Languages:                   

MIĘDZYNARODOWA RODZINA ZAKONNA

Franciszkanki Misjonarki Maryi

Prowincja Europy Środkowo - Wschodniej

Bosna i Hercegovina Deutschland Ősterreich Magyarország
Polska Россия Slovenija Україна

11 listopada - Międzynarodowy Dzień Modlitwy za Prześladowany Kościół

Jest to dzień globalnego wstawiania się u Boga za chrześcijanami prześladowanymi na całym świecie. Open Doors ...

Nabożeństwa

Zobacz inne
 

Zobacz również

Ankieta


Czy uczestniczyliście w zorganizowanych rekolekcjach?


Nie
Tak


Głosuj     Wyniki     Inne pytania
 

Polecamy


 

         

Warszawa

Msze św. w Kaplicy
Królowej Misji

- w niedzielę: godz. 8.00
- w tygodniu: 6.30

   
Adoracja Najświętszego Sakramentu

- Pon.– Piątek godz. 7.30 – 17.00
- Sobota godz. 7.30 – 15.00
- Niedziela  godz. 11.00 – 17.00
 

Serwis osób niezalogowanych


Transitus św. Franciszka z Asyżu

2010-08-25 s. Anna Siudak FMM

 


 

 

      Dzisiejszego wieczoru pragniemy celebrować razem paschę naszego Ojca św. Franciszka. Tej celebracji będzie nam towarzyszyła jego „Pieśń słoneczna", którą wyśpiewywał z braćmi w ostatnich momentach swego życia. Dla naszego serafickiego Ojca śmierć była zakończeniem czasu łaski i Bożego miłosierdzia, przejściem do domu Ojca, do pełnej wspólnoty życia z Bogiem, powierzeniem się Bogu, który jest miłością.

     

Śpiew: Pieśń słoneczna

   

    Św. Franciszkowi wszystko mówiło o Bogu. On nie tylko czuł i widział, ale realnie przeżywał Boga w przyrodzie i traktował ją jako widzialną świątynię mieszkającego w niej Stwórcy i cudowną symfonię na Jego cześć. Śpiewał hymn do słońca w przeddzień swojej śmierci, schorowany i cierpiący na chorobę oczu. Prawie nic nie widział, i każdy promyk słońca czy innego światła, boleśnie go raził, skazując resztę jego życia na nieprzeniknioną noc wśród ogromnych cierpień z powodu światła. Pieśń słoneczna wyraża najgłębszą przemianę świętego, jego życia i duszy w prawdziwy wizerunek Chrystusa. W tej pieśni sławi totalne pojednanie człowieka ze światem, z samum sobą i z Bogiem streszczając najbardziej intymne i osobiste doświadczenie duchowe.

   

     Franciszek doświadczył w swym życiu tak przemożnych skutków łaski, iż czuł się zobowiązany do głoszenia jej dobrodziejstw wszystkim i na wszystkie sposoby. Na takie uniwersalne dziękczynienie może się zdobyć serce zjednoczone z Bogiem, pojednane wewnętrznie z sobą samym oraz ze wszystkim co przynosi los i daje świat. Do takiej postawy prowadziło św. Franciszka wyzucie się ze wszystkich rzeczy i pragnień, czyniącym jego wnętrze czystym i otwartym na piękno świata i dobroć Ojca Niebieskiego. Uczuć zachwytu nie nakazuje nam wola ale otwarte serce. Dopiero człowiek ubogi we wszystko jak Franciszek przyjmuje wszystko jako wspaniały dar, nawet własne istnienie i własną śmierć.

   

Pieśń: Ty jesteś dobro ...

         

    Franciszek kochał każdego człowieka. Nikt w jego życiu nie był na drugim planie. Wszystko widział ostro, bo patrzył wzrokiem wysubtelnionym najbardziej autentyczną miłością Boga. Widział w ludziach to czego sami nie dostrzegali - godność ich bycia człowiekiem. Granicę naszego człowieczeństwa, kazał szukać w człowieczeństwie naszych bliźnich. Nauczył nas patrzeć na świat jako na mądrą kompozycję, której myślą przewodnią jest harmonijne współżycie wszystkich we wszystkim. Rozszerzyły się więc granice naszego świata,    albowiem   zaczęliśmy    rozumieć    naszą   małość.    Człowiek   jest odpowiedzialny za braterstwo z przyrodą, albowiem tylko jemu zlecił Stwórca dopełnienie obrazu ziemi.

 

Pieśń słoneczna: zwrotka ostatnia

   

     Franciszek witał śmierć z taką radością serca jakiej nigdy, nawet w najbardziej ponurych dniach, całkowicie nie utracił. Usłyszawszy werdykt lekarza o dacie swojej śmierci, zawołał braci, by śpiewali pieśń brata słońca i innych stworzeń. Czy zdawali sobie oni sprawę z tego, że wypełnili jego celę całym wszechświatem? Ogień, woda, ziemia i powietrze - cztery żywioły, łączą się z gwiazdami, księżycem i słońcem, kwiatami, ziołami na nieustannie zmieniającym się tle obłoków, składając się na przepych i piękno wszechświata. Zbliżającą się śmierć - wysłanniczkę niebios - powitał Franciszek z dworską grzecznością:

     

Zwrotka z pieśni słonecznej o siostrze śmierci.

   

     Czym jest śmierć dla chrześcijan? Jeżeli jesteśmy zjednoczeni z Chrystusem, jest ona narodzinami dla nieba. Umierając z Chrystusem z Nim też zmartwychwstaniemy. On przez swoją śmierć i zmartwychwstanie unicestwił śmierć. W Chrystusie sam Bóg wkroczył w rzeczywistość śmierci i uczynił ją sferą swojej obecności. Tym samym pokonał ją jako śmierć. Chrystus przez zmartwychwstanie powrócił do życia i odtąd Jego śmierć ma zbawcze znaczenie dla wszystkich ludzi. Wraz z Nim wkraczamy w nowe życie, w jego Królestwie.

 

Czytanie z listu do Rzymian 8,14-24a

       

Pieśń: Zmartwychwstał Pan...

       

Ewangelia wg św. Mateusza 28,1-10, 16-20. Homilia

     

Pieśń: Napełnij Panie me serce twym pokojem...

         

Modlitwa za Zakon - Marek Skwarnicki

 

Ty który gniazda budowałeś ptakom,
A Kościół dźwignąłeś z ruiny
I powołałeś do życia nasz zakon.
Ciebie Franciszku prosimy,
Wstaw się za nami do Matki Anielskiej,
W groźnym, dwudziestym pierwszym wieku:
By się odrodził Kościół radości,
A pokój w każdym człowieku.
Ty jesteś bratem odwiecznej nadziei,
Tyś ojcem żywej wiary.
Jesteś młodością naszego serca,
Przyczyną naszej ofiary.
Całe swe życie i siebie całych,
Składamy święty Patronie,
W twe poranione miłością ręce,
W twoje ręce zbawione.

     

Pieśń na zakończenie: Mój Boże jesteś wielki i piękny...

 

 

 

 

Wstecz Odsłon: 10542   

 

Twoim zdaniem


 
Dodaj komentarz
 
 
000127112
 

MIĘDZYNARODOWA RODZINA ZAKONNA Franciszkanki Misjonarki Maryi
Prowincja Europy Środkowo - Wschodniej
Warszawa, ul. Racławicka 14, 02-601 Warszawa,   tel. 22 8453021,  www.fmm.opoka.org.plsiostry.fmm@gmail.com
Konto bankowe: Bank PKO S.A. 32 1240 1037 1111 0000 0691 6886
Administrator: Mirosław Kuduk

Mirosław Kuduk © 2010

Profesjonalny Hosting