Languages:                   

MIĘDZYNARODOWA RODZINA ZAKONNA

Franciszkanki Misjonarki Maryi

Prowincja Europy Środkowo - Wschodniej

Bosna i Hercegovina Deutschland Ősterreich Magyarország
Polska Россия Slovenija Україна

Ofiara i radykalizm życia

    Tegoroczny letni zjazd junioratu miał miejsce w Kadłubie, w dn. od 24 do 31 lipca. Tematem wiodącym było: „Ofiara i radykalizm życia”. ...

Nabożeństwa

Zobacz inne
 

Zobacz również

Ankieta


Czy uczestniczyliście w zorganizowanych rekolekcjach?


Nie
Tak


Głosuj     Wyniki     Inne pytania
 

Polecamy


 

         

Warszawa

Msze św. w Kaplicy
Królowej Misji

- w niedzielę: godz. 8.00
- w tygodniu: 6.30

   
Adoracja Najświętszego Sakramentu

- Pon.– Piątek godz. 7.30 – 17.00
- Sobota godz. 7.30 – 15.00
- Niedziela  godz. 11.00 – 17.00
 

Serwis osób niezalogowanych


Wspomnienie liturgiczne bł. s. Marii Assunty Liberaty Pallota – 7 listopada

2010-10-30 s. Bożena Bednarczyk FMM

 


 

 

NIESZPORY

                       

HYMN

                                 

1. Wraz z naszą Siostrą Assuntą,

   Chwalimy Ciebie dziś Boże

   Za życie oddane dla Ciebie

   W cichości, prostocie, pokorze.

                                       

2. W każdym swym czynie, Assunto,

   Zgłębiałaś dar Bożej miłości.

   A w chwili oddania się Bogu

   Doznałaś najwyższej radości.

                         

3. Ukryta w miłości Chrystusa

   I wierna w posłuszeństwie,

   Do Chin dalekich zaniosłaś

   Poznanie czystości intencji.

                                     

4. Zasnęłaś w pokoju Chrystusa

   Uboga, posłuszna i czysta.

   Ostatnim twym słowem na ustach

   Było: Shen-ti – to jest Eucharystia.

                           

5. Oręduj za nami u Boga

   Wraz z Matką Syna Bożego,

   Abyśmy z czystą intencją

   Czyniły wszystko dla Niego.

                                 

6. Bądź uwielbiony nasz Boże

   Wraz z Synem i Duchem miłości,

   Że w ludzkie serce złożyłeś

   Pragnienie życia w świętości.

   Amen.

                                         

1 ant. W chwili poświęcenia się Jezusowi doznałam tak wielkiej radości, / jaką tylko można mieć na świecie. *  I ufam, że nikt nie zdoła odłączyć mnie od Niego.

                                             

Psalmy i pieśń s. 1614.

                                 

2 ant. Jest to wielka pociecha być przekonaną, * że słuchając przełożonych, spełnia się wolę Bożą.

                                       

3 ant.  Ze szczerego serca dziękuję za przyjęcie mnie do Zgromadzenia * i za dopuszczenie mnie do świętych ślubów.

                                                     

CZYTANIE – Kol 3, 14-15. 17. 23-24

Nade wszystko przyobleczcie miłość, która jest więzią doskonałości. A sercami waszymi niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też zostaliście wezwani w jednym Ciele. I bądźcie wdzięczni! I wszystko, cokolwiek działacie słowem lub czynem, wszystko czyńcie w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu Ojcu przez Niego.

Cokolwiek czynicie, z serca wykonujcie jak dla Pana, a nie dla ludzi, świadomi, że od Pana otrzymacie dziedzictwo wiekuiste jako zapłatę. Służycie Chrystusowi jako Panu!

                                             

RESPONSORIUM

K. Proszę Pana o łaskę, aby dał poznać światu czystość intencji. * Czynić wszystko z miłości do Boga. W. Proszę. K. Nawet rzeczy najbardziej zwyczajne. W. Czynić. K. Chwała Ojcu. W. Proszę.

                                     

Ant. do pieśni Maryi: Madonnę ukochałam całym sercem * z chwilą, gdy nauczyłam się odmawiać „Zdrowaś Maryjo”.

                               

PROŚBY

                               

Chrystus jest Oblubieńcem i najwyższą radością dziewic. Uwielbiajmy Go za dar powołania i wołajmy do Niego z ufnością:

Jezu, nasza miłości, wysłuchaj nas.

                                         

1. Chryste, Ciebie bł. S. Assunta umiłowała jako jedynego Oblubieńca,

- spraw, abyśmy za jej przykładem i wstawiennictwem żyły w wierności naszemu powołaniu.

                                                       

2. Chryste, jedyny Mistrzu naszych serc i dusz,

- powierzamy Ci nasze Siostry Juniorystki, aby za przykładem bł. S. Assunty –  swojej Patronki – wzrastały w umiłowaniu czystość intencji, a otwierając się na działanie Ducha Świętego, pozwoliły kształtować się na Twój obraz i podobieństwo.

                                               

3. Ty wybrałeś swych uczniów i posłałeś ich z Dobrą Nowiną na cały świat,

- spraw, niech lud chiński, pośród którego pracowała bł. S. Assunta, wiernie trwa przy Tobie mocą Twego słowa i sakramentów, a zwłaszcza Eucharystii.

                                       

4. Jezu, doświadczony cierpieniem i krzyżem,

- umacniaj wiarę swego ludu, zwłaszcza tam, gdzie Kościół jest cierpiący i prześladowany, bądź siłą dla wszystkich chorych, aby z tajemnicy krzyża czerpali ufność i nadzieję.

                                     

5. Chryste, wierny i posłuszny swemu Ojcu aż do śmierci,

- wprowadź do swego Królestwa wszystkich zmarłych, zwłaszcza nasze zmarłe siostry, które na drodze rad ewangelicznych naśladowały Ciebie w ubóstwie, posłuszeństwie i czystości, i daj im radość przebywania z Tobą na wieki.

                               

Ojcze nasz.

                                 

Modlitwa jak w Jutrzni.

                               

Modlitwa do Błogosławionej Siostry Marii Assunty

                                                     

Błogosławiona Mario Assunto, wysłuchaj modlitwę, którą z ufnością zanosimy do Ciebie. Będąc zawsze wierna głosowi i łasce Ducha Świętego, dawałaś świadectwo Twojej konsekracji Bogu i Kościołowi oraz miłości aż do końca, głosząc Ewangelię w dalekich Chinach.

Czcimy Cię jako wzór pokory, czystości i ofiary. Obiecujemy naśladować Twój przykład dziecięcej uległości woli Bożej i miłości do Eucharystii, do Niepokalanej Dziewicy Maryi i do braci, w których – jak wierzymy – obecny jest Bóg i Jego miłość.

O ukochana Mario Assunto, przyjmij nas pod Twoją opiekę i wstawiaj się za nami, byśmy mogli być Twoimi prawdziwymi czcicielami i zasłużyć na chwalenie z Tobą Pana w niebie. Amen.

 

 

 

 

Wstecz Odsłon: 8012   

 

Twoim zdaniem


 
Dodaj komentarz
 
 
000127104
 

MIĘDZYNARODOWA RODZINA ZAKONNA Franciszkanki Misjonarki Maryi
Prowincja Europy Środkowo - Wschodniej
Warszawa, ul. Racławicka 14, 02-601 Warszawa,   tel. 22 8453021,  www.fmm.opoka.org.plsiostry.fmm@gmail.com
Konto bankowe: Bank PKO S.A. 32 1240 1037 1111 0000 0691 6886
Administrator: Mirosław Kuduk

Mirosław Kuduk © 2010

Profesjonalny Hosting