Languages:                   

MIĘDZYNARODOWA RODZINA ZAKONNA

Franciszkanki Misjonarki Maryi

Prowincja Europy Środkowo - Wschodniej

Bosna i Hercegovina Deutschland Ősterreich Magyarország
Polska Россия Slovenija Україна

NASZA GALILEA

      Czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię! ...

Felietony

Zobacz inne
 

Zobacz również

Ankieta


Czy uczestniczyliście w zorganizowanych rekolekcjach?


Nie
Tak


Głosuj     Wyniki     Inne pytania
 

Polecamy


 

         

Warszawa

Msze św. w Kaplicy
Królowej Misji

- w niedzielę: godz. 8.00
- w tygodniu: 6.30

   
Adoracja Najświętszego Sakramentu

- Pon.– Piątek godz. 7.30 – 17.00
- Sobota godz. 7.30 – 15.00
- Niedziela  godz. 11.00 – 17.00
 

Serwis osób niezalogowanych


Powołane do dialogu

2010-01-30 s. Anna Siudak FMM

 


 

 

Mówiąc o dialogu, łatwiej jest wymienić jego przeciwieństwa.
Nie jest on bowiem tylko rozmową we dwójkę,
ani udzielaniem sobie nawzajem informacji,
ani konfrontacją idei,
ani dyskusją na pasjonujące tematy.

 

Czym więc jest?

   

    Tu zaczyna się problem. By dać odpowiedź na to pytanie potrzeba zejść z powierzchni życia na jego głębię. Trzeba rozpocząć proces stawania się osobą, bo jest on relacją międzyosobową. W tej relacji dąży się do komunii, szczerej komunikacji, daru z siebie oraz przyjęcia wartości, jakimi są prawda i dobro.

 

     Skoro dialog jest relacją międzyosobową, by móc zaistnieć muszą się spotkać osoby. Osobą zaś jest tylko byt duchowy, a jedynym źródłem życia duchowego człowieka jest osobowy Bóg. Osoba istniejąc istnieniem, które otrzymuje od Stwórcy, podejmuje go jednocześnie jako zadanie. Życie w głębokiej relacji z Bogiem prowadzi do wchodzenia w międzyosobowe relacje z innymi na wzór i podobieństwa życia wspólnoty Osób Boskich. Postawa dialogu odpowiada więc najgłębszej naturze osoby i jej godności.

   

     Wymiar horyzontalny dialogu jest zawsze zakorzeniony w wertykalnym, na nim się osadza i na niego jest ukierunkowany. Bardzo dobitnie wyrażają to teksty naszych Konstytucji: „Bóg, który działa w nas bez przerwy i przemienia nas, zaprasza nas do wchodzenia w komunię z Nim, a w Nim z naszymi braćmi” (nr 8) i „Kontemplowany Chrystus wysyła nas do braci, w którym odkrywamy Jego ukrytą obecność, a bracia ponownie kierują nas do kontemplacji Chrystusa” (nr 3). Drugi człowiek staję się niezbędnym miejscem spotkania z Bogiem i wzajemnego obdarowania.

 

     Dlatego dialog owocuje spełnieniem się osoby i zbliżeniem osób w budowaniu wspólnoty poprzez wzajemne poznanie i pojednanie. Jego najbardziej widocznym owocem jest pokój oraz żywotność osób, ich kreatywność i twórczość. Duch bowiem nie pozwala na bezczynność i statyczność. W tak pojętym dialogu osoba staje się partnerem Boga. Dlatego dialog międzyosobowy zakłada partnerstwo osób, a tym samym wyklucza nierówne pozycje partnerów dialogu.

 

     Maria od Męki Pańskiej była osobą głębokiego dialogu z Bogiem i ludźmi, choć w jej czasach słowo dialog nie było używane w słowniku codziennego życia. Dialog ekumeniczny czy międzyreligijny nie był doświadczeniem, którego pragnęli jej współcześni. Na to trzeba było długo poczekać. Jednak prawdziwy dialog ekumeniczny Założycielka zapoczątkowała już w Indiach spotykając się różnymi osobami z innych Kościołów. O tym jak był on głęboki świadczą słowa  angielskiego zarządcy prowincji Madrasu, protestanta Lorda Napier.

   

     Po wizytacji dzieł Franciszkanek Misjonarek Maryi pośród wielu słów uznania powiedział do Marii od Męki Pańskiej: „Moja religia zabrania mi składania ślubów, ale jestem kuszony pierwszy raz w życiu, by złożyć jeden, a mianowicie ten, by pomóc wam w dziełach, które jesteście w stanie lepiej zrozumieć niż my”.

 

     Człowiek uczestniczący w dialogu z Bogiem przestaje żyć dla siebie, ale zaczyna żyć dla Królestwa i dla innych. W dialogu uzyskuje niezbędne dobra, by wypełnić swoją misję w świecie i budować cywilizację miłości. Osoba  żyjąca w dialogu staje się głosicielem Ewangelii nie tylko poprzez wypowiadane słowa, ale sama jest słowem Ewangelii. W dialogu dokonuje się przemiana serc, a tym samym przygotowuje się grunt do przyjęcia Jezusa Chrystusa, a z Nim zbawienia.

 

 

 

 

Wstecz Odsłon: 10419   

 

Twoim zdaniem


 
Dodaj komentarz
 
 
000127104
 

MIĘDZYNARODOWA RODZINA ZAKONNA Franciszkanki Misjonarki Maryi
Prowincja Europy Środkowo - Wschodniej
Warszawa, ul. Racławicka 14, 02-601 Warszawa,   tel. 22 8453021,  www.fmm.opoka.org.plsiostry.fmm@gmail.com
Konto bankowe: Bank PKO S.A. 32 1240 1037 1111 0000 0691 6886
Administrator: Mirosław Kuduk

Mirosław Kuduk © 2010

Profesjonalny Hosting