Languages:                   

MIĘDZYNARODOWA RODZINA ZAKONNA

Franciszkanki Misjonarki Maryi

Prowincja Europy Środkowo - Wschodniej

Bosna i Hercegovina Deutschland Ősterreich Magyarország
Polska Россия Slovenija Україна

Z Lubumbashi...

Kochane Siostry Jestem w Lubumbashi od kilku dni. Nasza umęczona na drogach pory deszczowej Toyota Land Cruser odpoczywa u mechanika, zakupy po czę ...

Pisma Założycielki

Zobacz inne
 

Zobacz również

Ankieta


Czy uczestniczyliście w zorganizowanych rekolekcjach?


Nie
Tak


Głosuj     Wyniki     Inne pytania
 

Polecamy


 

         

Warszawa

Msze św. w Kaplicy
Królowej Misji

- w niedzielę: godz. 8.00
- w tygodniu: 6.30

   
Adoracja Najświętszego Sakramentu

- Pon.– Piątek godz. 7.30 – 17.00
- Sobota godz. 7.30 – 15.00
- Niedziela  godz. 11.00 – 17.00
 

Serwis osób niezalogowanych


Plan Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Maryi

2010-09-28 bł. Maria od Męki Pańskiej

 


 

 

1. Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Maryi jako cel ma oddawać cześć i naśladować życie Najświętszej Maryi Panny, kontynuując Jej misję na ile to możliwe i wspomagając Jej działanie na ziemi.

           

2. Biorąc pod uwagę  że Mesjasz oczekiwany przez Żydów został przyciągnięty na ziemię przez naszą pokorną i Boską Matkę, Siostry Misjonarki Maryi w tych nieszczęśliwych czasach ofiarują swoje życie za Kościół i za dusze.

     

3. By naśladować Najświętszą Maryję Pannę, która towarzyszyła Jezusowi Chrystusowi, siostry Misjonarki Maryi powinny mieć wystawienie i adorację Najświętszego Sakramentu. Dlatego mają wybierać miejsca na fundację tam, gdzie Jezus mniej adorowany i mało znany, szczególnie wśród niewierzących i heretyków w krajach, gdzie adoracja wynagradzająca jest najbardziej konieczna.

     

4. Naśladując zawsze  naszą Boską Matkę, którą dał nam Jezus, siostry Misjonarki Maryi uczą dusze jak wynagradzać zniewagi wyrządzone Bogu poprzez grzechy. Konsekwencją ich podwójnego powołania ofiar i misjonarek jest wybór życia kontemplacyjno-czynnego. Mają żyć bez rozgłosu jak Maryja Niepokalana w Nazarecie, która  współpracowała bardziej niż inne stworzenia w zbawianiu rodzaju ludzkiego, dokonanego poprzez jej Boskiego Syna. Żyjąc bez rozgłosu oraz czyniąc w pokoju i pokornej służbie dzieła miłosierdzia, siostry Misjonarki Maryi powinny być godne misji, którą wykonują. Dlatego ćwiczenia duchowe tj. modlitwa, adoracja, odmawianie brewiarza powinny trwać około sześć godzin dziennie. Reszta czasu powinna być poświęcona wykonywaniu pokornych prac i służbie apostolskiej.

               

5. Ta ostatnia (służba apostolska) w krajach katolickich jest prowadzona przede wszystkim poprzez rekolekcje i katechizację. Natomiast w krajach misyjnych ma się odbywać w takiej formie jaką zaproponują przełożeni lokalnego Kościoła: rekolekcje, katechizacja, szkoły, przede wszystkim dla ubogich, sierocińce, katechumenat i opieka nad chorymi.  

            

6. W ich kontaktach z ludźmi świeckimi, siostry Misjonarki Maryi będą się starały, na ile to możliwe, być miłosiernymi i propagować wśród nich Nabożeństwo do Świętej Rodziny, by pragnęli naśladować jej życie w Nazarecie.

                     

7. Habit Zgromadzenia jest cały biały, dlatego że biały jest kolorem Najświętszego Sakramentu, kolorem Maryi Dziewicy oraz widzialnej Głowy Kościoła, dla  zwycięstwa którego każda z sióstr Zgromadzenia oddaje się na szczególną służbę Bogu. Poza tym biały jest kolorem najbardziej praktycznym na misjach.

                     

8. Są trzy stopnie sióstr w Zgromadzeniu: siostry chórowe, siostry koadiutorki i siostry z Nazaretu (agregowane), które nie zachowują ściśle klauzury. Pomiędzy te ostatnie przyjmuje się także osoby, które z różnych przyczyn nie mogą stać się w przyszłości członkiniami ani pierwszego, ani drugiego stopnia.

       

9. Klasztory nie posiadają krat z wyjątkiem kaplicy, ale klauzura ma być przestrzegana bardzo rygorystycznie. Siostry opuszczają klauzurę tylko przy zmianie domu albo przy załatwianiu absolutnie koniecznych spraw Zgromadzenia. W sytuacjach kiedy muszą opuścić klasztor, siostry Misjonarki Maryi muszą mieć towarzyszkę i założyć habit sióstr z Nazaretu.

             

10. W chwili obecnej Zgromadzenie jest pod jurysdykcją biskupa diecezji , na której terenie powstało. Jednak z czasem chcemy, by jego reguła została przedstawiona papieżowi, dlatego że formuła ślubów wyraża specjalne posłuszeństwo wobec Stolicy Apostolskiej. Ona  zobowiązuje Zgromadzenie do zakładania fundacji tam, gdzie tego pragnie Stolica Apostolska. W ten sposób Zgromadzenie staje się uniwersalne.

             

11. Zgromadzenie jest zarządzane przez Przełożoną Generalną wybieraną na 12 lat, w tajnym głosowaniu podczas Kapituły Generalnej. Kapituły Generalne odbywają się regularnie co sześć lat. Przełożona Generalna ma sześć Radnych, które jeśli to możliwe, rezydują razem z nią, w Rzymie.

     

12. Ekonomka Generalna i Radne Generalne wybierane są albo wybierane powtórnie co sześć lat.

                 

13. Przełożone Prowincjalne wybierane są na trzy lata. Każda prowincja proponuje Przełożonej Generalne trzy nazwiska wybrane poprzez tajne głosowanie profesek danej prowincji. Z tych trzech nazwisk Przełożona Generalna i jej Rada wybiera jedno nazwisko.

       

14. Przełożone lokalne jak również cztery Radne Prowincjalne są wybierane przez Przełożoną Generalną i jej Radę.

     

15. Postulat trwa trzy miesiące, nowicjat dwa lata. Wszystkie siostry przyjmują imię Maria i do tego pierwszego imienia jest dołączone imię świętego dla rozróżnienia sióstr.

       

16. Zgromadzenie rezerwuje sobie prawo do odesłania osób aż do ślubów wieczystych, które są składane po pięciu latach od pierwszych ślubów.

     

17. Dla sióstr chórowych posag wynosi 15 tys. franków, dla Sióstr koadiutorek i sióstr z Nazaretu wynosi 3 tys.  Przełożona Generalna może dać dyspensą z wniesienia posagu.

     

18. Do ślubów wieczystych siostra przygotowuje się jak gdyby przez trzeci rok nowicjatu i przez trzydziestodniowe rekolekcje.

     

19. Przy klasztorach  będą budynki do prowadzenia dzieł oraz rozmównice dla osób, które przychodzą z zewnątrz. Osoby te nigdy nie mogą wejść do klauzury. Wyjątek stanowi osoba księdza, lekarza i robotników jeżeli to konieczne.

       

20. Każdy Klasztor posiada spowiednika zwyczajnego i nadzwyczajnego.

     

21. Każdego roku Prowincjalna odwiedza domy prowincji. Co sześć lat każda Prowincja wysyła swoje przedstawicielki  do Przełożonej Generalnej. Przełożona Generalna co sześć lat wizytuje prowincję, albo wysyła tam swoją przedstawicielkę . To  pozwala, aby co trzy lata prowincje otrzymały konieczną dla nich pomoc.

     

22. Zmian personalnych przełożona musi dokonywać w porozumieniu z przełożonymi Kościoła, mając na uwadze, że nasze dzieła są w służbie misji Kościoła.  

       

23. Ubiór sióstr z Nazaretu będzie podobny do ubioru pozostałych sióstr, z tą różnicą że w miejsce białego koloru będzie granatowy.

   

24. Jeżeli Siostry będą przebywać na zewnątrz klasztoru, lub podróżując w sprawach Zgromadzenia, mogą się spowiadać u księdza, który jest do tego upoważniony, w miejscu w którym się znajdują.

     

Plan posiada aprobatę Wikariusza Apostolskiego z  Coinbatour pod warunkiem, że Rzym pozwoli na codzienne Wystawienie Najświętszego Sakramentu.

     

Coinbatour Święto Św. Marka Ap. 24.04.1877.

                 

 J. Bardou. Vic. Ap.

 

 

 

 

Wstecz Odsłon: 19910   

 

Twoim zdaniem


 
Dodaj komentarz
 
 
000127116
 

MIĘDZYNARODOWA RODZINA ZAKONNA Franciszkanki Misjonarki Maryi
Prowincja Europy Środkowo - Wschodniej
Warszawa, ul. Racławicka 14, 02-601 Warszawa,   tel. 22 8453021,  www.fmm.opoka.org.plsiostry.fmm@gmail.com
Konto bankowe: Bank PKO S.A. 32 1240 1037 1111 0000 0691 6886
Administrator: Mirosław Kuduk

Mirosław Kuduk © 2010

Profesjonalny Hosting