Languages:                   

MIĘDZYNARODOWA RODZINA ZAKONNA

Franciszkanki Misjonarki Maryi

Prowincja Europy Środkowo - Wschodniej

Bosna i Hercegovina Deutschland Ősterreich Magyarország
Polska Россия Slovenija Україна

Ewangelizacja po franciszkańsku

    Reguła Braci Mniejszych zaczyna się od „zachowywania Świętej Ewangelii”. Kiedy pytam się siebie, jak naprawdę wygląda ewangelizacja ...

Nabożeństwa

Zobacz inne
 

Zobacz również

Ankieta


Czy uczestniczyliście w zorganizowanych rekolekcjach?


Nie
Tak


Głosuj     Wyniki     Inne pytania
 

Polecamy


 

         

Warszawa

Msze św. w Kaplicy
Królowej Misji

- w niedzielę: godz. 8.00
- w tygodniu: 6.30

   
Adoracja Najświętszego Sakramentu

- Pon.– Piątek godz. 7.30 – 17.00
- Sobota godz. 7.30 – 15.00
- Niedziela  godz. 11.00 – 17.00
 

Serwis osób niezalogowanych


Wspomnienie liturgiczne bł. s. Marii Assunty Liberaty Pallota – 7 listopada

2010-10-30 s. Bożena Bednarczyk FMM

 


 

 

NIESZPORY

                       

HYMN

                                 

1. Wraz z naszą Siostrą Assuntą,

   Chwalimy Ciebie dziś Boże

   Za życie oddane dla Ciebie

   W cichości, prostocie, pokorze.

                                       

2. W każdym swym czynie, Assunto,

   Zgłębiałaś dar Bożej miłości.

   A w chwili oddania się Bogu

   Doznałaś najwyższej radości.

                         

3. Ukryta w miłości Chrystusa

   I wierna w posłuszeństwie,

   Do Chin dalekich zaniosłaś

   Poznanie czystości intencji.

                                     

4. Zasnęłaś w pokoju Chrystusa

   Uboga, posłuszna i czysta.

   Ostatnim twym słowem na ustach

   Było: Shen-ti – to jest Eucharystia.

                           

5. Oręduj za nami u Boga

   Wraz z Matką Syna Bożego,

   Abyśmy z czystą intencją

   Czyniły wszystko dla Niego.

                                 

6. Bądź uwielbiony nasz Boże

   Wraz z Synem i Duchem miłości,

   Że w ludzkie serce złożyłeś

   Pragnienie życia w świętości.

   Amen.

                                         

1 ant. W chwili poświęcenia się Jezusowi doznałam tak wielkiej radości, / jaką tylko można mieć na świecie. *  I ufam, że nikt nie zdoła odłączyć mnie od Niego.

                                             

Psalmy i pieśń s. 1614.

                                 

2 ant. Jest to wielka pociecha być przekonaną, * że słuchając przełożonych, spełnia się wolę Bożą.

                                       

3 ant.  Ze szczerego serca dziękuję za przyjęcie mnie do Zgromadzenia * i za dopuszczenie mnie do świętych ślubów.

                                                     

CZYTANIE – Kol 3, 14-15. 17. 23-24

Nade wszystko przyobleczcie miłość, która jest więzią doskonałości. A sercami waszymi niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też zostaliście wezwani w jednym Ciele. I bądźcie wdzięczni! I wszystko, cokolwiek działacie słowem lub czynem, wszystko czyńcie w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu Ojcu przez Niego.

Cokolwiek czynicie, z serca wykonujcie jak dla Pana, a nie dla ludzi, świadomi, że od Pana otrzymacie dziedzictwo wiekuiste jako zapłatę. Służycie Chrystusowi jako Panu!

                                             

RESPONSORIUM

K. Proszę Pana o łaskę, aby dał poznać światu czystość intencji. * Czynić wszystko z miłości do Boga. W. Proszę. K. Nawet rzeczy najbardziej zwyczajne. W. Czynić. K. Chwała Ojcu. W. Proszę.

                                     

Ant. do pieśni Maryi: Madonnę ukochałam całym sercem * z chwilą, gdy nauczyłam się odmawiać „Zdrowaś Maryjo”.

                               

PROŚBY

                               

Chrystus jest Oblubieńcem i najwyższą radością dziewic. Uwielbiajmy Go za dar powołania i wołajmy do Niego z ufnością:

Jezu, nasza miłości, wysłuchaj nas.

                                         

1. Chryste, Ciebie bł. S. Assunta umiłowała jako jedynego Oblubieńca,

- spraw, abyśmy za jej przykładem i wstawiennictwem żyły w wierności naszemu powołaniu.

                                                       

2. Chryste, jedyny Mistrzu naszych serc i dusz,

- powierzamy Ci nasze Siostry Juniorystki, aby za przykładem bł. S. Assunty –  swojej Patronki – wzrastały w umiłowaniu czystość intencji, a otwierając się na działanie Ducha Świętego, pozwoliły kształtować się na Twój obraz i podobieństwo.

                                               

3. Ty wybrałeś swych uczniów i posłałeś ich z Dobrą Nowiną na cały świat,

- spraw, niech lud chiński, pośród którego pracowała bł. S. Assunta, wiernie trwa przy Tobie mocą Twego słowa i sakramentów, a zwłaszcza Eucharystii.

                                       

4. Jezu, doświadczony cierpieniem i krzyżem,

- umacniaj wiarę swego ludu, zwłaszcza tam, gdzie Kościół jest cierpiący i prześladowany, bądź siłą dla wszystkich chorych, aby z tajemnicy krzyża czerpali ufność i nadzieję.

                                     

5. Chryste, wierny i posłuszny swemu Ojcu aż do śmierci,

- wprowadź do swego Królestwa wszystkich zmarłych, zwłaszcza nasze zmarłe siostry, które na drodze rad ewangelicznych naśladowały Ciebie w ubóstwie, posłuszeństwie i czystości, i daj im radość przebywania z Tobą na wieki.

                               

Ojcze nasz.

                                 

Modlitwa jak w Jutrzni.

                               

Modlitwa do Błogosławionej Siostry Marii Assunty

                                                     

Błogosławiona Mario Assunto, wysłuchaj modlitwę, którą z ufnością zanosimy do Ciebie. Będąc zawsze wierna głosowi i łasce Ducha Świętego, dawałaś świadectwo Twojej konsekracji Bogu i Kościołowi oraz miłości aż do końca, głosząc Ewangelię w dalekich Chinach.

Czcimy Cię jako wzór pokory, czystości i ofiary. Obiecujemy naśladować Twój przykład dziecięcej uległości woli Bożej i miłości do Eucharystii, do Niepokalanej Dziewicy Maryi i do braci, w których – jak wierzymy – obecny jest Bóg i Jego miłość.

O ukochana Mario Assunto, przyjmij nas pod Twoją opiekę i wstawiaj się za nami, byśmy mogli być Twoimi prawdziwymi czcicielami i zasłużyć na chwalenie z Tobą Pana w niebie. Amen.

 

 

 

 

Wstecz Odsłon: 7961   

 

Twoim zdaniem


 
Dodaj komentarz
 
 
000126651
 

MIĘDZYNARODOWA RODZINA ZAKONNA Franciszkanki Misjonarki Maryi
Prowincja Europy Środkowo - Wschodniej
Warszawa, ul. Racławicka 14, 02-601 Warszawa,   tel. 22 8453021,  www.fmm.opoka.org.plsiostry.fmm@gmail.com
Konto bankowe: Bank PKO S.A. 32 1240 1037 1111 0000 0691 6886
Administrator: Mirosław Kuduk

Mirosław Kuduk © 2010

Profesjonalny Hosting