Languages:                   

MIĘDZYNARODOWA RODZINA ZAKONNA

Franciszkanki Misjonarki Maryi

Prowincja Europy Środkowo - Wschodniej

Bosna i Hercegovina Deutschland Ősterreich Magyarország
Polska Россия Slovenija Україна

Transitus Marii od Męki Pańskiej

Siostry modląc się towarzyszyły Marii od Męki Pańskiej aż do ostatniego tchnienia, które ustało  kilka minut po 14.00. Wcześniej dostała de ...

Działalność misyjna

Zobacz inne
 

Zobacz również

Ankieta


Czy uczestniczyliście w zorganizowanych rekolekcjach?


Nie
Tak


Głosuj     Wyniki     Inne pytania
 

Polecamy


 

         

Warszawa

Msze św. w Kaplicy
Królowej Misji

- w niedzielę: godz. 8.00
- w tygodniu: 6.30

   
Adoracja Najświętszego Sakramentu

- Pon.– Piątek godz. 7.30 – 17.00
- Sobota godz. 7.30 – 15.00
- Niedziela  godz. 11.00 – 17.00
 

Serwis osób niezalogowanych


Kościół w Afryce Północnej

2010-11-23 s. Anna Siudak FMM

 


 

 

    Obecny Kościół w Północnej Afryce ma swoje korzenie w starożytnym Kościele afrykańskim, którego początki sięgają drugiego wieku. Zmienne koleje losu historii nadały mu różnorodne oblicze. Pomimo licznych prześladowań, Kościół ten rozwinął się w zadziwiająco szybkim tempie. Jego « złoty wiek » przypadł na przełom IV i V wieku i był ściśle związany z życiem i działalnością św. Augustyna.

 

     Na początku V w. liczył on 565 biskupów z terenów dzisiejszej Tunezji, Libii, Algierii i Maroka. Począwszy od VII wieku, wraz z najazdem Arabów rozpoczął się proces wypierania chrześcijaństwa przez islam. Skutkiem tego był całkowity zanik Kościoła Chrystusowego na tych terenach. Pomimo tego, zawsze można było tutaj spotkać świadków Ewangelii.

       

    Dzisiaj Kościół w Północnej Afryce nadal trwa w trudnych duszpastersko warunkach, ponieważ będąc w świecie islamu nie może oficjalnie prowadzić działalności ewangelizacyjnej. Jego sytuację najlepiej obrazuje scena Nawiedzenia św. Elżbiety przez Maryję w Ain Karim. Przyniosła Ona swojej krewnej Jezusa, który w tej scenie nie wypowiedział ani jednego słowa. Wystarczyła tylko Jego obecność, aby "poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch święty napełnił Elżbietę" (Łk 1, 41). Kościół w Północnej Afryce tylko jest, Jezus nie przemawia oficjalnie, publicznie, podobnie jak w Ain Karim, ale skutki Jego obecności widać w życiu codziennym. Jej owocem jest duch dialogu i braterskiej miłości. Dialog ten służy rozwijaniu wzajemnych, przyjacielskich relacji oraz buduje pokój i sprawiedliwość. Zwraca także uwagę na to, co łączy świat arabski z kulturą chrześcijańską, co łączy ludzi między sobą.

   

    Ponadto główną misją Kościoła jest troska o życie duchowe jego członków, bez którego dzieło dawania świadectwa jest niemożliwe. Oprócz sprawowania niedzielnej Eucharystii, Kościół troszczy się o formację duchową chrześcijan przez organizowanie spotkań modlitewnych, biblijnych, formacyjnych, na temat sprawiedliwości i pokoju oraz kursów zgłębiania wiedzy o islamie.

               

    Parafie oraz działające w nich organizacje i ruchy prowadzą ożywioną działalność społeczno-charytatywną. Korzystają z niej przede wszystkim muzułmanie. Działalność ta przejawia się w różnorodnych dziedzinach: pomoc ludziom w potrzebie (samotnym kobietom, imigrantom, niepełnosprawnym), opieka zdrowotna, formacja (kształcenie wychowawców, publikacja czasopism), dokształcanie dzieci, biblioteki dla studentów, działalność animacyjna dla dzieci i młodzieży, pomoc w realizowaniu inicjatyw, których autorami są młodzi muzułmanie.

   

    Kościół prowadzi również działalność kulturalną. W ten sposób wyraża on swoje poszanowanie dla kultury krajów muzułmańskich w całej jej różnorodności oraz pragnie wnieść swój wkład w jej rzeczywisty rozwój.

   

    Ojciec Święty Jan Paweł II  dwukrotnie odwiedził Północną Afrykę. W 1985 r. złożył wizytę w Casablance, a 14 IV 1996 r. w Tunezji. Celem jego wizyty były nie tylko pasterskie odwiedziny lokalnego Kościoła, ale potrzeba wspólnego z muzułmanami budowania świata pełnego pokoju, dialogu i współpracy.

 

 

 

 

Wstecz Odsłon: 19046   

 

Twoim zdaniem


 
Dodaj komentarz
 
 
000126926
 

MIĘDZYNARODOWA RODZINA ZAKONNA Franciszkanki Misjonarki Maryi
Prowincja Europy Środkowo - Wschodniej
Warszawa, ul. Racławicka 14, 02-601 Warszawa,   tel. 22 8453021,  www.fmm.opoka.org.plsiostry.fmm@gmail.com
Konto bankowe: Bank PKO S.A. 32 1240 1037 1111 0000 0691 6886
Administrator: Mirosław Kuduk

Mirosław Kuduk © 2010

Profesjonalny Hosting