Languages:                   

MIĘDZYNARODOWA RODZINA ZAKONNA

Franciszkanki Misjonarki Maryi

Prowincja Europy Środkowo - Wschodniej

Bosna i Hercegovina Deutschland Ősterreich Magyarország
Polska Россия Slovenija Україна

Serdecznie witamy w Polsce s. Angelę fmm

7 kwietnia 2015 r. przyjechała do naszej prowincji Europy Środkowej i Wschodniej siostra Angela Marici z Indonezji – kraju wielokulturowego... ...

Aktualności

Zobacz inne
 

Zobacz również

Ankieta


Czy uczestniczyliście w zorganizowanych rekolekcjach?


Nie
Tak


Głosuj     Wyniki     Inne pytania
 

Polecamy


 

         

Warszawa

Msze św. w Kaplicy
Królowej Misji

- w niedzielę: godz. 8.00
- w tygodniu: 6.30

   
Adoracja Najświętszego Sakramentu

- Pon.– Piątek godz. 7.30 – 17.00
- Sobota godz. 7.30 – 15.00
- Niedziela  godz. 11.00 – 17.00
 

Serwis osób niezalogowanych


Duch Święty w naszym życiu

2018-05-14 s. Anna Siudak FMM

 


 

 

    Wstępujący do nieba Jezus obiecał nam zesłać swego Ducha Pocieszyciela (J 14, 26; J 15, 26; J 16, 7). Jego obietnica ziściła się w dniu Pięćdziesiątnicy, którą opisują Dzieje Apostolskie (2, 1-39) i od momentu zesłania Ducha Świętego żyjemy w Jego czasie. Wszelkie Boże działanie ma swoje źródło w Ojcu, urzeczywistnia się w Synu, dopełnia i objawia w Duchu Świętym. Duch Święty dokonuje tego posłannictwa od Ojca i Syna w trzech wymiarach: indywidualno-osobowym, wspólnotowo-społecznym i kosmicznym. Jego posłannictwo jest niczym nie ograniczone (1 Kor 2,10), niewidzialne (choć dostrzegalne w skutkach), zawsze skuteczne (jeżeli otworzymy się na Jego działanie), często zaskakujące człowieka (Dz 2, 2-4) i nieprzewidywalne.

   

    Ma ono za zadanie kontynuację zbawczego dzieła Jezusa i doprowadzenie go do pełni eschatologicznej, aby wszystko na nowo zjednoczyć w Chrystusie jako Głowie (Ef 1,10). Zadaniem Ducha Świętego jest uświęcenie człowieka jak również jego naturalnego i społecznego środowiska. Działa On bezpośrednio, udzielając nam darów dostrzegalnych jedynie w ich skutkach (Dz 2, 5-36), lecz aby je przyjąć, potrzebna jest wiara. W sposób pośredni Duch Święty działa poprzez sakramenty, drugiego człowieka, różne wydarzenia życia.

 

    Duch Święty zamieszkuje w nas (Ga 4, 6; 1 Kor 3, 16) i przenika naszą sferę duchową i somatyczną. Stąd jednak wynika konieczność zespolonego wysiłku współpracy człowieka z Bogiem (1 Kor 6, 19-20). Stajemy się przez to świątynią Ducha. Duch Święty, zamieszkując w człowieku, czyni go dzieckiem Bożym. Fakt ten musi się wyrażać w wymiarze moralnym przez świętość, posłuszeństwo Bogu, bowiem wtedy dokonuje się w człowieku przebóstwienie i usynowienie, a przez to nowe stworzenie, które jest skutkiem ukształtowania w nas Chrystusa.

   

    Duch Święty podtrzymuje w nas wiarę (1 Tes 1,4-5), oświeca nasz umysł (1 Kor 2,11-13), uświęca i staje się doradcą w naszym chceniu i działaniu (Flp 2, 13), jest dawcą nadziei (Rz 15, 13) i źródłem Bożej miłości (Rz 5, 5). Obdarza nas swymi darami zwanymi charyzmatami (1 Kor 12,4-6) i darami naturalnymi: talentami i zdolnościami. Jest On dawcą życia.

 

    Podstawową wspólnotą, w której działa Duch Święty, jest Kościół. Duch zapewnia mu trwanie (Mt 16,18), tożsamość, nieomylność, ożywia w nim wewnętrzny rozwój. Duch Święty jest nauczycielem w Kościele i działa w nim w Słowie Bożym i wszystkich sakramentach.

   

     Duch Święty przenika wszystko (1 Kor 2,10), cały wszechświat. W Nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy (Dz 17, 28). Jest On sprawcą takich wartości, jak wiara, sprawiedliwość, wolność, prawda, miłość. Dzięki Niemu trwają narody. Polska też Mu zawdzięcza wszystko. Działa u źródeł wielkich ruchów społecznych. Nasza "Solidarność" w obaleniu komunizmu była Jego sprawą.

   

    Trudne wydarzenia życia przekształca w wydarzenia zbawcze. On daje osąd grzechów strukturalnych, takich jak stalinizm, hitleryzm (J 16, 8-11). On jest wszechobecny. Niech czas nowenny przed uroczystością zesłania Ducha Świętego pomoże nam dostrzec tę Jego niewidzialną obecność, w widzialnych jej skutkach. Zaprośmy Ducha Świętego do naszego życia i nieustannie wzywajmy, by je przemieniał.

     

s. Anna Siudak FMM

 

 

 

 

Wstecz Odsłon: 6102   

 

Twoim zdaniem


 
Dodaj komentarz
 
 
000127114
 

MIĘDZYNARODOWA RODZINA ZAKONNA Franciszkanki Misjonarki Maryi
Prowincja Europy Środkowo - Wschodniej
Warszawa, ul. Racławicka 14, 02-601 Warszawa,   tel. 22 8453021,  www.fmm.opoka.org.plsiostry.fmm@gmail.com
Konto bankowe: Bank PKO S.A. 32 1240 1037 1111 0000 0691 6886
Administrator: Mirosław Kuduk

Mirosław Kuduk © 2010

Profesjonalny Hosting