Languages:                   

MIĘDZYNARODOWA RODZINA ZAKONNA

Franciszkanki Misjonarki Maryi

Prowincja Europy Środkowo - Wschodniej

Bosna i Hercegovina Deutschland Ősterreich Magyarország
Polska Россия Slovenija Україна

Setne urodziny Siostry Heleny Mainki

Siostra Helena Mainka (imię zakonne Luba) urodziła się na Śląsku Opolskim 23 kwietnia 1913 roku. ...

Aktualności

Zobacz inne
 

Zobacz również

Ankieta


Czy uczestniczyliście w zorganizowanych rekolekcjach?


Nie
Tak


Głosuj     Wyniki     Inne pytania
 

Polecamy


 

         

Warszawa

Msze św. w Kaplicy
Królowej Misji

- w niedzielę: godz. 8.00
- w tygodniu: 6.30

   
Adoracja Najświętszego Sakramentu

- Pon.– Piątek godz. 7.30 – 17.00
- Sobota godz. 7.30 – 15.00
- Niedziela  godz. 11.00 – 17.00
 

Serwis osób niezalogowanych


Duch Święty w naszym życiu

2018-05-14 s. Anna Siudak FMM

 


 

 

    Wstępujący do nieba Jezus obiecał nam zesłać swego Ducha Pocieszyciela (J 14, 26; J 15, 26; J 16, 7). Jego obietnica ziściła się w dniu Pięćdziesiątnicy, którą opisują Dzieje Apostolskie (2, 1-39) i od momentu zesłania Ducha Świętego żyjemy w Jego czasie. Wszelkie Boże działanie ma swoje źródło w Ojcu, urzeczywistnia się w Synu, dopełnia i objawia w Duchu Świętym. Duch Święty dokonuje tego posłannictwa od Ojca i Syna w trzech wymiarach: indywidualno-osobowym, wspólnotowo-społecznym i kosmicznym. Jego posłannictwo jest niczym nie ograniczone (1 Kor 2,10), niewidzialne (choć dostrzegalne w skutkach), zawsze skuteczne (jeżeli otworzymy się na Jego działanie), często zaskakujące człowieka (Dz 2, 2-4) i nieprzewidywalne.

   

    Ma ono za zadanie kontynuację zbawczego dzieła Jezusa i doprowadzenie go do pełni eschatologicznej, aby wszystko na nowo zjednoczyć w Chrystusie jako Głowie (Ef 1,10). Zadaniem Ducha Świętego jest uświęcenie człowieka jak również jego naturalnego i społecznego środowiska. Działa On bezpośrednio, udzielając nam darów dostrzegalnych jedynie w ich skutkach (Dz 2, 5-36), lecz aby je przyjąć, potrzebna jest wiara. W sposób pośredni Duch Święty działa poprzez sakramenty, drugiego człowieka, różne wydarzenia życia.

 

    Duch Święty zamieszkuje w nas (Ga 4, 6; 1 Kor 3, 16) i przenika naszą sferę duchową i somatyczną. Stąd jednak wynika konieczność zespolonego wysiłku współpracy człowieka z Bogiem (1 Kor 6, 19-20). Stajemy się przez to świątynią Ducha. Duch Święty, zamieszkując w człowieku, czyni go dzieckiem Bożym. Fakt ten musi się wyrażać w wymiarze moralnym przez świętość, posłuszeństwo Bogu, bowiem wtedy dokonuje się w człowieku przebóstwienie i usynowienie, a przez to nowe stworzenie, które jest skutkiem ukształtowania w nas Chrystusa.

   

    Duch Święty podtrzymuje w nas wiarę (1 Tes 1,4-5), oświeca nasz umysł (1 Kor 2,11-13), uświęca i staje się doradcą w naszym chceniu i działaniu (Flp 2, 13), jest dawcą nadziei (Rz 15, 13) i źródłem Bożej miłości (Rz 5, 5). Obdarza nas swymi darami zwanymi charyzmatami (1 Kor 12,4-6) i darami naturalnymi: talentami i zdolnościami. Jest On dawcą życia.

 

    Podstawową wspólnotą, w której działa Duch Święty, jest Kościół. Duch zapewnia mu trwanie (Mt 16,18), tożsamość, nieomylność, ożywia w nim wewnętrzny rozwój. Duch Święty jest nauczycielem w Kościele i działa w nim w Słowie Bożym i wszystkich sakramentach.

   

     Duch Święty przenika wszystko (1 Kor 2,10), cały wszechświat. W Nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy (Dz 17, 28). Jest On sprawcą takich wartości, jak wiara, sprawiedliwość, wolność, prawda, miłość. Dzięki Niemu trwają narody. Polska też Mu zawdzięcza wszystko. Działa u źródeł wielkich ruchów społecznych. Nasza "Solidarność" w obaleniu komunizmu była Jego sprawą.

   

    Trudne wydarzenia życia przekształca w wydarzenia zbawcze. On daje osąd grzechów strukturalnych, takich jak stalinizm, hitleryzm (J 16, 8-11). On jest wszechobecny. Niech czas nowenny przed uroczystością zesłania Ducha Świętego pomoże nam dostrzec tę Jego niewidzialną obecność, w widzialnych jej skutkach. Zaprośmy Ducha Świętego do naszego życia i nieustannie wzywajmy, by je przemieniał.

     

s. Anna Siudak FMM

 

 

 

 

Wstecz Odsłon: 6103   

 

Twoim zdaniem


 
Dodaj komentarz
 
 
000127116
 

MIĘDZYNARODOWA RODZINA ZAKONNA Franciszkanki Misjonarki Maryi
Prowincja Europy Środkowo - Wschodniej
Warszawa, ul. Racławicka 14, 02-601 Warszawa,   tel. 22 8453021,  www.fmm.opoka.org.plsiostry.fmm@gmail.com
Konto bankowe: Bank PKO S.A. 32 1240 1037 1111 0000 0691 6886
Administrator: Mirosław Kuduk

Mirosław Kuduk © 2010

Profesjonalny Hosting