Languages:                   

MIĘDZYNARODOWA RODZINA ZAKONNA

Franciszkanki Misjonarki Maryi

Prowincja Europy Środkowo - Wschodniej

Bosna i Hercegovina Deutschland Ősterreich Magyarország
Polska Россия Slovenija Україна

„Wielka ryba – czyli, jak odnaleźć swoją drogę w życiu.”

Pod takim tytułem, w ostatni weekend czerwca odbywały się w Łabuniach k. Zamościa rekolekcje dla studentów i młodzieży pracującej... ...

Wprowadzenie do liturgii

Zobacz inne
 

Zobacz również

Ankieta


Czy uczestniczyliście w zorganizowanych rekolekcjach?


Nie
Tak


Głosuj     Wyniki     Inne pytania
 

Polecamy


 

         

Warszawa

Msze św. w Kaplicy
Królowej Misji

- w niedzielę: godz. 8.00
- w tygodniu: 6.30

   
Adoracja Najświętszego Sakramentu

- Pon.– Piątek godz. 7.30 – 17.00
- Sobota godz. 7.30 – 15.00
- Niedziela  godz. 11.00 – 17.00
 

Serwis osób niezalogowanych


Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Maryi

2011-12-07 s. Anna Siudak FMM

 


 

 

     Uroczystość Niepokalanego Poczęcia jest świętem patronalnym Zgromadzenia Franciszkanek Misjonarek Maryi. Tegoż dnia siostry ponawiają oddanie się Maryi, ofiarując Jej koronę przypominającą, że jest Królową serc, kwiaty jako wyraz wdzięczności za Jej nieustanną obecność i pomoc oraz klucze domów i dzieł przypominające, że wszystko w Zgromadzeniu jest dla Niej otwarte i jest Jej własnością. Tym czynnościom towarzyszy pieśń „Lilijo Nieskalana, Maryjo”, która jest hymnem Franciszkanek Misjonarek Maryi.

     

    Maria od Męki Pańskiej podkreśla, że Zgromadzenie Franciszkanek Misjonarek Maryi zostało powołane, by kontynuować misję Maryi na ziemi. Ma ono uczestniczyć w zbawieniu świata jak Maryja – dając mu Jezusa. Według Założycielki Jezus miał swoje misjonarki, Maryi ich brakowało. Franciszkanki Misjonarki Maryi zrodziły się w Kościele, by wypełnić tę lukę. Na cześć Maryi noszą białe habity i każda siostra przybiera Jej imię. Także nazwa Zgromadzenia przypomina, że siostry są Jej misjonarkami. Wszystko w życiu sióstr przypomina, że Maryja jest ich Matką, Mistrzynią i Królową oraz niewzruszoną nadzieją Uważają Ją za Założycielkę i pierwszą Przełożoną ich rodziny zakonnej.

   

    Wiek XIX był świadkiem ogłoszenia przez Kościół dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Maryi. Maria od Męki Pańskiej widzi w tym doniosłym wydarzeniu swoisty związek z powstaniem Zgromadzenia. Dlatego celem powołania i misji sióstr jest wprowadzanie w życie dogmatu Niepokalanego Poczęcia Maryi, rozpowszechnianie Jej kultu, kontynuowanie Jej misji oraz uczestniczenie w łaskach Niepokalanego Poczęcia.

   

    Prawda o Niepokalanym Poczęciu Maryi jest dogmatem wiary. Ogłosił go uroczyście 8 grudnia 1854 r. bullą Ineffabilis Deus Pius IX. Uczynił to w Bazylice św. Piotra w Rzymie w obecności 54 kardynałów i 140 arcybiskupów i biskupów. Pisał on tak:

   

    Ogłaszamy, orzekamy i określamy, że nauka, która utrzymuje, iż Najświętsza Maryja Panna od pierwszej chwili swego poczęcia - mocą szczególnej łaski i przywileju wszechmocnego Boga, mocą przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego - została zachowana nietknięta od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego, jest prawdą przez Boga objawioną i dlatego wszyscy wierni powinni w nią wytrwale i bez wahania wierzyć.

   

    Maryja od momentu swojego poczęcia została zachowana nie tylko od wszelkiego grzechu, którego mogłaby się dopuścić, ale również od dziedziczonego przez nas wszystkich grzechu pierworodnego. Stało się tak, chociaż jeszcze nie była wtedy Matką Boga. Bóg jednak, ze względu na przyszłe zbawcze wydarzenie Zwiastowania, uchronił Maryję przed grzesznością. Maryja była więc poczęta w łasce uświęcającej, wolna od wszelkich konsekwencji wynikających z grzechu pierworodnego (np. śmierci - stąd w Kościele obchodzimy uroczystość Jej Wniebowzięcia, a nie śmierci). Przywilej ten nie miał tylko charakteru negatywnego - braku grzechu pierworodnego; posiadał również charakter pozytywny, który wyrażał się pełnią łaski w życiu Maryi.

   

    Historia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu jest bardzo długa. Już od pierwszych wieków chrześcijaństwa liczni teologowie i pisarze wskazywali na szczególną rolę i szczególne wybranie Maryi spośród wszystkich ludzi. Ojcowie Kościoła nieraz nazywali Ją czystą, bez skazy, niewinną. W VII wieku w Kościele greckim, a w VIII w. w Kościele łacińskim ustanowiono święto Poczęcia Maryi. Późniejsi teologowie, szczególnie św. Bernard i św. Tomasz z Akwinu zakwestionowali wiarę w Niepokalane Poczęcie Maryi, ponieważ - według nich - przeczyłoby to dwóm innym dogmatom: powszechności grzechu pierworodnego oraz konieczności powszechnego odkupienia wszystkich ludzi, a więc także i Maryi. Ten problem rozwikłał w XIII w. Jan Duns Szkot, który wskazał, że uchronienie Bożej Rodzicielki od grzechu pierworodnego dokonało się już mocą odkupieńczego zwycięstwa Chrystusa.

   

    W 1477 papież Sykstus IV ustanowił w Rzymie święto Poczęcia Niepokalanej, które od czasów Piusa V (+ 1572 r.) zaczęto obchodzić w całym Kościele. W czasie objawień w Lourdes w 1858 r. Maryja potwierdziła ogłoszony zaledwie cztery lata wcześniej dogmat. Bernardecie Soubirous przedstawiła się mówiąc: "Jestem Niepokalane Poczęcie".

 

 

 

 

Wstecz Odsłon: 5327   

 

Twoim zdaniem


 
Dodaj komentarz
 
 
000127118
 

MIĘDZYNARODOWA RODZINA ZAKONNA Franciszkanki Misjonarki Maryi
Prowincja Europy Środkowo - Wschodniej
Warszawa, ul. Racławicka 14, 02-601 Warszawa,   tel. 22 8453021,  www.fmm.opoka.org.plsiostry.fmm@gmail.com
Konto bankowe: Bank PKO S.A. 32 1240 1037 1111 0000 0691 6886
Administrator: Mirosław Kuduk

Mirosław Kuduk © 2010

Profesjonalny Hosting