Languages:                   

MIĘDZYNARODOWA RODZINA ZAKONNA

Franciszkanki Misjonarki Maryi

Prowincja Europy Środkowo - Wschodniej

Bosna i Hercegovina Deutschland Ősterreich Magyarország
Polska Россия Slovenija Україна

Radosne oczekiwanie na przyjście Pana

    Adwent jest czasem pragnienia Boga. Wtedy, gdy słońce jest coraz niżej na horyzoncie, chrześcijanie oczekują na ponowne przyjście Jezusa, ...

Apostolat

Zobacz inne
 

Zobacz również

Ankieta


Czy uczestniczyliście w zorganizowanych rekolekcjach?


Nie
Tak


Głosuj     Wyniki     Inne pytania
 

Polecamy


 

         

Warszawa

Msze św. w Kaplicy
Królowej Misji

- w niedzielę: godz. 8.00
- w tygodniu: 6.30

   
Adoracja Najświętszego Sakramentu

- Pon.– Piątek godz. 7.30 – 17.00
- Sobota godz. 7.30 – 15.00
- Niedziela  godz. 11.00 – 17.00
 

Serwis osób niezalogowanych


Celebracja 90-tej rocznicy przybycia sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi do Polski

2012-06-30 s. Bożena Bednarczyk FMM

 

         

 

Słowo siostry Małgorzaty Książek, Przełożonej Przełożonej na 90-tą rocznicę przybycia FMM do Polski

                                 

„Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawicielu... gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny...”  

                       

    W swoim hymnie uwielbienia, Magnificat, Maryja przeżywa i manifestuje wiarę, która owocuje radością i zachwytem nad Bogiem cudownie działającym w świecie i w Jej życiu. Wiara Maryi przeradza się we wdzięczność, adorację i śpiew. Słowa Magnificat, które wyśpiewamy w tej uroczystej liturgii nabierają więc dziś szczególnego znaczenia dla każdej polskiej FMM, przebywającej czy to w Polsce, czy gdziekolwiek na świecie. Ze słowem Łabunie bowiem związana jest historia każdej z nas. To jest nasza polska kolebka, nasz początek, nasze Betlejem.  Z sercem wyśpiewującym Magnificat wdzięczności i radości witamy wszystkich, którzy dzielą z nami tę radość i wdzięczność. Witając Was szanowni kapłani celebrujący tę Mszę Świętą, na czele z księdzem Derdziukiem, głównym celebransem, przywołuję też pamięć  wielu kapłanów, którzy podczas 90 letniej, burzliwej historii tego domu sprawowali tu Eucharystię i posługiwali siostrom i łabuńskiej ludności.

                           

    Witam wszystkich gości. Witam przedstawicieli władz samorządowych na czele z Panem Starostą, wszystkich przyjaciół, sąsiadów, znajomych i dobrodziejów sióstr tutejszej wspólnoty. Skoro tu jesteście, to znaczy, że podczas naszej 90 letniej obecności w Łabuniach,  gdzieś na polskich drogach związały się z Wami nasze losy. Razem z Wami śpiewamy więc dzisiaj, że imię Pana jest święte, a Jego miłosierdzie z pokolenie na pokolenie. Szczególnie witam rodzinę państwa Szeptyckich i Starowiejskich. Z Wami związana jest nasza historia. W 1922, w liście do przełożonej generalnej FMM, hrabina Izabela Szeptycka napisała roku prośbę o przybycie sióstr do Polski:  Pisała: „Wydaje się niemożliwym opisanie, jak ważne były dla nas Wasze siostry w Odessie. Mogliśmy ocenić ich pracę, bezinteresowność, prawdziwą i ogromną pobożność. Dlatego pragniemy, byście były u nas w Polsce i tu miały klasztory”. W większości przypadków o przybycie sióstr do danego kraju proszą biskupi. O nasze przybycie poprosili ludzie świeccy – dziękujemy – to zobowiązuje oraz pokazuje piękno i bogactwo Kościoła, w którym jesteśmy sobie nawzajem dani i zadani.

                         

    Od tamtego pamiętnego 29 czerwca 1922 roku, gdy trzy pierwsze FMM przybyły do Łabuń mija jutro 90 lat. Nie ma chyba lepszego sposobu na wyrażenie 90 lat dziejów obecności FMM w tym miejscu, jak wyśpiewanie Magnificat, wielbi dusza moja Pana.

                         

    Pan przejawiał tu moc ramienia swego, gdy już cztery lata po przybyciu sióstr, w domu tym powstawał nowicjat, a w 10 lat od założenia fundacji liczba nowicjuszek sięgała 100, gdy w niespełna 15 lat około 200 sióstr wyjechało stąd na misje na wszystkie kontynenty, i gdy codzienna modlitwa i praca sióstr świadczyły, że Święte jest Imię Jego. Pan głodnych sycił dobrami, gdy przez długie lata, wraz z siostrami, przebywały tu osierocone dzieci. Pan spoglądał na uniżenie swojej służebnicy, gdy ze łzami w oczach siostry opuszczały to miejsce, dzieląc losy wygnanych i więzionych podczas wojny. Pan strącał władców z tronu, a wywyższał pokornych, gdy po wojennej zawierusze siostry wracały i odbudowywały zniszczony klasztor. Pan czynił wielkie rzeczy, gdy w 1969 roku, wśród komunistycznych zawirowań historii została erygowana Polska Prowincja FMM z obecną tu siostrą Lucyną Ignaciuk, jako pierwszą Prowincjalną. Pan okazywał miłosierdzie nad tymi, którzy się go boją, gdy do tego miejsca przybywali i nadal przybywają ludzie spragnieni duchowej odnowy, spotkania Pana w rekolekcyjnej zadumie i modlitwie. Pan, pomny na swe miłosierdzie, powoływał  i wciąż powołuje nowe pokolenia FMM, które dziś służą Bogu i Kościołowi w nowo powstałej Prowincji Europy Środkowo-Wschodniej oraz poza jej granicami.

                             

    W rzeczy samej w swoim Magnificat Maryja opowiada nie tylko to, co się wydarzyło w Jej życiu, ale to, co się wydarzyło i wydarzać będzie zawsze w życiu człowieka, który tak jak Ona, zawierza wszystko Bogu. Jego miłosierdzie i wierność to nie historia czy epizod w życiu wybranych, ale to ciągłe teraz, to „logika” Bożego postępowania w życiu każdego wierzącego. Jeśli więc jesteśmy tu dzisiaj, jeśli wspólnie śpiewamy Magnificat, to nie tylko dlatego, by wspominać czasy minione, lecz przede wszystkim, by zaświadczyć, że tu i teraz, w Łabuniach i wszędzie, Pan czyni i chce czynić wielkie rzeczy w nas. Rozpoczynając więc celebrację tej Eucharystii wdzięczności, niech pierwszym i ostatnim słowem będzie Magnificat!

 

 

 

 

Wstecz Odsłon: 5154   

 

Twoim zdaniem


 
Dodaj komentarz
 
 
000126598
 

MIĘDZYNARODOWA RODZINA ZAKONNA Franciszkanki Misjonarki Maryi
Prowincja Europy Środkowo - Wschodniej
Warszawa, ul. Racławicka 14, 02-601 Warszawa,   tel. 22 8453021,  www.fmm.opoka.org.plsiostry.fmm@gmail.com
Konto bankowe: Bank PKO S.A. 32 1240 1037 1111 0000 0691 6886
Administrator: Mirosław Kuduk

Mirosław Kuduk © 2010

Profesjonalny Hosting