Languages:                   

MIĘDZYNARODOWA RODZINA ZAKONNA

Franciszkanki Misjonarki Maryi

Prowincja Europy Środkowo - Wschodniej

Bosna i Hercegovina Deutschland Ősterreich Magyarország
Polska Россия Slovenija Україна

Miłość Pana trwa na wieki

    Siostra Leopoldyna Lis-Rudnicka, córka Wandy i Klemensa, imię zakonne s. Krystyna od Pani Jazłowieckiej tak sama opowiada o swoim życiu: Ur ...

Działalność misyjna

Zobacz inne
 

Zobacz również

Ankieta


Czy uczestniczyliście w zorganizowanych rekolekcjach?


Nie
Tak


Głosuj     Wyniki     Inne pytania
 

Polecamy


 

         

Warszawa

Msze św. w Kaplicy
Królowej Misji

- w niedzielę: godz. 8.00
- w tygodniu: 6.30

   
Adoracja Najświętszego Sakramentu

- Pon.– Piątek godz. 7.30 – 17.00
- Sobota godz. 7.30 – 15.00
- Niedziela  godz. 11.00 – 17.00
 

Serwis osób niezalogowanych


Kościół w Afryce Północnej

2010-11-23 s. Anna Siudak FMM

 


 

 

    Obecny Kościół w Północnej Afryce ma swoje korzenie w starożytnym Kościele afrykańskim, którego początki sięgają drugiego wieku. Zmienne koleje losu historii nadały mu różnorodne oblicze. Pomimo licznych prześladowań, Kościół ten rozwinął się w zadziwiająco szybkim tempie. Jego « złoty wiek » przypadł na przełom IV i V wieku i był ściśle związany z życiem i działalnością św. Augustyna.

 

     Na początku V w. liczył on 565 biskupów z terenów dzisiejszej Tunezji, Libii, Algierii i Maroka. Począwszy od VII wieku, wraz z najazdem Arabów rozpoczął się proces wypierania chrześcijaństwa przez islam. Skutkiem tego był całkowity zanik Kościoła Chrystusowego na tych terenach. Pomimo tego, zawsze można było tutaj spotkać świadków Ewangelii.

       

    Dzisiaj Kościół w Północnej Afryce nadal trwa w trudnych duszpastersko warunkach, ponieważ będąc w świecie islamu nie może oficjalnie prowadzić działalności ewangelizacyjnej. Jego sytuację najlepiej obrazuje scena Nawiedzenia św. Elżbiety przez Maryję w Ain Karim. Przyniosła Ona swojej krewnej Jezusa, który w tej scenie nie wypowiedział ani jednego słowa. Wystarczyła tylko Jego obecność, aby "poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch święty napełnił Elżbietę" (Łk 1, 41). Kościół w Północnej Afryce tylko jest, Jezus nie przemawia oficjalnie, publicznie, podobnie jak w Ain Karim, ale skutki Jego obecności widać w życiu codziennym. Jej owocem jest duch dialogu i braterskiej miłości. Dialog ten służy rozwijaniu wzajemnych, przyjacielskich relacji oraz buduje pokój i sprawiedliwość. Zwraca także uwagę na to, co łączy świat arabski z kulturą chrześcijańską, co łączy ludzi między sobą.

   

    Ponadto główną misją Kościoła jest troska o życie duchowe jego członków, bez którego dzieło dawania świadectwa jest niemożliwe. Oprócz sprawowania niedzielnej Eucharystii, Kościół troszczy się o formację duchową chrześcijan przez organizowanie spotkań modlitewnych, biblijnych, formacyjnych, na temat sprawiedliwości i pokoju oraz kursów zgłębiania wiedzy o islamie.

               

    Parafie oraz działające w nich organizacje i ruchy prowadzą ożywioną działalność społeczno-charytatywną. Korzystają z niej przede wszystkim muzułmanie. Działalność ta przejawia się w różnorodnych dziedzinach: pomoc ludziom w potrzebie (samotnym kobietom, imigrantom, niepełnosprawnym), opieka zdrowotna, formacja (kształcenie wychowawców, publikacja czasopism), dokształcanie dzieci, biblioteki dla studentów, działalność animacyjna dla dzieci i młodzieży, pomoc w realizowaniu inicjatyw, których autorami są młodzi muzułmanie.

   

    Kościół prowadzi również działalność kulturalną. W ten sposób wyraża on swoje poszanowanie dla kultury krajów muzułmańskich w całej jej różnorodności oraz pragnie wnieść swój wkład w jej rzeczywisty rozwój.

   

    Ojciec Święty Jan Paweł II  dwukrotnie odwiedził Północną Afrykę. W 1985 r. złożył wizytę w Casablance, a 14 IV 1996 r. w Tunezji. Celem jego wizyty były nie tylko pasterskie odwiedziny lokalnego Kościoła, ale potrzeba wspólnego z muzułmanami budowania świata pełnego pokoju, dialogu i współpracy.

 

 

 

 

Wstecz Odsłon: 19067   

 

Twoim zdaniem


 
Dodaj komentarz
 
 
000127107
 

MIĘDZYNARODOWA RODZINA ZAKONNA Franciszkanki Misjonarki Maryi
Prowincja Europy Środkowo - Wschodniej
Warszawa, ul. Racławicka 14, 02-601 Warszawa,   tel. 22 8453021,  www.fmm.opoka.org.plsiostry.fmm@gmail.com
Konto bankowe: Bank PKO S.A. 32 1240 1037 1111 0000 0691 6886
Administrator: Mirosław Kuduk

Mirosław Kuduk © 2010

Profesjonalny Hosting