Languages:                   

MIĘDZYNARODOWA RODZINA ZAKONNA

Franciszkanki Misjonarki Maryi

Prowincja Europy Środkowo - Wschodniej

Bosna i Hercegovina Deutschland Ősterreich Magyarország
Polska Россия Slovenija Україна

Jestem konsekrowana Bogu, moim celem jest miłość

Jubileusz 25-lecia życia zakonnego sióstr: Bożeny Kondrusik i Teresy Strzeleckiej w Warszawie ...

Nabożeństwa

Zobacz inne
 

Zobacz również

Ankieta


Czy uczestniczyliście w zorganizowanych rekolekcjach?


Nie
Tak


Głosuj     Wyniki     Inne pytania
 

Polecamy


 

         

Warszawa

Msze św. w Kaplicy
Królowej Misji

- w niedzielę: godz. 8.00
- w tygodniu: 6.30

   
Adoracja Najświętszego Sakramentu

- Pon.– Piątek godz. 7.30 – 17.00
- Sobota godz. 7.30 – 15.00
- Niedziela  godz. 11.00 – 17.00
 

Serwis osób niezalogowanych


Nowenna przed uroczystością św. Franciszka z Asyżu

2010-10-29 s. Bożena Bednarczyk FMM

 


 

 

(od 25 września do 3 października)

                                                        

Modlitwa wstępna na każdy dzień nowenny

    Wszechmogący, wieczny Boże, któryś przez Jednorodzonego Syna Swego dusze nasze oświecił światłem Ewangelii i wprowadził na drogę żywota, daj nam, prosimy Cię pokornie przez zasługi św. Ojca Franciszka, najdoskonalszego naśladowcy i miłośnika Jezusa Chrystusa, abyśmy przygotowując się do Uroczystości Świętego Patriarchy, przejęli się głęboko duchem ewangelicznym, a przez to zasłużyli na wysłuchanie naszych próśb, które pokornie u stóp Twego Majestatu składamy. Amen.

                                   

Modlitwa na dzień pierwszy

                                                         

Panie Jezu Chryste, który powiedziałeś:

„Powiadam wam; jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie” (Łk 13, 5), błagamy Cię udziel nam tego męstwa i wielkoduszności, z jaką nasz św. Ojciec Franciszek porzucił życie światowe i wszedł na drogę ewangelicznej doskonałości, abyśmy uznawszy nasze błędy, z prawdziwą skruchą czynili za nie pokutę i mężnym sercem rozpoczęli nowe życie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Wydaje mi się, że to my jesteśmy tym orszakiem ofiar, który przez swe poświęcenie ma uzyskać nowy przypływ ducha ewangelicznego, na wzór tego, którego otrzymał św. Franciszek. Ale niestety, nie jesteśmy dość święte i łaska musi czekać. Jednak śmierć kosi bardzo czyste ofiary spośród nas. Są także takie, które cierpią z wielką cierpliwością. Proś więc, [moje dziecko], aby wszystkie, a nie tylko kilka z nas, były godne specjalnego powołania, do którego Pan Bóg nas stworzył. (JO: 497)

                                     

Modlitwa na dzień drugi

                                               

Panie Jezu Chryste, który powiedziałeś:

„Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje włamują się i kradną” (Mt 6, 19), daj nam to wspaniałe umiłowanie ubóstwa, którym wsławił się w Kościele Twoim św. Ojciec Franciszek, abyśmy całym sercem szukali jedynie Królestwa Bożego i jego sprawiedliwości, wierząc, że wszystko inne będzie nam przydane. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

[Siostry] Niech mają dla ubóstwa miłość ich Serafickiego Ojca św. Franciszka; tak jak on niech uczynią z niego swą panią i mistrzynię. Niech jej nigdy w niczym nie ranią i nie pozwolą, by Zgromadzenie zapominało o szczególnej miłości, jaką winno ubóstwu. (CS: 24)

                                                   

Modlitwa na dzień trzeci

                                     

Panie Jezu Chryste, który powiedziałeś:

„Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom” (Mt 11, 25), daj nam tę pokorę umysłu i serca, jaką jaśniał nasz Seraficki Ojciec Franciszek, abyśmy mogli być zaliczeni do tych maluczkich, którym Bóg objawia swe prawdy i obdarza łaską. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

O Panie, który znasz serca wszystkich ludzi, spraw, bym była prawdziwie wybraną do postępowania po drodze franciszkańskiej, która jest drogą Ewangelii; spraw, bym chlubiła się tym, że wybraną zostałam, by zająć miejsce między pokornymi, maluczkimi, cichymi i prostymi i bym stała się godną wyboru do tak świętego powołania. (MD: 175)

                                                         

Modlitwa na dzień czwarty

                                                             

Panie Jezu Chryste, który powiedziałeś:

"Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego" (Mt 18, 3), daj nam tę słodycz i prostotę, którą św. Ojciec Franciszek zdobywał świat, abyśmy i my, stawszy się wszystkim dla wszystkich, wszystkich do Boga pociągnęli. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

My, jako uczennice św. Franciszka, żyjmy oderwaniem się od tego wszystkiego, co nie jest Bogiem; za nasze ofiary i za naszą miłość kupujmy nawrócenie wielu dusz i jeżeli nie możemy osiągnąć nawrócenia jakiegoś grzesznika, to przynajmniej wyprośmy w to miejsce, by inna dusza przyszła kochać Pana Jezusa i służyć Mu. (MD: 174)

                                 

Modlitwa na dzień piąty

                               

Panie Jezu Chryste, który powiedziałeś:

„Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje!” (Łk 9, 23), daj nam, abyśmy zapatrzeni we wzór św. Ojca Franciszka naznaczonego bliznami Twej Męki, chętnie dźwigali krzyż nasz codzienny i dostąpili owoców Twej zbawczej Męki. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Córki Stygmatyzowanego z Alwerni, błagajmy, by Męka Boskiego Mistrza odbiła się na naszych sercach tak, jak na ciele naszego Ojca, [św. Franciszka]. (CT/1: 113)

                                     

Modlitwa na dzień szósty

                                                     

Panie Jezu Chryste, który powiedziałeś:

„Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują” (Mt 5, 44), daj nam tę łaskę, abyśmy naśladując św. Ojca Franciszka, obejmującego swą miłością nawet największych grzeszników, nie żywili nigdy w sercu niechęci do nikogo, lecz wszystkich miłowali uczynkiem i prawdą. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Właściwym duchem naszego Zgromadzenia powinno być dopomaganie do tego, by zakrólowała miłość. Powinnyśmy mieć dla nas samych i roztaczać wszędzie, gdzie przechodzimy: pokój, jedność, przebaczenie zniewag. Pamiętajmy o tym, że jeżeli wykraczamy przeciw miłości bliźniego, wykraczamy też przeciw duchowi serafickiemu, który powinien być życiem naszego Zgromadzenia. (MD: 234)

                           

Modlitwa na dzień siódmy

                                           

Panie Jezu Chryste, który powiedziałeś:

„Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi” (Mt 5, 9), daj nam, abyśmy pokój i dobro, które św. Ojciec Franciszek głosił skłóconemu światu, zawsze zachowywali w naszych sercach i dawali go naszym bliźnim, i w ten sposób zasłużyli na miano prawdziwych dzieci Bożych. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

By dopomagać naszemu Zgromadzeniu i przyczyniać się do szerzenia pokoju w krajach i w duszach, trzeba, byśmy posiadały umiejętność Bożą i gorliwość oraz, byśmy działały z taktem, pokorą, zapomnieniem o sobie, licząc tylko na pomoc łaski Bożej, nie postępując nigdy niezależnie, lecz poddając się we wszystkim kierownictwu naszych przełożonych. Jeżeli w taki sposób będziemy aniołami pokoju, to będziemy prawdziwie przyobleczone duchem św. Franciszka. (MD: 221)

                                     

Modlitwa na dzień ósmy

                                                       

Panie Jezu Chryste, który powiedziałeś:

„Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam” (Mt 7, 7), daj nam pokorną wytrwałość w modlitwie, abyśmy na wzór św. Ojca Franciszka, w naszych potrzebach najpierw uciekali się do Boga i doświadczyli zbawiennych owoców naszej modlitwy. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Adorować Boga we wszystkim i zawsze. Wydaje mi się, że miłość mi mówi, że to jest także częścią mego dziedzictwa. Wierzę mocno, że Bóg chce uczynić dla Zgromadzenia specjalną łaskę, udzielając mu ducha serafickiego. (NS: 235)

                                                       

Modlitwa na dzień dziewiąty

                                     

Panie Jezu Chryste, który powiedziałeś:

„Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go, i przyjdziemy do niego, i będziemy u niego przebywać” (J 1, 23), użycz nam tej seraficznej miłości, abyśmy przez żarliwość naszych uczuć i doskonałość uczynków, mogli dojść do zjednoczenia z Bogiem już tu na ziemi, a potem w niebie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Jako prawdziwe córki św. Franciszka nie zapominajmy nigdy o tym, że owoce naszej pracy w duszach ludzkich będą o tyle większe, a zwłaszcza trwalsze, o ile w zamian za nasze trudy nie będziemy niczego żądać od stworzeń, ale będziemy pracować wyłącznie z miłości do Stwórcy. (MD: 588)

                                                             

Modlitwa końcowa na każdy dzień nowenny

V. Módl się za nami św. Ojcze Franciszku.

R. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

                                     

Módlmy się:

Panie Jezu Chryste, który oziębłemu światu, aby zapalić go na nowo do miłości, w ciele św. Ojca Franciszka znaki odkupieńczej Męki Twej okazałeś, daj nam, abyśmy godnie na sobie nosili znamię Krzyża Twego i przed światem zasłużyli na miano prawdziwych Twoich uczniów. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

 

 

 

 

Wstecz Odsłon: 7809   

 

Twoim zdaniem


 
Dodaj komentarz
 
 
000127096
 

MIĘDZYNARODOWA RODZINA ZAKONNA Franciszkanki Misjonarki Maryi
Prowincja Europy Środkowo - Wschodniej
Warszawa, ul. Racławicka 14, 02-601 Warszawa,   tel. 22 8453021,  www.fmm.opoka.org.plsiostry.fmm@gmail.com
Konto bankowe: Bank PKO S.A. 32 1240 1037 1111 0000 0691 6886
Administrator: Mirosław Kuduk

Mirosław Kuduk © 2010

Profesjonalny Hosting