Languages:                   

MIĘDZYNARODOWA RODZINA ZAKONNA

Franciszkanki Misjonarki Maryi

Prowincja Europy Środkowo - Wschodniej

Bosna i Hercegovina Deutschland Ősterreich Magyarország
Polska Россия Slovenija Україна

”Niech się tak stanie, jak chcesz Jezu mój Panie”

    Siostra Bolesława Ossowska (Maria Chryzolia) ur. 17.02.1914r. w Starzyskach, na Pomorzu jako 9-te z trzynaściorga dzieci Józefa i Franciszki ...

Nabożeństwa

Zobacz inne
 

Zobacz również

Ankieta


Czy uczestniczyliście w zorganizowanych rekolekcjach?


Nie
Tak


Głosuj     Wyniki     Inne pytania
 

Polecamy


 

         

Warszawa

Msze św. w Kaplicy
Królowej Misji

- w niedzielę: godz. 8.00
- w tygodniu: 6.30

   
Adoracja Najświętszego Sakramentu

- Pon.– Piątek godz. 7.30 – 17.00
- Sobota godz. 7.30 – 15.00
- Niedziela  godz. 11.00 – 17.00
 

Serwis osób niezalogowanych


DROGA KRZYŻOWA Z BŁ. MARIĄ OD MĘKI PAŃSKIEJ

2011-03-23 s. Bożena Bednarczyk FMM

 


 

 

Wstęp
„Myślę, że nadeszła godzina, by was wszystkie zaprosić do większej miłości Pana Jezusa. Zgłębiajcie Jezusa. Kiedy Go lepiej poznacie, nic wam nie przeszkodzi oddać Mu całkowicie swoje serce.” (CR/1: 84)
„Zatrzymałam się nad – bądź wola Twoja, a nie moja – wydaje mi się, że coraz bardziej wnikam w Mękę Jezusa i obecnie z miłością całuję krzyż, który przychodzi przebić moje serce. Chcę zawsze mówić, na każdy znak Męki Pańskiej: dziękuję za przysłanie go bez pytania czy ja go chcę.”
(NS: 115)
„Przez Baranka wszystko wyśpiewuje adorację Boga: to znaczy miłość, ofiarę. Trzeba, aby On wzrastał, a ja się umniejszała.” (NS: 147)

Stacja I – Sąd:
„Widok Jezusa wzgardzonego, dlatego że czynił dobrze jest siłą tych, którzy cierpią sprzeciwy piekła.” (MD: 766)
„Szczęśliwa dusza, która umie zamilczeć, nie poruszać się, ani nie skarżyć na krzyżu życia.” (NS: 247)
- Jezu, któryś ogarnął milczeniem wielką niesprawiedliwość i nienawiść wszechczasów, zmiłuj się nad nami.

Stacja II – Krzyż:
„Nie wystarczy zrozumieć Mękę Jezusa i Jego miłość: trzeba jeszcze umieć nieść ten krzyż, uczestniczyć w tej męce i oddawać naszemu Zbawicielowi miłość za miłość”. (MD: 111)
„Miłość okupuje się ofiarą, a Bóg posługuje się ludźmi, by dać nam chwałę krzyża.” (MD: 568)
- Jezu, który przyjąłeś wysiłek odkupienia, zmiłuj się nad nami

Stacja III – Upadek:
„Krzyż nas zrodził, wszyscy chrześcijanie jesteśmy dziećmi krzyża, tym bardziej my, ponieważ jesteśmy ofiarami wraz z Ukrzyżowanym. Zrozumiejmy dziś, że doświadczenie jest drogocennym kamieniem, wyciosanym przez miłość w kształcie krzyża.” (MD: 561)
- Jezu, który doświadczyłeś mojej słabości, zmiłuj się nad nami.

Stacja IV – Spotkanie z Matką:
„Od czwartej stacji Męki Pańskiej aż do miejsca ukrzyżowania droga była bolesna i długa; zlana Krwią Chrystusa, była też zlana łzami Maryi... Maryja idzie za swoim Synem drogą Kalwarii – Ona nie boi się... Bądźmy wielkoduszne tak jak Ona.” (MD: 764)
- Jezu, który nie przeoczyłeś prawdziwej miłości, zmiłuj się nad nami.
Stacja V – Pomoc przechodnia:
„O Miłości! Zostałaś przytłoczona ciężarem naszych grzechów. Czy pozwolę Ci samej dźwigać ciężar krzyża? Chcę wynagradzać za moje grzechy, za winy grzeszników, pociągnij mnie aż do krzyża, chcę być tym, kogo szukałeś, chcę dzielić Twoje cierpienia.” (MD: 737)
- Jezu, który pozwoliłeś, by człowiek Ci pomógł, zmiłuj się nad nami.
Stacja VI – Weronika otarła twarz:
„Jedno spojrzenie na Miłość... powiedzcie Mu – wszystko dla Ciebie; aby wyryć we mnie Twój obraz, wszystkie Twoje rysy, zobaczycie, że stopniowo odczuwać będziecie radość... Bądźcie miłością tak, jak Jezus jest miłością, wówczas staniecie się Jego pociechą.” (CR/2: 4)
- Jezu, który zauważyłeś dobroć, zmiłuj się nad nami.

Stacja VII – Upadek drugi:
„Znośmy pokornie i spokojnie ziemskie wygnanie, wątpliwości, które nas przygniatają, niepewności, które nas przybliżają do krzyża i posługujmy się nimi dla zwiększenia naszej cierpliwości.” (MD: 558)
„Jezus daje nam niekiedy udział w swej Męce, są chwile, w których Jego bóstwo się ukrywa.”
(MD: 774)
- Jezu, który uczestniczyłeś w człowieczej bezsilności, zmiłuj się nad nami.

Stacja VIII – Spotkanie z płaczącymi niewiastami:
„Jeśli pokuty czynić nie będziecie wszyscy zginiecie – wstąpmy więc odważnie na drogę pokuty i do umartwienia ciała dodajemy ofiarę serca. Nie zapominajmy, że duch pokuty jest nieodłączny od naszego powołania, gdyż obiecałyśmy Jezusowi być razem z Nim dobrowolnymi ofiarami.”
(MD: 740)
- Jezu, Któryś pocieszając nie osłabiał, zmiłuj się nad nami

Stacja IX – Upadek trzeci:
„Krzyż przychodzi, czyż nie jest on pieczęcią każdego dobrego dzieła? Jeśli brak nam pokory, to gorące pragnienia, które ożywiały nas na początku, ustąpią miejsca zniechęceniu.” (MD: 534)
„My, ofiary z powołania, czy umiemy czynić owocnymi nasze doświadczenia, ofiarowując je za Kościół?” (MD: 576)
- Jezu, któryś się nie zniechęciłeś, zmiłuj się nad nami.

Stacja X – Odarcie z szat:
„O Boski Ubogi! Boże unicestwiony, Miłości upokorzona dla tryumfu prawdy i miłości... Spraw, bym umarła dla wszystkiego, co nie jest Tobą, abym i ja spełniała w duszy swojej dzieło miłości i prawdy.” (MD:754)
- Jezu, który stanąłeś w prawdzie, zmiłuj się nad nami.

Stacja XI – Przybicie do krzyża:
„Zbawiciel jest przybity do Krzyża, a Maryja stojąc pod krzyżem składa ofiarę z Niego.”
(MD: 764)
„Śluby to najdroższe gwoździe, które nas przybliżają do krzyża naszego Pana.” (JO: 503)
„O mój Jezu Ukrzyżowany, daj mi zrozumieć Twoje pragnienie miłości i sprawa, żebym ja także pragnęła miłości dla Ciebie.” (MD: 738)
- Jezu, który przylgnąłeś do woli Bożej, zmiłuj się nad nami.

Stacja XII – Śmierć:
„My również starajmy się odkryć Krzyż Pana Jezusa, to znaczy tajemnicę Kalwarii; starajmy się przeżywać ją w nas, uzupełniać udręki Męki Pańskiej, zgodnie z wypowiedzią św. Pawła. W tym mieści się nasze powołanie ofiar w całym jego splendorze i rozmiarze.” (JO: 449)
„Królu Ukrzyżowany, spraw, bym odtąd miłowała umartwienie i ofiarę.” (MD: 742)
- Jezu, któryś zwyciężyłeś w samotności, zmiłuj się nad nami.

Stacja XIII – W ramionach Matki:
„Maryja Panna wzbudziła swe Misjonarki, ofiary, adoratorki Najświętszego Sakramentu, aby przywołać miłosierdzie swojego Syna, powstrzymać Jego karzące ramię, doprowadzić do nowego wylania królestwa Jezusa. Moje córki, chciejcie zrozumieć, że aby kontynuować misję Maryi, musimy być świętymi!”(CR/1: 40)
„Maryjo, Matko Święta, uproś mi tą łaskę, by w sercu moim zostały wyryte rany Boskiego Ukrzyżowanego.” (MD 860)
- Jezu, który w Maryi ukazałeś wartość zawierzenia, zmiłuj się nad nami.

Stacja XVI – W cudzym grobie:
„Jezu, upokorzony aż do śmierci krzyżowej, ofiarowujesz światu widok tego człowieczeństwa pozbawionego życia, owiniętego w prześcieradło i złożonego do grobu – otrzymanego w jałmużnie.” (MD: 753)
„Ci, którzy Cię kochali, płaczą nad Tobą, o mój Jezu. Chcę pozostać przy grobie Twoim dopóki nie zmartwychwstaniesz prawdziwie w duszy mojej, łącząc ją całkowicie z sobą.” (MD: 782)¬
- Jezu, który ciało swe oddałeś ziemi, zmiłuj się nad nami.
- Jezu, który dałeś nam pewność życia, zmiłuj się nad nami.

Modlitwa na zakończenie
„O mój Jezu Ukrzyżowany, daj mi zrozumieć Twoje pragnienie miłości i spraw, bym ja także pragnęła miłości dla Ciebie. Jako misjonarka chcę szukać serc ludzkich i prosić je, o Jezu, o miłość, której Ty pragniesz. Bądź więc Jezu naszym pokojem i nasza radością, bądź naszym życiem i naszą nagrodą, bądź naszym przewodnikiem i światłem dla naszych stóp tu na ziemi, by kiedyś stać się naszą koroną w niebieskiej ojczyźnie.” (MD: 738)

 

 

 

 

Wstecz Odsłon: 12229   

 

Twoim zdaniem


 
Dodaj komentarz
 
 
000127104
 

MIĘDZYNARODOWA RODZINA ZAKONNA Franciszkanki Misjonarki Maryi
Prowincja Europy Środkowo - Wschodniej
Warszawa, ul. Racławicka 14, 02-601 Warszawa,   tel. 22 8453021,  www.fmm.opoka.org.plsiostry.fmm@gmail.com
Konto bankowe: Bank PKO S.A. 32 1240 1037 1111 0000 0691 6886
Administrator: Mirosław Kuduk

Mirosław Kuduk © 2010

Profesjonalny Hosting