Languages:                   

MIĘDZYNARODOWA RODZINA ZAKONNA

Franciszkanki Misjonarki Maryi

Prowincja Europy Środkowo - Wschodniej

Bosna i Hercegovina Deutschland Ősterreich Magyarország
Polska Россия Slovenija Україна

Odpocząć przy sercu Jezusa

W weekend  24-26 lipca 2015 r. zebrały się, zjechały do Łabuń trzy młode dziewczyny, aby  odpocząć przy sercu Jezusa... ...

Wprowadzenie do liturgii

Zobacz inne
 

Zobacz również

Ankieta


Czy uczestniczyliście w zorganizowanych rekolekcjach?


Nie
Tak


Głosuj     Wyniki     Inne pytania
 

Polecamy


 

         

Warszawa

Msze św. w Kaplicy
Królowej Misji

- w niedzielę: godz. 8.00
- w tygodniu: 6.30

   
Adoracja Najświętszego Sakramentu

- Pon.– Piątek godz. 7.30 – 17.00
- Sobota godz. 7.30 – 15.00
- Niedziela  godz. 11.00 – 17.00
 

Serwis osób niezalogowanych


Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy

2012-06-19 s. Anna Siudak FMM

 


 

 

     Dnia 20 czerwca obchodzony jest Światowy Dzień Uchodźcy, pod hasłem "Bądźmy razem w drodze". Z tej okazji Polska Akcja Humanitarna już po raz siódmy organizuje Przegląd Filmów o Tematyce Uchodźczej – Refugee Review, który odbędzie się między 21 a 27 czerwca w sześciu miastach w Polsce: Warszawie, Krakowie, Toruniu, Lublinie, Wrocławiu oraz Poznaniu.

 

    Tegoroczne obchody Dnia Uchodźcy, oprócz zachęcenia społeczeństwa do refleksji nad sytuacją uchodźców w Polsce i na świecie, mają zwrócić uwagę na problem detencji dzieci cudzoziemskich w zamkniętych ośrodkach w celu wydalenia. Tego typu praktyka, stosowana przez państwo polskie w celu zapewnienia sprawnej deportacji obcokrajowców do kraju ich pochodzenia, stanowi naruszenie Konwencji Praw Dziecka. Detencja, w szczególności w przypadku dzieci pozostających bez opieki, ma negatywny wpływ na ich zdrowie fizyczne i psychiczne. W wielu państwach, w tym także należących do Unii Europejskiej, wprowadza się alternatywne środki zapobiegawcze.

 

    Uroczysta inauguracja Przeglądu Refugee Review odbędzie się 22 czerwca w Kinie KC w Warszawie (budynek Giełdy Warszawskiej). Tegorocznym filmem otwarcia jest „Kolor Oceanu” w reżyserii Maggie Peren, pokazywany podczas Berlinale 2011, a w Polsce na ostatnim festiwalu Plus Camerimage w Bydgoszczy. Film pokazuje problematykę uchodźstwa z trzech stron: samego uchodźcy, policji a także turystów, którzy nie zawsze gotowi są na spotkania z uchodźcami, szczególnie podczas urlopu.

 

    W ramach przeglądu będzie można obejrzeć również niewyświetlany dotąd w Polsce dokument „Plac Tahrir” w reżyserii Stefano Savony, który realizował zdjęcia na ogarniętym rewolucją placu. Savona w sposób niezwykle bezpośredni, poruszający i poetycki filmuje naocznych świadków powstania w Egipcie. W programie Refugee Review znajdzie się również animowany dokument „Droga na drugą stronę” reż. Ancy Damiana, opowiadający historię życia Crulica, 33-letniego Rumuna, który umarł w polskim więzieniu w czasie strajku głodowego w 2007 roku. Mocny styl wizualny, będący wynikiem mieszanki pięknych technik animacji, tworzy uderzający, zadziwiająco spójny i niezapomniany film.

 

    Poprzez organizację obchodów Dnia Uchodźcy, w tym przeglądu Refugee Review, Polska Akcja Humanitarna, która od dwóch dekad pomaga potrzebującym w Polsce i na świecie przyczynić się do zwiększenia otwartości w społeczeństwie polskim wobec osób wywodzących się z innych kultur. Jak powiedziała Janina Ochojska w filmie dokumentalnym „Good bye and be happy”, stanowiącym część programu Refugee Review: „My, Polacy, byliśmy uchodźcami w wielu krajach i otrzymywaliśmy taką pomoc. Dzisiaj żyjemy w demokratycznym kraju, który niestety broni się rękami i nogami przed uchodźcami”.

   

Wstęp na pokazy w Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Toruniu i Lublinie jest wolny. W Warszawie (Kino KC) bilet kosztuje 5 zł. Szczegółowy program przeglądu we wszystkich miastach oraz wydarzeń mu towarzyszących dostępny jest na stronie:

   

Polska Akcja Humanitarna

Uchodźcy

Centrum Wolontariatu w Lublinie

Ośrodek Emigranta Fu Shenfu

   

    Światowy Dzień Uchodźcy, ang. World Refugee Day – obchodzony corocznie na całym świecie 20 czerwca, został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 4 grudnia 2000 roku (rezolucja 55/76). Upamiętnia on odwagę i siłę uchodźców na całym świecie, którzy w związku z prześladowaniem na tle rasowym, religijnym, politycznym czy społecznym, stale lub czasowo przebywają poza granicami własnego państwa. Prześladowania i wojny zmuszają ich do opuszczenia swych domów, by przetrwać.

   

    Obie daty: ustanowienia i obchodów święta, nie są przypadkowe. W 2001 roku przypadała 50. rocznica uchwalenia Konwencji na temat Statusu Uchodźców (1951). Jednocześnie Organizacja Jedności Afrykańskiej (OJA) poparła inicjatywę, by Dzień Uchodźcy przypadał w tym samym dniu, co Dzień Uchodźców Afrykańskich, tj. 20 czerwca. Od 2001 roku dzień ten obchodzony jest jako Światowy Dzień Uchodźcy. W ponad stu krajach odbywają się uroczystości, organizowane są wydarzenia kulturalne oraz szkolenia, jak również konferencje, programy dla rodzin i dzieci, mające na celu zrozumienie potrzeb uchodźców na całym świecie.

 

    W Kościele katolickim w drugą niedzielę po uroczystości Objawienia Pańskiego obchodzony jest Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. W instrukcji Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących (z 1978 r.), która zachęca do regularnego obchodzenia Dnia Migranta, jest zapis, że Dzień ten: "Jest pomyślany jako odpowiednia okazja dla pobudzenia wspólnot chrześcijańskich do odpowiedzialności wobec braci migrantów oraz do obowiązku współdziałania w rozwiązywaniu ich różnorakich problemów".

 

    Według danych Organizacji Narodów Zjednoczonych liczba uchodźców w ostatnim czasie przekroczyła 16 mln. Dane przytoczone przez agencję Fides, związaną z Kongregacją ds. Ewangelizacji Narodów, są jeszcze bardziej alarmujące. Ponad 40 mln ludzi musiało opuścić swoje środowiska życiowe, kraje z powodu prześladowań i wypędzeń. Światowemu Dniu Uchodźcy przyświeca idea zrozumienia potrzeb uchodźców na całym świecie. Stąd w wyznaczony dzień 20 czerwca włącza się także Kościół katolicki, który patrzy dalej i widzi człowieka w integralnym wymiarze. Kościół obserwuje z głęboką pasterską troską zjawisko przemieszczania się coraz większych grup uchodźców, stara się poznać jego przyczyny oraz szczególne warunki, w jakich żyją ci, którzy z różnych powodów zmuszeni byli opuścić swoją ojczyznę. Wydaje się bowiem, że położenie uchodźców staje się na świecie coraz gorsze.

   

Podczas Światowego Kongresu Duszpasterstwa Migrantów i Uchodźców w Watykanie przedstawiono, że dzisiejsza migracja osiągnęła rekordowy poziom 200 mln osób żyjących z dala od kraju urodzenia. Pośród uchodźców, osób starających się o azyl, wygnańców, migrantów wewnątrzkrajowych i bezpaństwowców, 15 % uznaje się za emigrantów nieregularnych, uwikłanych w przemyt i handel ludźmi. Podczas specjalnej audiencji dla 294 delegatów z pięciu kontynentów Ojciec Św. Benedykt XVI mocno podkreślił, że wszyscy migranci i uchodźcy stanowią cenne bogactwo w rozwoju ludzkości dzięki swojemu potencjałowi ludzkiemu, duchowemu i kulturowemu, który każdy ze sobą niesie.

 

    Losy migrantów i bolesne doświadczenia uchodźców, o których opinia publiczna nie zawsze jest dostatecznie informowana, muszą budzić głębokie współczucie i zainteresowanie ludzi wierzących. Stąd też Ojciec Św. Jan Paweł II, kiedy w latach osiemdziesiątych wzrosła liczba migrantów i uchodźców, sam zaczął kierować specjalne „orędzia” do Kościoła i świata, by wyrazić zatroskanie, a zarazem niepokój o ich losy. W ten sposób przekazywał im słowa solidarności i bliskości w dramatycznym położeniu.

   

    Papieskie wskazania na doroczne Światowe Dni Migranta i Uchodźcy to wyraz ojcowskiego umacniania i wołania do świata w imieniu tych, którzy nie mogą wrócić do swoich krajów czy na plemienne ziemie. Papież wskazywał i brał w obronę uciekinierów ze względu na czystki rasowe czy religijne, zauważał dyskryminację kobiet i dzieci przybywające w obce kraje, uwrażliwiał na deptanie godności i pozbawianie podstawowych praw wszystkich uchodźców.

   

    W Kościele nikt nie jest obcy, a Kościół nie jest obcy dla żadnego człowieka w żadnym miejscu. W ostatnich latach dzięki interwencji Kościoła można zauważyć, że wzrasta wśród chrześcijan solidarność, która pobudza do bardziej wyrazistego świadczenia o Ewangelii miłości. Szacunek i zauważenie uchodźców, służba im nie powinny jednak skłaniać do myślenia, że wiara jest mniej potrzebna. Działalność Kościoła na rzecz uchodźców nie może polegać jedynie na tworzeniu struktur zapewniającym im gościnne przyjęcie i solidarną pomoc.

   

     Taka postawa umniejszałaby bogactwo powołania Kościoła. To Kościół ma przede wszystkim przekazywać wiarę, która umacnia się, gdy jest przekazywana. Chrześcijanin ewangelizuje słowem i czynem, przy czym jedno i drugie jest owocem wiary w Chrystusa (por. Orędzie Jana Pawła II - „Wiara człowieka powinna działać przez miłość” z roku 1997). Kościół zachęca uchodźców, aby nie zamykali się w sobie i nie izolowali od życia duszpasterskiego diecezji i parafii, która ich przyjęła. Zarazem jednak przestrzega duchowieństwo i wiernych, by nie próbowali ich po prostu asymilować, likwidując ich odrębność. Kościół stara się zawsze włączać ich stopniowo do swojej wspólnoty, uznając wartość ich odmienności, by budować wspólnotę gościnną i solidarną.

   

    Cieszy fakt, że w wielu częściach świata, uchodźcy i ludzie wysiedleni zwracają się do katolickich parafii i organizacji o pomoc i są przyjmowani bez względu na przynależność kulturową czy religijną. Trzeba ich przede wszystkim chronić i udzielać gościny. Niech i w naszych polskich sercach, oprócz tej wrażliwości na własną biedę i przeżywane kataklizmy, nie zabraknie otwartości, gościnności i solidarności dla uchodźców z różnych krajów. W tym miesiącu czerwcu, kiedy wpatrujemy się w Najświętsze Serce Boże, niech i w naszych sercach rozbrzmiewają słowa Jezusa: „Byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie” (Mt 25,35).

         

Orędzie Benedykta XVI na Światowy Dzień Uchodźcy

 

 

 

 

Wstecz Odsłon: 4792   

 

Twoim zdaniem


 
Dodaj komentarz
 
 
000127116
 

MIĘDZYNARODOWA RODZINA ZAKONNA Franciszkanki Misjonarki Maryi
Prowincja Europy Środkowo - Wschodniej
Warszawa, ul. Racławicka 14, 02-601 Warszawa,   tel. 22 8453021,  www.fmm.opoka.org.plsiostry.fmm@gmail.com
Konto bankowe: Bank PKO S.A. 32 1240 1037 1111 0000 0691 6886
Administrator: Mirosław Kuduk

Mirosław Kuduk © 2010

Profesjonalny Hosting