Languages:                   

MIĘDZYNARODOWA RODZINA ZAKONNA

Franciszkanki Misjonarki Maryi

Prowincja Europy Środkowo - Wschodniej

Bosna i Hercegovina Deutschland Ősterreich Magyarország
Polska Россия Slovenija Україна

Wierność charyzmatowi Zgromadzenia źródłem jedności

Czy możliwa jest jedność bez wierności charyzmatowi Założycielki i ukształtowanemu prze zeń duchowemu dziedzictwu? ...

Felietony

Zobacz inne
 

Zobacz również

Ankieta


Czy uczestniczyliście w zorganizowanych rekolekcjach?


Nie
Tak


Głosuj     Wyniki     Inne pytania
 

Polecamy


 

         

Warszawa

Msze św. w Kaplicy
Królowej Misji

- w niedzielę: godz. 8.00
- w tygodniu: 6.30

   
Adoracja Najświętszego Sakramentu

- Pon.– Piątek godz. 7.30 – 17.00
- Sobota godz. 7.30 – 15.00
- Niedziela  godz. 11.00 – 17.00
 

Serwis osób niezalogowanych


Źródło komunii i jedności

2011-05-02 s. Anna Siudak FMM

 


 

 

    Zostaliśmy stworzeni do życia w zjednoczeniu z Bogiem. Będąc Jego obrazem tęsknimy za głęboką komunią z Nim i całym stworzeniem, za jednością z naszymi braćmi i siostrami. Tęsknimy tym bardziej, gdy nasze grzechy tę komunię niszczą czy całkowicie  unicestwiają. Głęboko doświadczamy, że będąc zranieni grzechem sami z siebie nic w tym względzie nie możemy uczynić. Wtedy zaczynamy rozumieć słowa z  Konstytucji, że Bóg, który dzieła w nas bez przerwy i przemienia nas, zaprasza do wchodzenia w komunię z Nim, a w Nim z naszymi braćmi (n.8).

   

To co możemy zrobić, to nie przeszkadzać Bożemu działaniu w nas. Odrzucić wszystko, co przeszkadza być jedno z Bogiem i pozwolić się przez Niego prowadzić i przemieniać. Bo jak pisze Maria od Męki Pańskiej w swoich Notatkach Duchowych, że prawdziwie spotykają się tylko te osoby, które są zjednoczone z Bogiem. One sprowadzają niebo na ziemię i są naprawdę szczęśliwe (NS 51, 186). Szczęście bycia jedno z Bogiem jest niebem, a dzielenie tego szczęścia z innymi jest niebem jeszcze bliższym – dodaje Założycielka (NS 207).

         

    Każdego dnia doświadczany prawdziwości zdania z Konstytucji, że to Boża miłość nas gromadzi i wykuwa między nami więzy jedności (n. 19). My same z siebie potrafimy jedynie się do pewnych osób przywiązać wykluczając inne. I do tego ten rodzaj relacji usiłujemy nazwać przyjaźnią, by usprawiedliwić zejście na boczną drogę. Czujemy gdzieś w głębi serca, że nie idziemy tą, którą jest Chrystus. I do tego całe życie duchowe zaczyna się walić na zasadzie domina, ale winnych szukamy poza sobą.

     

     W Notatkach Duchowych Maria od Męki Pańskiej przypomina, że w Wieczerniku Maryja i Apostołowie tworzyli jedno serce i jedną duszę. Tworzyli jedno, ponieważ gromadzili się w imię Jezusa. Pragnęli tylko Jezusa. On jest zawsze obecny pośród wzywających Jego imienia. Jednak, by  być prawdziwe zjednoczonym w imię Jezusa trzeba mieć jedno serce i jedną duszę. Ta jedność wymaga wielkiej miłości i czystości. I na miarę pogłębiania się tej jedności przyciągamy Jezusa i Ducha Pocieszyciela (NS 68). Potrzebujemy nieustannie Ducha Świętego, by w nasze życie duchowe nie wkradała się rutyna, oziębłość, ospałość, opieszałość, lenistwo, marnowanie czasu. Jego działanie sprawia, że nieustannie potrzebujemy Boga i bycia z Nim jedno.

   

   Zjednoczenie z Bogiem rozpoznajemy po wielkim pragnieniu przebywania z Nim oraz nieodpartej potrzebie samotności i wyciszenia, by  nieustannie Go słuchać i pełnić Jego wolę. Czas na modlitwie zaczyna biec coraz szybciej i w końcu tracimy jego poczucie. Rodzi się też pragnienie spotkania z osobami, które mają podobne doświadczenie Boga.

   

    Dla Marii od Męki Pańskiej zjednoczenie z Bogiem dokonuje się poprzez łaskę i w sposób szczególny jest ożywiane poprzez codzienne uczestnictwo we Mszy św. Przyjmowanie Jezusa eucharystycznego w Komunii św. sprawia, że nasze naturalne życie coraz bardziej zamiera, a następuje rozwój życia nadprzyrodzonego. Eucharystyczny Jezus ma moc przemieniania nas w siebie, byśmy były jedno z Nim. Byśmy już nie my żyły, ale Jezus w nas (NS 282, 283, 285, 356, 361).

   

s. Anna Siudak FMM

 

 

 

 

Wstecz Odsłon: 12349   

 

Twoim zdaniem


 
Dodaj komentarz
 
 
000127103
 

MIĘDZYNARODOWA RODZINA ZAKONNA Franciszkanki Misjonarki Maryi
Prowincja Europy Środkowo - Wschodniej
Warszawa, ul. Racławicka 14, 02-601 Warszawa,   tel. 22 8453021,  www.fmm.opoka.org.plsiostry.fmm@gmail.com
Konto bankowe: Bank PKO S.A. 32 1240 1037 1111 0000 0691 6886
Administrator: Mirosław Kuduk

Mirosław Kuduk © 2010

Profesjonalny Hosting