Languages:                   

MIĘDZYNARODOWA RODZINA ZAKONNA

Franciszkanki Misjonarki Maryi

Prowincja Europy Środkowo - Wschodniej

Bosna i Hercegovina Deutschland Ősterreich Magyarország
Polska Россия Slovenija Україна

Jubileusz 50-lecia życia zakonnego s. Wandy Chołoda, fmm

14.09. 2013 r. s. Wanda Chołoda, fmm świętowała w Warszawie swój Złoty Jubileusz życia zakonnego. ...

Wprowadzenie do liturgii

Zobacz inne
 

Zobacz również

Ankieta


Czy uczestniczyliście w zorganizowanych rekolekcjach?


Nie
Tak


Głosuj     Wyniki     Inne pytania
 

Polecamy


 

         

Warszawa

Msze św. w Kaplicy
Królowej Misji

- w niedzielę: godz. 8.00
- w tygodniu: 6.30

   
Adoracja Najświętszego Sakramentu

- Pon.– Piątek godz. 7.30 – 17.00
- Sobota godz. 7.30 – 15.00
- Niedziela  godz. 11.00 – 17.00
 

Serwis osób niezalogowanych


Post, który wybieram

2013-03-01 s. Anna Siudak FMM

 


 

 

    Okres Wielkiego Postu przygotowuje nas do przeżywania największych tajemnic wiary: męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Czytania mszalne  tego okresu pozwalają nam na przejście duchowej drogi ku osobistemu nawróceniu. Już w Środę Popielcową księga proroka Joela zaprasza: "Nawróćcie się do Mnie całym swym sercem, przez post i płacz, i lament. Rozdzierajcie jednak serca wasze, a nie szaty! Nawróćcie się do Pana, Boga waszego!" (Jl 2, 12-13). Ten tekst zaraz na początku Postu, przypomina o istocie tego okresu liturgicznego. Wszystkie wielkopostne praktyki mają służyć naszemu nawróceniu.

 

     Mamy naśladować słonecznik, który przez cały dzień zdąża za słońcem, nie tracąc z nim kontaktu. Takie mają być nasze relacje z Bogiem. Ewangelia według św. Mateusza (Mt 6, 1-18) również bardzo jasno precyzuje rodzaj tych relacji. Nic na pokaz! Nasza jałmużna, modlitwa i wstrzemięźliwość od pokarmów mają być wiadome tylko dobremu Bogu, mają być wyrazem wspaniałomyślnej bezinteresowności wobec Niego i bliźnich, bo tylko radosnego dawcę miłuje Bóg.

 

    Prawdziwy post według proroka Izajasza jest wtedy gdy: "u siebie usuniesz jarzmo, przestaniesz grozić palcem i mówić przewrotnie, jeśli podasz swój chleb zgłodniałemu i nakarmisz duszę przygnębioną" (Iz 58, 9-10). W innym miejscu prorok mówi: "Usuńcie zło uczynków waszych sprzed Moich oczu! Przestańcie czynić zło! Zaprawiajcie się w dobru! Troszczcie się o sprawiedliwość, wspomagajcie uciśnionego, oddawajcie słuszność sierocie, w obronie wdowy stawajcie!" (Iz 1, 16-17). Chrześcijański post stawia nas wobec bardzo radykalnego wyboru, który nie dopuszcza kompromisu. Nasz wybór ma być jednocześnie przyzwoleniem, by Bóg wszedł w nasze życie i je przemieniał.

 

    Okres Wielkiego Postu proponuje wiele środków, aby dokonała się w nas ta przemiana. Najwspanialszym z nich jest kontemplacja Męki Pańskiej przez odprawianie Drogi Krzyżowej, medytację tekstów ewangelicznych na jej temat, śpiew Gorzkich Żali. Rozważanie cierpień Jezusa, który wydał samego siebie z miłości do mnie, ma wzbudzić w nas szczery żal za własne grzechy, który jest jednocześnie najbardziej intensywnym przeżywaniem Boga. Żal za grzechy i potrzeba wyznania ich pozwala szczególnie w okresie Wielkiego Postu okazać wielką wdzięczność Jezusowi za sakrament pokuty, w którym w sposób najbardziej realny spotykam się z Bożym miłosierdziem.

       

   Wielki Post w tym roku jest naznaczony zagrożeniem wojny, konfliktami, które bez rokowań pokojowych mogą mieć nieobliczalne skutki. Świat potrzebuje naszej modlitwy, nawrócenia, postu. To od nas także będzie zależeć, czy znajdzie się przysłowiowych dziesięciu sprawiedliwych, by ocalić świat. Poczujmy się zaproszeni, by raz czy dwa razy w tygodniu podjąć wspaniałomyślnie post o chlebie i wodzie, bo tak pości wielu chrześcijan. Niech będzie to szczególny czas czynienia dobra, by ograniczyć panoszące się zło. W ten sposób włączymy się w dzieło zbawiania świata, bez czego nie będzie prawdziwej radości świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

 

 

 

 

Wstecz Odsłon: 9630   

 

Twoim zdaniem


 
Dodaj komentarz
 
 
000126926
 

MIĘDZYNARODOWA RODZINA ZAKONNA Franciszkanki Misjonarki Maryi
Prowincja Europy Środkowo - Wschodniej
Warszawa, ul. Racławicka 14, 02-601 Warszawa,   tel. 22 8453021,  www.fmm.opoka.org.plsiostry.fmm@gmail.com
Konto bankowe: Bank PKO S.A. 32 1240 1037 1111 0000 0691 6886
Administrator: Mirosław Kuduk

Mirosław Kuduk © 2010

Profesjonalny Hosting