Languages:                   

MIĘDZYNARODOWA RODZINA ZAKONNA

Franciszkanki Misjonarki Maryi

Prowincja Europy Środkowo - Wschodniej

Bosna i Hercegovina Deutschland Ősterreich Magyarország
Polska Россия Slovenija Україна

Jezus wysyła nas do braci...

    S. Małgorzata Langner fmm, pochodzę z Wielkopolski, z małej miejscowości - Karolinki. Niedaleko mojego rodzinnego... ...

Nabożeństwa

Zobacz inne
 

Zobacz również

Ankieta


Czy uczestniczyliście w zorganizowanych rekolekcjach?


Nie
Tak


Głosuj     Wyniki     Inne pytania
 

Polecamy


 

         

Warszawa

Msze św. w Kaplicy
Królowej Misji

- w niedzielę: godz. 8.00
- w tygodniu: 6.30

   
Adoracja Najświętszego Sakramentu

- Pon.– Piątek godz. 7.30 – 17.00
- Sobota godz. 7.30 – 15.00
- Niedziela  godz. 11.00 – 17.00
 

Serwis osób niezalogowanych


DROGA KRZYŻOWA UŁOŻONA PRZEZ BŁ. MARIĘ OD MĘKI PAŃSKIEJ

2011-03-23 s. Bożena Bednarczyk FMM

 


 

 

Stacja I – Jezus na śmierć skazany
Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste...
Skazują Jezusa, a On milczy. My, które jesteśmy Jego Oblubienicami, uczmy się milczeć jak On w doświadczeniu i nigdy nie ranić miłości bliźniego.
Któryś za nas cierpiał rany...

Stacja II – Jezus dźwiga krzyż
Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste .....
Jezus mówi do naszych dusz: „Wy wszyscy, którzy chcecie być uczniami moimi, weźcie swój krzyż i naśladujcie Mnie”. Biorę go, Jezu, miłości moja i za wszelką cenę chcę iść za Tobą na Kalwarię; wspomóż słabość moją.
Któryś za nas cierpiał rany...

Stacja III – Jezus po raz pierwszy upada
Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste .....
Ciężar grzechu przygniata Cię, o Jezu, i upadasz. Przepraszam Cię za wszystkie grzechy, które zostały popełnione lub będą popełnione, przepraszam Cię za grzechy moje. Spraw, bym nigdy nie obraziła Cię śmiertelnie i bym umarła w Twej świętej łasce.
Któryś za nas cierpiał rany...

Stacja IV – Jezus spotyka Najświętszą Matkę swoją
Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste...
O Matko Bolesna, jakiż miecz przeszywa Twe serce, gdy spotykasz Jezusa dźwigającego swój Krzyż. Żałuję, że i ja również przyczyniłam się do męki Boskiego Syna. Jednak nie odpychaj mnie, lecz przeciwnie, przyłącz mnie do Twej misji; spraw bym wszędzie postępowała za Twym Boskim Synem i bym w chwili ofiary została wsparta, jak Ty, wejrzeniem Jezusa.
Któryś za nas cierpiał rany...

Stacja V – Cyrenejczyk pomaga nieść krzyż Jezusowi
Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste...
Jezu, miłości moja, bądź moim Cyrenejczykiem, dopomóż mi nieść mój krzyż; spraw także bym ja była Twoim, ofiarowując się nieustannie za zbawienie grzeszników i niewiernych.
Któryś za nas cierpiał rany...

Stacja VI – Święta Weronika ociera twarz Jezusowi
Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste...
O mój umiłowany Zbawicielu, spraw, by Franciszkanki Misjonarki Maryi miały odwagę Weroniki w naprawianiu zniewag wyrządzonych Tobie. Niech nie cofają się nigdy przed cierpieniem – udziałem dusz idących za Tobą, lecz wyryj swe Boskie rysy w nich i w całym ich życiu.
Któryś za nas cierpiał rany...

Stacja VII – Jezus po raz drugi upada
Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste...
Grzech nie ustaje i znów upadasz, mój Jezu. Przepraszam Cię w szczególności za wszystkie grzechy dusz Tobie drogich, nade wszystko zaś za grzechy moje. Bądź moim światłem i odsłoń przede mną ich ohydę, bym ich unikała w przyszłości.

Któryś za nas cierpiał rany...
Stacja VIII – Jezus pociesza niewiasty jerozolimskie
Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste...
Ty zapominasz o sobie, mój Boże. Wzywasz święte niewiasty, by płakały nad sobą i nad synami swymi. Tak Panie, my płaczemy nad sobą i płaczemy nad grzesznikami; prosimy Cię
o miłosierdzie. Przebacz Panie, nie bądź na nas zagniewany na wieki.
Któryś za nas cierpiał rany...

Stacja IX – Jezus po raz trzeci upada
Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste...
Grzech przygniata Cię jeszcze i znowu upadasz. Spraw, o mój Jezu, bym go coraz bardziej nienawidziła; udziel mi łaski nie popełniania go więcej i unikania nawet niedoskonałości dobrowolnych, które są niegodne prawdziwej miłości.
Któryś za nas cierpiał rany...

Stacja X – Jezus z szat obnażony
Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste...
Ty się wyniszczasz coraz bardziej mój Boże, odzierają Cię z szat i wkrótce pozbawią Cię życia.
Spraw, byśmy za wzorem twoim i za przykładem naszego Ojca św. Franciszka miały to całkowite ogołocenie, które jest zniszczeniem miłości własnej i śmiercią samej sobie i wszystkim rzeczom ziemskim.
Któryś za nas cierpiał rany...

Stacja XI – Jezus do krzyża przybity
Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste...
Mój Zbawicielu, Tyś dla mnie dał się przybić do krzyża; ja również chcę zjednoczyć się z nim
i z Tobą. Cierpienie spełnia ten cud; zgadzam się więc cierpieć, o Panie. Rozciągnij mnie na krzyżu, który dla mnie gotuje Twoja Opatrzność. Racz mi dać cierpliwe zastosowanie się do twej woli,
by uczestniczyć kiedyś w Twej wiecznej chwale.
Któryś za nas cierpiał rany...

Stacja XII – Jezus na krzyżu umiera
Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste...
Mój Jezu, oglądam Cię na krzyżu, słucham słów miłosierdzia, które padają z Twoich umierających ust: „Tak Panie, przebacz grzesznikom, bo nie wiedzą, co czynią”. Powiedz kiedyś do mej duszy, jak do dobrego łotra: „Dziś ze Mną będziesz w raju”. Powtórz na nowo dla mnie te błogosławione słowa, które wyrzekłeś do św. Jana: ”Oto Matka twoja” i „oto dziecko Twoje”.
Niech czuję, o Jezu, Twe pragnienie zbawienia dusz, Królestwa miłości i powtórzę z Tobą: „Pragnę!”. Jeśli cierpieć będę, naucz mnie powtarzać Twą skargę, pełną uległości: „Boże mój, Boże czemuś mnie opuścił?”. Daj mi posiąść tajemnicę oderwania się, które kazało Ci mówić: „Ojcze,
w ręce Twoje polecam duszę moją”. Jeśli osiągnę to zdanie się, którego dałeś mi przykład i które mój Seraficki Ojciec tak dobrze naśladował, wówczas będę mogła zawołać w prawdzie: „Wykonało się!”.
Któryś za nas cierpiał rany...

Stacja XIII – Jezus złożony na rękach swej Matki
Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste...
O Maryjo, Matko strapiona, to ja jestem przyczyną Twego cierpienia. Spraw, bym na przyszłość pocieszała Ciebie. Ty jesteś Królową męczenników, a moim powołaniem jest misjonować Ciebie na ziemi. Zdziałaj więc we mnie tę łaskę, wyryj tak mocno w mym sercu rany Jezusa ukrzyżowanego, bym się stała cichą hostią, ofiarującą się z Jezusem i z Tobą.
Któryś za nas cierpiał rany...

Stacja XIV – Jezus do grobu złożony
Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste...
Mój Jezus jest w grobie złożony, a czemuż ja nie chcę umrzeć sobie? O moja pycho, ulegnij nareszcie i niech cię pogrzebię na wieki z miłości ku Bogu, w grobie Boga umarłego z miłości ku mnie.
Któryś za nas cierpiał rany...

Módlmy się
O Boże, któryś Przenajdroższą Krwią Twego Syna raczył uświęcić Krzyż, narzędzie naszego zbawienia, spraw, by ci, którzy kroczą pod tym sztandarem, cieszyli się wszędzie Twą przemożną opieką. Przez Chrystusa Pana naszego.

 

 

 

 

Wstecz Odsłon: 12209   

 

Twoim zdaniem


 
Dodaj komentarz
 
 
000127104
 

MIĘDZYNARODOWA RODZINA ZAKONNA Franciszkanki Misjonarki Maryi
Prowincja Europy Środkowo - Wschodniej
Warszawa, ul. Racławicka 14, 02-601 Warszawa,   tel. 22 8453021,  www.fmm.opoka.org.plsiostry.fmm@gmail.com
Konto bankowe: Bank PKO S.A. 32 1240 1037 1111 0000 0691 6886
Administrator: Mirosław Kuduk

Mirosław Kuduk © 2010

Profesjonalny Hosting