Languages:                   

MIĘDZYNARODOWA RODZINA ZAKONNA

Franciszkanki Misjonarki Maryi

Prowincja Europy Środkowo - Wschodniej

Bosna i Hercegovina Deutschland Ősterreich Magyarország
Polska Россия Slovenija Україна

Przyszła wiosna

    Nareszcie wiosna! Przyroda całą sobą pokazuje swoje bogactwo, a przez to wielkość Stwórcy. Oczywiście franciszkanki nie mogły pozostać ...

Artykuły

Zobacz inne
 

Zobacz również

Ankieta


Czy uczestniczyliście w zorganizowanych rekolekcjach?


Nie
Tak


Głosuj     Wyniki     Inne pytania
 

Polecamy


 

         

Warszawa

Msze św. w Kaplicy
Królowej Misji

- w niedzielę: godz. 8.00
- w tygodniu: 6.30

   
Adoracja Najświętszego Sakramentu

- Pon.– Piątek godz. 7.30 – 17.00
- Sobota godz. 7.30 – 15.00
- Niedziela  godz. 11.00 – 17.00
 

Serwis osób niezalogowanych


Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój ...

2012-02-14 s. Anna Siudak FMM

 


 

 

    Asyż - miasto, gdzie urodził się i żył święty Franciszek Bernardone stał się miejscem szczególnym dzięki organizowanym tam przez Jana Pawła II modlitwom o pokój dla wszystkich bez względu na wyznanie ludzi dobrej woli. Wybór miejsca i świętego patrona nie jest przypadkowy. Franciszkowa misja pokoju jest stale aktualna w dzisiejszym świecie naznaczonym licznymi konfliktami.

     

    Czym był więc pokój dla św. Franciszka? Błogosławieństwo dla brata Leona, które św. Franciszek zaczerpnął z Księgi Liczb (6,24-26) zakończone jest słowami: Niech Pan obdarzy cię pokojem. To zdanie jest pieczęcią położoną na całej serii postaw Boga wobec człowieka. Bóg błogosławi człowiekowi, strzeże go, ukazuje mu swoje oblicze i w końcu obdarza pokojem. Pokój jest więc owocem, najwyższym skutkiem Bożego zwrócenia się ku człowiekowi, najwyższym darem miłości. Także franciszkowy List do całego Zakonu( nr 13, 15) ukazuje pokój jako dar Boga, ale w bardziej dramatycznym kontekście.

 

   Podczas Bożego Narodzenia pokój wprowadza objawiona Chwała Boża, lecz jej kresem będzie Krzyż. Udręczone Ciało Pana i przelana przez Niego Krew pojednały nas z Bogiem i w najwyższym stopniu obdarzyły pokojem. Pokój jest więc owocem przyjścia Boga na świat i jego chwalebnej klęski na Krzyżu. Jest on również wyjściem ze stanu konfliktu, podziałów, które zostały pokonane i uzdrowione przez zwycięstwo Ukrzyżowanego. Pokoju doświadczają ci, co wypełniają prawo miłości Boga i bliźniego, którzy ciągle się nawracają, stając się przez łaskę i moc Ducha Pańskiego Jego mieszkaniem i miejscem pobytu. Zamieszkując w nich Duch objawia im niedostrzegalną zmysłami więź, którą zawiązuj ą w ten sposób z Ojcem, Synem i Duchem Świętym.

     

     Św. Franciszek zachwycony i wstrząśnięty niewiarygodną bliskością Trójcy Świętej pisze w swoim drugim Liście do wiernych (5 4-56): O, jak chwalebna, święta i wielka to rzecz mieć w niebie Ojca! O, jak świętą jest rzeczą mieć Pocieszycielą, tak pięknego i podziwu godnego Oblubieńca! O, jak wielką i ceną jest rzeczą mieć tak miłego, pokornego, darzącego pokojem, słodkiego, godnego miłości i ponad wszystko upragnionego Brata i Syna, który życie swoje oddał za owce! Pośród epitetów określających Syna Bożego jest darzący pokojem. Gdy człowiek staje się miejscem pobytu Boga, gdy staje się Jego synem, oblubieńcem, bratem doznaje tym samym najdoskonalszego pokoju. Odczuwanie Bożego pokoju pozwala człowiekowi równocześnie żyć w pokoju i go wprowadzać. Aby to doświadczenie nie było tylko próżną iluzją, musi być wypróbowane.

     

    W Napomnieniu nr. 15 św. Franciszek dając komentarz do błogosławieństwa czyniących pokój, określa takimi ludzi, którzy pośród wszystkich cierpień jakie ich spotykają na tym świecie, dla miłości Pana naszego Jezusa Chrystusa zachowują pokój duszy i ciała. Obecność więc prawdziwego pokoju zostaje odsłonięta podczas próby. Człowiek, który posiada Boży pokój pozostaje spokojny i niewzruszony podczas największych życiowych burz.

       

    Św. Franciszek chciał, by jego bracia nieśli wszystkim Boży pokój. Zachęca ich do używania pozdrowienia: Niech Pan was obdarzy pokojem oraz do najgłębszego doświadczania rzeczywistości pokoju we własnym wnętrzu. Pierwsza jego Reguła (nr. 17) podaje, co należy czynić, by formować się do bycia przekazicielem Bożego pokoju. Po pierwsze zadać śmierć swemu egocentrycznemu „ ja". Po drugie doznawszy poprzez bolesne doświadczenia swoich ograniczeń i rozdarcia własnego głębokiego „ja" trzeba przyjąć postawę pokory i mieć jasne spojrzenie na prawdę o sobie. Potrzeba się również uzbroić w miłosierne oraz wytrwałe znoszenie ciągle od nowa samego siebie. Pokora bowiem i cierpliwość prowadzą do ukształtowania się dwu postaw, o których mówi św. Franciszek w Pozdrowieniu cnót: czystej prostoty i prawdziwego pokoju ducha.

   

     Ten pokój nie oznacza ludzkiego uczucia odprężenia czy dobrego samopoczucia ( 2 List do wiernych l), lecz jest on owocem Ducha Świętego zgodnie z nauką św. Pawła (Rz 8,6; 14,17; 15,13;Ga 5,22). Należy go pojmować na tym samym poziomie co spełnienie, prawość, spokojne szczęście wywołane bliskością Boga. Taki stan jest możliwy wtedy, gdy zakorzeni się w rzeczywistości głębszej, której zawsze i nade wszystko trzeba pragnąć. Jest nią bojaźń, mądrość i miłość Boża. Bojaźń jest oddawaniem czci Bogu, wrażliwością na Jego wielkość i potrzebą adorowania Go. Mądrość jest doświadczaniem niewypowiedzianego smaku czym jest Bóg w sobie samym i dla człowieka. Miłość zaś jest świadomością, że Bóg nas kocha bezwarunkowo.

     

    Dla św. Franciszka pokój jest więc stanem ludzkiego wnętrza. Jest on darem Bożym, którego człowiek jest pokornym sługą. Tylko człowiek otwarty na ten dar, a więc wyciszony wewnętrznie, zintegrowany i zjednoczony z Bogiem może naprawdę nieść pokój innym ludziom.

     

s. Anna Siudak FMM

 

 

 

 

Wstecz Odsłon: 18830   

 

Twoim zdaniem


 
Dodaj komentarz
 
 
000127117
 

MIĘDZYNARODOWA RODZINA ZAKONNA Franciszkanki Misjonarki Maryi
Prowincja Europy Środkowo - Wschodniej
Warszawa, ul. Racławicka 14, 02-601 Warszawa,   tel. 22 8453021,  www.fmm.opoka.org.plsiostry.fmm@gmail.com
Konto bankowe: Bank PKO S.A. 32 1240 1037 1111 0000 0691 6886
Administrator: Mirosław Kuduk

Mirosław Kuduk © 2010

Profesjonalny Hosting