Languages:                   

MIĘDZYNARODOWA RODZINA ZAKONNA

Franciszkanki Misjonarki Maryi

Prowincja Europy Środkowo - Wschodniej

Bosna i Hercegovina Deutschland Ősterreich Magyarország
Polska Россия Slovenija Україна

Uroczystość Wszystkich Świętych

Gdy chrześcijanin stawia sobie pytanie: czym jest świętość? Jest na nie tylko jedna odpowiedź. Jest ona darem Boga. ...

Wprowadzenie do liturgii

Zobacz inne
 

Zobacz również

Ankieta


Czy uczestniczyliście w zorganizowanych rekolekcjach?


Nie
Tak


Głosuj     Wyniki     Inne pytania
 

Polecamy


 

         

Warszawa

Msze św. w Kaplicy
Królowej Misji

- w niedzielę: godz. 8.00
- w tygodniu: 6.30

   
Adoracja Najświętszego Sakramentu

- Pon.– Piątek godz. 7.30 – 17.00
- Sobota godz. 7.30 – 15.00
- Niedziela  godz. 11.00 – 17.00
 

Serwis osób niezalogowanych


Uroczystość Objawienia Pańskiego manifestacją powszechności i uniwersalności Kościoła

2012-12-17 s. Anna Siudak FMM

 


 

 

    W uroczystość Objawienia Pańskiego, która jest ściśle związana z Bożym Narodzeniem celebrujemy niezwykłe wydarzenie przybycia trzech mędrców ze Wchodu do Betlejem. Idąc za gwiazdą, która ukazała się na niebie zwiastując pojawienie się Kogoś niezwykłego na ziemi, doszli do miejsca narodzin Mesjasza. Na nich spełniły się słowa proroka Izajasza (Iz 9, l): Naród kroczący w ciemności ujrzał światłość wielką; nad mieszkańcami krainy mroków zabłysło światło. Mędrcy maszerowali pośród ciemności nocy, gdyż tylko wtedy światło nowej gwiazdy stawało się widoczne. Oprócz naturalnego światła gwiazdy, otrzymali oni od Boga wewnętrzne światło, które wzbudziło w nich wielkie i nieodparte pragnienie, by pójść i złożyć pokłon oraz należne dary niezwykłemu Królowi. To samo wewnętrzne światło pozwoliło im dostrzec w małym Dziecięciu. zewnętrznie nie różniącym się od innych Tego. którego z utęsknieniem szukali. W ten sposób. Bóg posługując się tymi trzema przybyszami spoza granic Izraela. ukazał nam powszechny plan zbawienia.

   

    Soborowa Konstytucja dogmatyczna o Kościele ( nr 9) mówi: W każdym czasie i w każdym narodzie miły jest Mu ten, co się Go lęka i postępuje sprawiedliwie.  Zacytowana wyżej Konstytucja powraca do biblijnego obrazu Ludu Bożego. Starotestamentalne zapowiedzi przyjścia Mesjasza ukazują uniwersalizm tego Ludu: Powstań i świeć Jeruzalem! Wszystkie narody przyjdą do twojego światła... twoi synowie zdążają z daleka. Zaleje cię mnogość wielbłądów - dromadery z Madianu i Efy. Przybędą oni z Saby i ofiarują złoto oraz kadzidło (Iz 60, l n). Kontynuując tę myśl Konstytucja (KK 13) przypomina. że do nowego Ludu Bożego powołani są wszyscy, a jest nim Kościół, który pozostając jednym i jedynym, winien rozszerzać się na cały świat.

   

    Dzięki uniwersalizmowi Kościoła następuje w nim wzajemna wymiana darów, która służy wzrostowi i jedności wszystkich jego członków. Do tej katolickiej jedności Ludu Bożego, która jest znakiem przyszłego powszechnego pokoju są powołani wszyscy ludzie. Należą oni do niej lub są jej przyporządkowani w różny sposób: wierni katolicy (KK 14) jak i inni wierzący w Chrystusa (KK15) oraz wszyscy ludzie. którzy z łaski Bożej zostali powołani do zbawienia.

   

    Do kręgu przynależności został więc włączony naród wybrany, muzułmanie wierzący w jedynego i miłosiernego Boga Stworzyciela oraz ci, co szukają nieznanego Boga po omacku, którzy bez własnej winy nie znając Ewangelii i Kościoła szczerym sercem szukają Boga i Jego woli słuchając głosu sumienia oraz ci, którzy bez własnej winy nie doszli jeszcze do wyraźnego poznania Boga, ale dzięki łasce Bożej starają się żyć uczciwie (KK 16). Granice tak pojętego Kościoła zostały więc maksymalnie poszerzone i w efekcie zasada głoszona przez św. Cypriana, że poza Kościołem nie ma zbawienia pozostaje nadal aktualna i słuszna. Nie oznacza to jednak zwolnienia z nakazu Pana, który polecił nam: „Głosić Ewangelię wszelkiemu stworzeniu" i z troski o wspieranie misji Kościoła.

 

    Dla mojej zakonnej rodziny Franciszkanek Misjonarek Maryi uroczystość Objawienia Pańskiego jest szczególnym świętem. Dnia 6 stycznia 1877r. Kościół zatwierdził nowo powstałe w Indiach Zgromadzenie misyjne, którego duchowość jest mocno naznaczona znamieniem powszechności i uniwersalności Kościoła. Jego przejawem jest międzynarodowość członkiń i wspólnot Zgromadzenia, priorytet misji „ad gentes", brak specjalizacji zaangażowań, by być dyspozycyjnymi do odpowiedzi na potrzeby misji i Kościołów lokalnych oraz wyjściu naprzeciw najbardziej palącym potrzebom Kościoła powszechnego.

       

     Nasza Założycielka bł. Helena de Chappotin pozostawiła mam jako testament słowa: „Miejmy szerokie spojrzenie, które obejmuje cały świat. Do nikogo nie miejmy uprzedzeń. Niech miłość w nas sprawi, byśmy odczuwali potrzebę modlitwy za całą ziemię. Ona potrzebuje Boga, potrzebuje Zbawiciela. My Franciszkanki Misjonarki Maryi mamy jeden kraj, cały świat do nas należy. Naszą polityką jest miłość i tak, jak miłość jest powszechna nie możemy o nikim zapomnieć, ani nikogo wykluczyć". Myślę, że te słowa może odnieść do siebie każdy chrześcijanin świętujący uroczystość Trzech Króli. Uczmy się od mędrców ze Wschodu odwagi w poszukiwaniu Boga i dążeniu do prawdy. Jezus, który objawia się nam nieustannie podczas każdej Eucharystii i karmi nas swoim Ciałem jest naszym światłem, które poprowadzi nas jak mędrców we właściwym kierunku.

 

s. Anna Siudak FMM

 

 

 

 

Wstecz Odsłon: 4566   

 

Twoim zdaniem


 
Dodaj komentarz
 
 
000127117
 

MIĘDZYNARODOWA RODZINA ZAKONNA Franciszkanki Misjonarki Maryi
Prowincja Europy Środkowo - Wschodniej
Warszawa, ul. Racławicka 14, 02-601 Warszawa,   tel. 22 8453021,  www.fmm.opoka.org.plsiostry.fmm@gmail.com
Konto bankowe: Bank PKO S.A. 32 1240 1037 1111 0000 0691 6886
Administrator: Mirosław Kuduk

Mirosław Kuduk © 2010

Profesjonalny Hosting