Languages:                   

MIĘDZYNARODOWA RODZINA ZAKONNA

Franciszkanki Misjonarki Maryi

Prowincja Europy Środkowo - Wschodniej

Bosna i Hercegovina Deutschland Ősterreich Magyarország
Polska Россия Slovenija Україна

Rekolekcje w Budapeszcie

„Ufaj Bogu ! Idź ! Nie lękaj się !- to temat rekolekcji dla młodzieży, które odbyły sie 23-24 stycznia w naszym domu w Budapeszcie... ...

Artykuły

Zobacz inne
 

Zobacz również

Ankieta


Czy uczestniczyliście w zorganizowanych rekolekcjach?


Nie
Tak


Głosuj     Wyniki     Inne pytania
 

Polecamy


 

         

Warszawa

Msze św. w Kaplicy
Królowej Misji

- w niedzielę: godz. 8.00
- w tygodniu: 6.30

   
Adoracja Najświętszego Sakramentu

- Pon.– Piątek godz. 7.30 – 17.00
- Sobota godz. 7.30 – 15.00
- Niedziela  godz. 11.00 – 17.00
 

Serwis osób niezalogowanych


Wychowanie do misji

2012-02-14 s. Anna Siudak FMM

 


 

 

    Wychowanie jest najbardziej fascynującą i jednocześnie najtrudniejszą przygodą życia. I nieprawdą jest, że młodzież nie chce w tej przygodzie uczestniczyć. Warunkiem, by mogła zaistnieć jest wykorzystanie zapału i skłonności do idealizmu u młodych ludzi, poświęcenie im wiele uwagi, umiejętne słuchanie i docenienie ich wkładu w służbie dobru. Jednym słowem tak należy oddziaływać na młodzież, by mając wpływ na wszystkie dziedziny życia, budowała świat bardziej ludzki i solidarny oraz miała odwagę żyć tym, czego wymaga od otoczenia.

     

    Proces wychowania musi się dokonywać w wolności osób: dorosłej i młodej. Wymaga on od obu otwartości a ze strony ucznia uległości w prowadzeniu do poznania realnej rzeczywistości życia. Młody człowiek pragnie prawdy, więc trzeba go do niej wychowywać. Należy mu pomóc odkryć najgłębszy sens życia i dać poczuć, że jego możliwości i wewnętrzne bogactwo są dostrzegane, docenione i twórczo wykorzystywane.

     

    Proces wychowawczy najskuteczniej dokonuje się w rodzinie, w której jest możliwość przekazywania doświadczeń, wiary, wartości i poszanowania dla życia. To wszystko najskuteczniej można wpoić młodym tylko wtedy, gdy się przebywa razem, gdy żyje się tym, co się głosi. Rodzina zapewnia też podstawowe potrzeby konieczne do rozwoju jakimi są poczucie bezpieczeństwa, bycie akceptowanym, tym kim się jest, bycie w bliskich relacjach, bronienie i realizowanie wspólnego dobra, otwarcie na świat i widzenie rzeczy nowych.

 

   Wychowanie ma za cel uczynienia młodych ludzi prawdziwie wolnymi, zdolnymi do podejmowania odpowiedzialnych wyborów, do złożenia daru z siebie w służbie innym oraz do odkrycia życiowego powołania, które pomoże w owocnym wykorzystaniu wszystkich złożonych w nich przez Boga talentów i możliwości. Autentyczny rozwój dotyczy całego człowieka w tym w sposób szczególny  jego wymiaru duchowego. Jedynie w zażyłej relacji z Bogiem młody człowiek dąży do osiągnięcia pełni człowieczeństwa.

 

    Wychowanie do misji potrzebuje bazy, którą starałam się naszkicować wyżej. Potrzebuje też oddziaływania pełnych ewangelicznego entuzjazmu świadków, którzy realizując misyjny nakaz Jezusa idą na cały świat, by Go głosić. Dokonuje się  w sposób szczególny poprzez doświadczenie pracy misyjnej w ramach wolontariatów, zaangażowanie we współpracę misyjną w ramach Papieskich Dzieł Misyjnych czy innych form wspomagania misji. W szerzeniu wiedzy na temat misyjnej działalności Kościoła mają udział katecheci, animatorzy misyjni i wszyscy zaangażowani w sprawy misji.

 

    I wbrew wszystkiemu nie jest prawdą, że młodzi ludzie nie chcą się misyjnie zaangażować. Są pełni gotowości do poświęcenia, bezinteresowności, współczucia, solidarności, zdolności do budowania braterstwa i czynienia dobra, że wystarczy nimi tylko umiejętnie pokierować, by zyskać najbardziej twórcze siły dla misji.

 

s. Anna Siudak FMM

 

 

 

 

Wstecz Odsłon: 17734   

 

Twoim zdaniem


 
Dodaj komentarz
 
 
000126904
 

MIĘDZYNARODOWA RODZINA ZAKONNA Franciszkanki Misjonarki Maryi
Prowincja Europy Środkowo - Wschodniej
Warszawa, ul. Racławicka 14, 02-601 Warszawa,   tel. 22 8453021,  www.fmm.opoka.org.plsiostry.fmm@gmail.com
Konto bankowe: Bank PKO S.A. 32 1240 1037 1111 0000 0691 6886
Administrator: Mirosław Kuduk

Mirosław Kuduk © 2010

Profesjonalny Hosting