Languages:                   

MIĘDZYNARODOWA RODZINA ZAKONNA

Franciszkanki Misjonarki Maryi

Prowincja Europy Środkowo - Wschodniej

Bosna i Hercegovina Deutschland Ősterreich Magyarország
Polska Россия Slovenija Україна

WIEM KOMU UWIERZYŁEM…

W dniach14-16 grudnia odbyły się  w naszym domu – sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi w Lublinie rekolekcje dla studentów... ...

Nabożeństwa

Zobacz inne
 

Zobacz również

Ankieta


Czy uczestniczyliście w zorganizowanych rekolekcjach?


Nie
Tak


Głosuj     Wyniki     Inne pytania
 

Polecamy


 

         

Warszawa

Msze św. w Kaplicy
Królowej Misji

- w niedzielę: godz. 8.00
- w tygodniu: 6.30

   
Adoracja Najświętszego Sakramentu

- Pon.– Piątek godz. 7.30 – 17.00
- Sobota godz. 7.30 – 15.00
- Niedziela  godz. 11.00 – 17.00
 

Serwis osób niezalogowanych


Wspomnienie liturgiczne bł. s. Marii Assunty Liberaty Pallota – 7 listopada

2010-10-30 s. Bożena Bednarczyk FMM

 


 

 

JUTRZNIA

                                 

HYMN

                                   

1. Błogosławiona Mario Assunto,

   Z Tobą wysławiamy drogi Opatrzności,

   Bo pragnęłaś tylko tego, czego pragnął Jezus –

   Wszystko czyniąc z miłości.

                                     

2. Na wzór Maryi oddałaś się Bogu,

   Służąc jak Ona w pokornej radości.

   Miałaś odwagę stać się wśród nas mniejszą –

   Wszystko czyniąc z miłości.

                               

3. Nawet rzeczy najbardziej zwyczajne

   Spełniałaś gorliwie z pragnieniem wierności.

   By przypomnieć znaczenie czystości intencji –

   Wszystko czyniłaś z miłości.

                                         

4. Oblubienico, złączona z Chrystusem,

   Żyjąca dla Niego, tak pełna wdzięczności.

   Ukryta w Eucharystii dawałaś się światu –

   wszystko czyniąc z miłości.

                                       

5. Boże Jedyny w Trójcy Przenajświętszej,

   Chcemy Cię wielbić teraz i w wieczności.

   Pomóż nam Assuntę wiernie naśladować –

   Wszystko czyniąc z miłości.

   Amen.

                                                                         

1 ant. Chciałabym powiedzieć światu, *  że trzeba czynić wszystko dla miłości Boga.

                                         

Psalmy i pieśń z niedzieli I tygodnia, s. 726.

                                           

2. ant. Odwagi, kochajcie Boga, bo wszystko mija. * Wieczność nie kończy się nigdy.

                                   

3. ant. Chcę tego, czego chce Jezus, * szczególnie teraz, gdy udzielił mi łaski zostania na zawsze Jego oblubienicą.

                                       

CZYTANIE – Iz 61, 10-11

                       

Ogromnie się weselę w Panu, dusza moja raduje się w Bogu moim, bo mnie przyodział w szaty zbawienia, okrył mnie płaszczem sprawiedliwości, jak oblubieńca, który wkłada zawój, jak oblubienicę strojną w swe klejnoty.

Zaiste, jak ziemia wydaje swe plony, jak ogród rozplenia swe zasiewy, tak Pan Bóg sprawi, że się rozpleni sprawiedliwość i chwała wobec wszystkich narodów.

                                                         

RESPONSORIUM

                                 

K. Moją największą pociechą jest być za łaską Boga, * Oblubienicą Jezusa w Jego domu.

W. Moją. K. Proście ze mną o łaskę pozostania bardzo wierną. W. Oblubienicą. K. Chwała Ojcu.

W. Moją.

                             

Ant. do pieśni Zachariasza: Zawsze dziękuję Panu, * że wezwał mnie do kroczenia drogą posłuszeństwa.

                                       

PROŚBY

             

Boże Ojcze, wielbimy Cię za wielkie Twoje dzieła, jakich dokonujesz w swoich świętych. Do Ciebie, który jesteś jedynym Źródłem prawdy i świętości, wołamy dziś za wstawiennictwem bł. S. Marii Assunty: Ojcze, źródło nowego życia, wysłuchaj nas.

                                         

1. Assunta, oddaje się cała Jezusowi, spełnia każdą małą czynność dla miłości, zdana tylko na Niego.

- Tobie, Ojcze, zawierzamy papieża, kapłanów, osoby konsekrowane, spraw, aby ich życie czerpało moc z jedynego prawdziwego Źródła, którym jest Jezus.

                                                         

2.  Assunta, zawsze uważna, realizuje każde zrozumiane słowo.

- Tobie, Ojcze, zawierzamy wszystkich, którzy słuchają Słowa Życia, napełniaj ich serca i umysły światłem i mocą do rozeznawania i życia według Twego Słowa.

                                 

3. Assunta, nie uwalnia się od kłopotu, lecz żyje dramatem zbawienia ludzkości.

- Tobie, Ojcze, zawierzamy świat cały, a zwłaszcza tych, którzy jeszcze Ciebie nie znają. Niech posługa misjonarzy otworzy ich serca na bogactwo nowego życia w Jezusie Chrystusie.

                             

4. Assunta, mniejsza, jest posłuszna Bogu za pośrednictwem tych, którzy są jej przełożonymi.

- Tobie, Ojcze, zawierzamy wielkich tego świata, niech w duchu posłuszeństwa prawu Bożemu, troszczą się o dobro i pokój powierzonych im ludzi.

                                     

5. Assunta, wyzwolona, żyje w radości nowego życia.

- Tobie, Ojcze, zawierzamy zniewolonych grzechem, bądź dla nich drogą wyzwolenia, aby odzyskali w sobie radość w całej pełni.

                                       

6. Assunta, nie żałuje czasu, aby wyrazić jak najgłębiej swoje dziękczynienie, nie zatrzymując niczego dla siebie.

- Tobie, Ojcze, zawierzamy nasze Zgromadzenie. Wdzięczne za dar życia bł. S. Assunty, prosimy za jej wstawiennictwem o ducha mniejszości, uwielbienia i dziękczynienia dla każdej z nas.

                             

Ojcze nasz.

                             

Modlitwa

Błogosławiona Mario Assunto, która otrzymałaś od Boga misję przypominania, że jedynie pokora i miłość mają wartość w Jego oczach, pomóż nam zrozumieć twoje posłannictwo i wypełniać jak ty, każdą naszą czynność, małą czy wielką z czystą intencją i pragnieniem oddania chwały Ojcu Niebieskiemu. Amen.

 

 

 

 

Wstecz Odsłon: 8333   

 

Twoim zdaniem


 
Dodaj komentarz
 
 
000127108
 

MIĘDZYNARODOWA RODZINA ZAKONNA Franciszkanki Misjonarki Maryi
Prowincja Europy Środkowo - Wschodniej
Warszawa, ul. Racławicka 14, 02-601 Warszawa,   tel. 22 8453021,  www.fmm.opoka.org.plsiostry.fmm@gmail.com
Konto bankowe: Bank PKO S.A. 32 1240 1037 1111 0000 0691 6886
Administrator: Mirosław Kuduk

Mirosław Kuduk © 2010

Profesjonalny Hosting