Languages:                   

MIĘDZYNARODOWA RODZINA ZAKONNA

Franciszkanki Misjonarki Maryi

Prowincja Europy Środkowo - Wschodniej

Bosna i Hercegovina Deutschland Ősterreich Magyarország
Polska Россия Slovenija Україна

Światowe Dni Młodzieży w diecezjach

Światowe Dni Młodzieży w diecezjach - Grupa z Tobolska (Syberia) i z Wilna w parafii Dąbrowica (Lublin).... ...

Nabożeństwa

Zobacz inne
 

Zobacz również

Ankieta


Czy uczestniczyliście w zorganizowanych rekolekcjach?


Nie
Tak


Głosuj     Wyniki     Inne pytania
 

Polecamy


 

         

Warszawa

Msze św. w Kaplicy
Królowej Misji

- w niedzielę: godz. 8.00
- w tygodniu: 6.30

   
Adoracja Najświętszego Sakramentu

- Pon.– Piątek godz. 7.30 – 17.00
- Sobota godz. 7.30 – 15.00
- Niedziela  godz. 11.00 – 17.00
 

Serwis osób niezalogowanych


Nabożeństwo misyjne styczeń 2012 r.

2010-11-23 s. Anna Siudak FMM

 


 

 

Aby zaangażowanie chrześcijan na rzecz pokoju było okazją do dawania świadectwa o Chrystusie wszystkim ludziom dobrej woli. (Papieska Intencja Misyjna na styczeń 2012)

     

Słowo Boże

   

    Jezus powiedział do swoich uczniów: Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go, i przyjdziemy do niego, i będziemy u niego przebywać. Kto Mnie nie miłuje, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca. To wam powiedziałem przebywając wśród was. A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem. Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się lęka. Słyszeliście, że wam powiedziałem: Odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście Mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode Mnie. A teraz powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to stanie. (J 14,23-29)

       

    Dzień 1 stycznia, Uroczystość Matki Bożej Rodzicielki. jest jednocześnie Światowym Dniem Pokoju. Został on ustanowiony przez papieża Pawła VI w 1967 r., który wezwał wiernych Kościoła katolickiego i innych Kościołów oraz wszystkich ludzi dobrej woli do modlitwy i wzmożonych działań na rzecz zachowania pokoju w świecie. Corocznie wydawane na ten dzień orędzie Ojca Świętego porusza różne problemy związane z tematyką pokoju zapraszając wszystkich do pogłębionej refleksji. Styczeń jest również czasem wzmożonej modlitwy o jedność podzielonych chrześcijan. Podczas tygodnia ekumenicznego, który trwa w dniach 18-25 stycznia chrześcijanie modlą się wspólnie, by być znakiem jedności w świecie i przez to wiarygodnymi świadkami Jezusa Chrystusa.

       

    W Polsce od wielu lat tydzień ekumeniczny jest poprzedzony Dniem Judaizmu w Kościele Katolickim (17 stycznia) a zaraz po nim (26 stycznia) obchodzimy Dzień Islamu w Kościele Katolickim. Wzajemne poznawanie się i modlitwa z wyznawcami religii monoteistycznych jest jednym ze sposobów dążenia do przyjaznego współistnienia i budowania pokoju w świecie.

         

    Idę takich spotkań zainspirował bł. Jan Paweł II, organizując w 1986 i 2002 r. Światowe Dni Modlitwy o Pokój w Asyżu. Te bezprecedensowe wydarzenia zgromadziły przedstawicieli religii niechrześcijańskich oraz wielu chrześcijańskich wspólnot i Kościołów. Potrzebę takich spotkań bł. Jan Paweł II zapowiedział w styczniu 1986 r., bowiem rok 1986 został ogłoszony przez ONZ Międzynarodowym Rokiem Pokoju: „Stolica Apostolska pragnie przyczynić się do powstania światowego ruchu modlitwy o pokój, który przekraczając granice państw i angażując wiernych wszystkich wyznań, ogarnie cały świat".

        

    Bł. Jan Paweł II wykorzystał tę okazję mówiąc: „Nie powinno dziwić nikogo, że członkowie różnych Kościołów chrześcijańskich i różnych religii spotykają się na wspólnej modlitwie. Bowiem mężczyźni i kobiety, obdarzeni „animus religiosus”, mogą stać się zaczynem nowej świadomości wszystkich ludzi w zakresie tego, co dotyczy wspólnej odpowiedzialności za pokój. Każda religia uczy, że należy zwyciężać zło, działać na rzecz sprawiedliwości i akceptować drugiego człowieka. Dziś owa wspólna, radykalna wierność tradycjom religijnym jest bardziej niż kiedykolwiek wymogiem pokoju. To prawda, istnieją pomiędzy nami liczne i głębokie różnice. Nierzadko byty one w przeszłości przyczyną bolesnych konfliktów.

       

     Pan pozwala nam dzisiaj lepiej rozumieć to, że ponad naszymi prawdami i rozbieżnościami znajduje się człowiek: znajdują się mężczyźni, kobiety i dzieci całego świata. Im pragniemy wszyscy przekazać to, co jest w nas najlepsze: naszą wiarę, która jest w stanie przemienić świat. Wspólna wiara w Boga jest wartością podstawową. Ona bowiem, uznając wszystkie osoby jako stworzenia Boże, pozwala nam odkryć powszechne braterstwo. Dlatego właśnie pragniemy, aby spotkanie w Asyżu było początkiem naszej wspólnej drogi".

      

     Miejsce spotkań zostały starannie dobrane. Asyż jest miejscem urodzenia św. Franciszka, najpopularniejszego świętego, uznawanego i czczonego przez wszystkich ludzi, „nazwanego patronem powszechnego braterstwa".

            

     Podczas dnia modlitw o pokój  w Asyżu w 2002 r. bł. Jan Paweł II mówił do zebranych: „Bóg sam zaszczepił w ludzkim sercu naturalną skłonność do życia w pokoju i harmonii. Pragnienie to jest głębsze i mocniejsze niż jakikolwiek instynkt przemocy. Nasze wspólne spotkanie w Asyżu ma być tego potwierdzeniem. Jesteśmy przekonani, że dajemy tu wyraz najgłębszemu pragnieniu każdego człowieka. (…) Ludzkość zawsze potrzebuje pokoju. Ale teraz potrzebuje go jeszcze bardziej niż zwykle, bo tragiczne wydarzenia podważyły zaufanie, a niegasnące zarzewia okrutnych konfliktów trzymają cały świat w niepewności i lęku.(…) Jeśli pokój jest darem Boga i w Nim ma swoje źródło, jak inaczej, jeśli nie w ścisłej i głębokiej relacji z Bogiem, możemy szukać pokoju i go budować? Do budowania pokoju z zachowaniem ładu, sprawiedliwości i wolności potrzebna jest przede wszystkim modlitwa, która oznacza otwarcie, słuchanie, dialog i, ostatecznie, zjednoczenie z Bogiem — pierwotnym źródłem prawdziwego pokoju.”.

            

     Benedykt XVI zorganizował w październiku 2011 r. kolejny Dzień Modlitw o Pokój wraz z chrześcijanami innych wyznań oraz przedstawicielami innych religii do Asyżu z okazji 25. rocznicy Światowego Dnia Modlitw o Pokój, jaki miał miejsce w mieście świętego Franciszka z inicjatywy Jana Pawła II w 1986 roku.

   

     „Ducha Asyżu” niosą w świat członkowie Wspólnoty św. Idziego . Założona w 1968 r. w Rzymie przez kilku licealistów, którzy przez modlitwę i pomoc biednym chcieli realizować wezwanie Ewangelii, skupia dziś ponad 60 tys. członków w ponad 70 krajach świata. Słynie z przedsięwzięć o zasięgu ogólnoświatowym. Jej założyciel Andrea Riccardi wspomina: „W 1987 r. Papież Wojtyła podszedł do mnie i powiedział: „Idźmy naprzód, kontynuujmy, chociaż o mały włos nie obłożyli mnie ekskomuniką”. Wspólnota podjęła zachętę papieża i każdego następnego roku organizowała międzyreligine spotkania „Ludzie i religie” w różnych miastach Europy (a w 2006 r. w Waszyngtonie). W 1989 r., z okazji 50., spotkanie odbyło się w Warszawie pod hasłem „Nigdy więcej wojny” i z okazji 70 rocznicy wybuchu II wojny światowej, w dniach 6-8 września 2009 r. w Krakowie.

   

    W świecie wciąż jeszcze podzielonym i szarpanym toczącymi się bezustannie wojnami te dni modlitw o pokój stały się wyrazem postępującego od pewnego czasu zbliżenia kultur i religii oraz pogłębiającej się więzi ekumenicznej. Asyż miał także słać się swego rodzaju wzorcem dla pokojowej przyszłości świata. „Nie powinien to być jednak dzień wyłączony z innych, wyjątek w rytmie naszego codziennego życia - mówił Papież Polak –ale powinien stać się on doniosłym momentem stałego zaangażowania się w modlitwę i działanie na rzecz pokoju."

       

Módlmy się o pokój na świecie i w każdym ludzkim sercu:

 

Śpiew refrenu: Kyrie eleison

 

1. Módlmy się o pokój na całym świecie, by rządzący państwami zabiegali o prawdę, sprawiedliwość, miłość i wolność swych podwładnych, aby owocnie podtrzymywać pokój. Ciebie prosimy…

   

2. Módlmy się za wyznawców Chrystusa i wyznawców innych religii na świecie, aby wspólnie zabiegali o pokojowe współistnienie wszystkich ludzi. Ciebie prosimy…

 

3. Módlmy się za kraje, gdzie toczą się wojny, by ludzie zaangażowani w konflikty otworzyli się na dar Chrystusowego pokoju. Ciebie prosimy…

   

4. Módlmy się o owocny dialog międzyreligijny, aby wzajemne poznanie i szacunek zbliżały wyznawców różnych religii i prowadziły do budowania cywilizacji miłości. Ciebie prosimy…

   

5. Módlmy się za wszystkich chrześcijan, aby dążąc do jedności prowadzili intensywny dialog ekumeniczny i dawali wiarygodne świadectwo o Jezusie Chrystusie. Ciebie prosimy…

   

6. Módlmy się o pokój w każdym ludzkim sercu, aby każdy człowiek otwierając się na światło Ducha Świętego przyjął dar Chrystusowego pokoju. Ciebie prosimy…

   

Pieśń:

1. Ciągły niepokój na świecie,
wojny i wojny bez końca;
Jakże niepewna jest ziemia,
jękiem i gniewem drgająca.

       

Ref. Pokój zostawiam wam, pokój Mój daję wam;
nie tak, jak daje dzisiaj świat, powiedział do nas Pan.

     

2. Ciągły niepokój w człowieku,
ucieczka w hałas, zabawy;
szukamy wciąż nowych wrażeń,
a w głębi ciszy pragniemy. i,

   

3. Pokój budować na co dzień
w sobie, w rodzinie, przy pracy;
nasze mozolne wysiłki
Pan Swoją łaską wzbogaci.

         

4. Błogosławiony jest człowiek,
pokój niosący dokoła;
słowom Chrystusa wierzący,
których nic zmienić nie zdoła.

   

Modlitwa franciszkańska

   

O Panie, uczyń z nas narzędzia Twojego pokoju,
Abyśmy siali miłość tam, gdzie panuje nienawiść;
Wybaczenie tam, gdzie panuje krzywda;
Jedność tam, gdzie panuje zwątpienie;
Nadzieję tam, gdzie panuje rozpacz;
Światło tam, gdzie panuje mrok;
Radość tam, gdzie panuje smutek.
Spraw abyśmy mogli,
Nie tyle szukać pociechy, co pociechę dawać;
Nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć;
Nie tyle szukać miłości, co kochać;
Albowiem dając, otrzymujemy;
Wybaczając, zyskujemy przebaczenie,
A umierając, rodzimy się do wiecznego życia.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

 

 

 

Wstecz Odsłon: 11599   

 

Twoim zdaniem


 
Dodaj komentarz
 
 
000127104
 

MIĘDZYNARODOWA RODZINA ZAKONNA Franciszkanki Misjonarki Maryi
Prowincja Europy Środkowo - Wschodniej
Warszawa, ul. Racławicka 14, 02-601 Warszawa,   tel. 22 8453021,  www.fmm.opoka.org.plsiostry.fmm@gmail.com
Konto bankowe: Bank PKO S.A. 32 1240 1037 1111 0000 0691 6886
Administrator: Mirosław Kuduk

Mirosław Kuduk © 2010

Profesjonalny Hosting