwa Kościoła przed światem.

 

Modlitwa o powołania

   

     Jezu, Synu Boga, w którym mieszka cała pełnia bóstwa. Ty powołujesz ochrzczonych, by wypłynęli na glebie, krocząc drogami świętości. Wzbudź w sercach łudzi młodych pragnienie, by być we współczesnym świecie świadkami potęgi Twojej miłości. Napełnij młodych Twoim Duchem odwagi i roztropności, aby prowadził ich ku głębi tajemnicy człowieka, by stali się zdolnymi do odkrycia pełnej prawdy o sobie i o własnym powołaniu.

   

     Nasz Zbawicielu, posiany przez Ojca, aby objawić Jego miłosierną miłość. Obdarz Twój Kościół darem ludzi młodych, którzy są gotowi wypłynąć na głębię, aby być wśród ludzi znakiem Twojej obecności, która odnawia i zbawia.

 

     Najświętsza Dziewico, Matko Zbawiciela, niezawodna Przewodniczko na drodze ku Bogu i bliźniemu. Ty, która zachowywałaś słowa Jezusa w głębi Twego serca, wspieraj Twoim macierzyńskim wstawiennictwem rodziny i wspólnoty kościelne, aby pomagały ludziom młodym w hojnej odpowiedzi na wezwanie Pana. Amen.

Jan Paweł II

 

 

 

 

Wstecz Odsłon: 7547   

 

Twoim zdaniem


 
Dodaj komentarz
 
 
000126913
 

MIĘDZYNARODOWA RODZINA ZAKONNA Franciszkanki Misjonarki Maryi
Prowincja Europy Środkowo - Wschodniej
Warszawa, ul. Racławicka 14, 02-601 Warszawa,   tel. 22 8453021,  www.fmm.opoka.org.plsiostry.fmm@gmail.com
Konto bankowe: Bank PKO S.A. 32 1240 1037 1111 0000 0691 6886
Administrator: Mirosław Kuduk

Mirosław Kuduk © 2010

Profesjonalny Hosting