Languages:                   

MIĘDZYNARODOWA RODZINA ZAKONNA

Franciszkanki Misjonarki Maryi

Prowincja Europy Środkowo - Wschodniej

Bosna i Hercegovina Deutschland Ősterreich Magyarország
Polska Россия Slovenija Україна

Transitus św. Franciszka z Asyżu

3 października - Aby „Miłość była kochana”.  Uroczyste nabożeństwo przejścia św. Franciszka do Domu Ojca przeżywałyśmy wraz ze wsp ...

Nabożeństwa

Zobacz inne
 

Zobacz również

Ankieta


Czy uczestniczyliście w zorganizowanych rekolekcjach?


Nie
Tak


Głosuj     Wyniki     Inne pytania
 

Polecamy


 

         

Warszawa

Msze św. w Kaplicy
Królowej Misji

- w niedzielę: godz. 8.00
- w tygodniu: 6.30

   
Adoracja Najświętszego Sakramentu

- Pon.– Piątek godz. 7.30 – 17.00
- Sobota godz. 7.30 – 15.00
- Niedziela  godz. 11.00 – 17.00
 

Serwis osób niezalogowanych


NOWENNA PRZED UROCZYSTOŚCIĄ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

2010-12-10 s. Bożena Bednarczyk FMM

 


 

 

♪ Pieśń do Maryi

Wezwanie
P. Sławmy Niepokalane Poczęcie Najświętszej Dziewicy Maryi *
   uwielbiajmy Jej Syna Chrystusa Pana.
W. Sławmy…

Modlitwa na rozpoczęcie
Dziewico Niepokalana, Matko i Patronko Zakonu Serafickiego, wejrzyj łaskawie na nas, którzy całym sercem ponawiamy dziś wolę służenia Bogu i bliźnim w Chrystusowym Kościele. Przychodzimy do Ciebie, naszej najlepszej Matki i pokornie prosimy o wstawiennictwo, aby wszystkie nasze prace i modlitwy służyły jedynie do wzrostu Królestwa Twego Syna, Jezusa Chrystusa.
Niech Twój przykład rozpali nasze serca miłością ku bliźnim i pomnoży naszą wiarę i nadzieję. Matko Niepokalana, całą ufność pokładamy w potędze Twego orędownictwa i w macierzyńskiej dobroci Twego serca. Amen.

Dzień I – 29 listopada
K. Wybrał Ją Bóg i wywyższył ponad wszystko,
W. I wziął Ją na mieszkanie do przybytku swego.
Niepokalana, „Niewiasto obleczona w słońce!” Ciebie Ojciec Niebieski uczynił „Znakiem wielkim na niebie” dla pielgrzymującej rodziny ludzkiej. Tak jak poprzedziłaś Kościół w wierze
i miłości u zarania ery Odkupienia, tak też poprzedzaj go dzisiaj, gdy wszedł już w nowe tysiąclecie wiary. Prosimy Cię, byś ukazała całemu Kościołowi, całej ludzkości – Jezusa, błogosławiony Owoc Twego łona, Odkupiciela człowieka, Odkupiciela nas wszystkich. Amen.

Dzień II – 30 listopada
K. Sam Ją stworzył w Duchu Świętym,
W. I wyniósł Ją nad wszystkie dzieła rąk swoich.
O Niepokalana, Ciebie Bóg ustanowił, byś była dla nas zwycięskim znakiem, miażdżącym głowę węża piekielnego. Zwyciężaj apokaliptycznego smoka i dziś, w świecie pełnym niesprawiedliwości, kłamstwa i przemocy. Wyrwij nas z kręgu zakłamania, zachowaj w wierze, broń od bezsensu, rozpaczy i nienawiści. Wspieraj nas w walce z mocami ciemności. Matko cudownej przemiany, przybądź nam z pomocą! Amen.

Dzień III – 1 grudnia
K. Cała piękna jesteś Przyjaciółko moja,
W. A zmaza pierworodna nigdy w Tobie nie postała.
Słowami Archanioła – Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą – pozdrawiamy Cię dzisiaj
i zawsze, Maryjo, Matko nas, ludzi, która wszystkich ogarniasz, do wszystkich się przybliżasz, wszystkich po macierzyńsku poszukujesz. Prosimy Maryjo, prowadź nas pośród wszystkich naszych dróg, abyśmy mogli odnaleźć się w tej wielkiej wspólnocie, którą Syn Twój nazwał Owczarnią. Pomóż nam odnajdywać wytrwale drogę do Chrystusa. Amen.  
Dzień IV – 2 grudnia
K. Jak lilia między cierniem,
W. Tak Przyjaciółka moja między córkami Adamowymi.
Tobie, Matko oddajemy nas samych. Ty znasz nasze serca, wiesz, czego nam potrzeba, czego oczekuje od nas Twój Syn i nasi bracia. Prosimy, przyjmij nas, pomnóż naszą wiarę, naucz nas modlić się, pomóż odpowiadać Bogu: „Niech mi się stanie według Słowa Twego”. Amen.

Dzień V – 3 grudnia
K. Jam sprawiła na niebie, aby wschodziła światłość nieustająca.
W. I jako mgła okryłam wszystką ziemię.
Niepokalana, Ty bezgranicznie zawierzyłaś Bogu. Niech Twa pomoc pozwoli nam wytrwać
w wierności Bogu, Krzyżowi, Ewangelii, Kościołowi Świętemu i jego Pasterzom. Tobie oddajemy naszą przeszłość i zawierzamy przyszłość. Ciebie prosimy o dar żywej wiary, bez której łatwo można dziś zagubić drogę, ulec zniechęceniu, lękowi, fałszowi lub nienawiści. Matko, prowadź nas drogami prawdy i miłości. Amen.

Dzień VI – 4 grudnia
K. Jako olej wylany, o Maryjo, Imię Twoje,
W. Słudzy Twoi zakochali się bardzo w Tobie.
Matko naszego Pana, Ty śpiewając Bogu hymn uwielbienia, z radością dziękowałaś Mu za wielkie rzeczy, których dokonał w Twym życiu. Naucz nas dostrzegać piękno i wielkość wszystkich Bożych dzieł. Pomóż nam razem z Tobą śpiewać dobremu Bogu hymn uwielbienia i dziękować Mu za niezliczone dary Jego miłości. Amen.

Dzień VII – 5 grudnia
K. Ja mieszkam na wysokościach,
W. I tron mój w słupie obłoku.
O Maryjo, w Kanie Galilejskiej, gdy zabrakło wina powiedziałaś do sług, wskazując na Chrystusa: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”. Wypowiedz te słowa i do nas! Wypowiadaj je wciąż! Spraw, abyśmy słuchali Twojego Syna. Abyśmy Go słuchali dzień po dniu. Abyśmy Go słuchali także wówczas, gdy wypowiada rzeczy trudne i wymagające, bo tylko On ma Słowa Życia wiecznego. Amen.

Dzień VIII – 6 grudnia
K. Cała piękna jesteś Przyjaciółko moja,
W. A zmaza pierworodna nigdy w Tobie nie postała.
O Ty, która tak głęboko i po macierzyńsku związana jesteś z Kościołem, wyprzedzając na drogach wiary, nadziei i miłości cały lud Boży. Ogarnij wszystkich ludzi pielgrzymujących przez życie do wiecznych Bożych przeznaczeń tą miłością, jaką w Twoje Serce przelał z wysokości Krzyża sam Boski Odkupiciel – Twój Syn. Bądź Matką wszystkich naszych ziemskich dróg, by nigdy nie zwiodły nas na manowce, ale by nasze drogi zawsze prowadziły do niebieskiej Ojczyzny. Amen.

Dzień IX – 7 grudnia
K. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta,
W. Módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
O Niepokalana, która „chowałaś wiernie wszystkie te sprawy w swoim Sercu”. Tobie oddajemy nasz rozum, aby poznawał prawdę. Tobie oddajemy nasze myśli, aby były piękne i czyste. Tobie oddajemy nasze serca, aby ogarnięte coraz większą miłością, były otwarte dla Boga
i wszystko, co dobre w człowieku i na świecie. Matko Drogi, Prawdy i Życia, przyjmij nasze modlitwy i dobre postanowienia, umocnij je w naszych sercach i złóż przed Oblicze Boga w Trójcy Świętej Jedynego. Amen.Wezwanie i modlitwa na zakończenie nowenny
P. W poczęciu Twoim, Panno, Niepokalanaś była.
W. Módl się za nami do Ojca, któregoś Syna porodziła.

Módlmy się:
Boże, Ty przez Niepokalane Poczęcie Najświętszej Dziewicy przygotowałeś swojemu Synowi godne mieszkanie i na mocy zasług przewidzianej śmierci Chrystusa, zachowałeś Ją od wszelkiej zmazy, daj nam za Jej przyczyną, dojść do Ciebie bez grzechu. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.


II. AKT ODDANIA ZGROMADZENIA MARYI NIEPOKALANEJ W WIGILIĘ                               NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY – 7 grudniaAkt oddania Zgromadzenia Maryi Niepokalanej


           Maryjo Niepokalana, nasza Królowo, nasza Matko i nasza Mistrzyni. Racz pobłogosławić całe nasze Zgromadzenie, które tego dnia korzy się u Twoich stóp, aby odnowić konsekrację, która wiąże ją
z Tobą. Gdy zdobywcy ziem stawali się ich panami, wręczano im klucze, a gdy królowie ziemscy brali w posiadanie królestwo, koronowano ich diademem.
My, Twoje córki Franciszkanki Misjonarki Maryi pozdrawiamy Cię jako naszą Królową, wieńcząc Cię tą koroną.
Wręczając Ci te klucze, oddajemy Ci nasze Zgromadzenie, dostęp do naszych domów, dzieł,
a zwłaszcza do naszych dusz i serc. Oddajemy Ci wszystko, czym jesteśmy, co czynimy i co posiadamy.
Racz, o Matko Boga, wziąć w swoje Niepokalane ręce ten bukiet, symbol naszych zasług, które Twoje biedne dzieci mogły zdobyć dzięki łasce Bożej. Ofiaruj je Trójcy Przenajświętszej, Słowu Wcielonemu, Twojemu Boskiemu Synowi, św. Józefowi, Twemu tak czystemu Oblubieńcowi
i naszemu Ojcu św. Franciszkowi.
Wyproś u nich przebaczenie naszych słabości, błogosławieństwo i wsparcie w naszych potrzebach na rok bieżący. Spraw, by Twoje misjonarki otrzymały wielkie łaski dla św. Kościoła, który jest ich Matką, dla umiłowanego i czczonego Zakonu św. Franciszka, a szczególnie jego Ojca Generała i dla tych naszych ojców, którzy w szczególny sposób zajmują się naszymi duszami, dla naszego Zgromadzenia i dla wszystkich osób, które są nam drogie.
Zmiażdż na nowo Twoją dziewiczą stopą głowę przeklętego węża. Chroń nas przed natarciami
i podstępami piekielnych duchów. Niech aniołowie, których jesteś Królową, wspomogą nas na wszystkich naszych drogach. Spraw też, byśmy jako naznaczone Twoją pieczęcią przez nasze poświęcenie się Twojemu Niepokalanemu Sercu, za Twoim przykładem żyły, nadal prowadząc na ziemi Twoją misję, aby w końcu wspólnie tworzyć pewnego dnia w niebie Twój specjalny dwór
i uczestniczyć w Twoim triumfie. Amen.

 

 

 

 

Wstecz Odsłon: 9539   

 

Twoim zdaniem


 
Dodaj komentarz
 
 
000127104
 

MIĘDZYNARODOWA RODZINA ZAKONNA Franciszkanki Misjonarki Maryi
Prowincja Europy Środkowo - Wschodniej
Warszawa, ul. Racławicka 14, 02-601 Warszawa,   tel. 22 8453021,  www.fmm.opoka.org.plsiostry.fmm@gmail.com
Konto bankowe: Bank PKO S.A. 32 1240 1037 1111 0000 0691 6886
Administrator: Mirosław Kuduk

Mirosław Kuduk © 2010

Profesjonalny Hosting