Languages:                   

MIĘDZYNARODOWA RODZINA ZAKONNA

Franciszkanki Misjonarki Maryi

Prowincja Europy Środkowo - Wschodniej

Bosna i Hercegovina Deutschland Ősterreich Magyarország
Polska Россия Slovenija Україна

Maryja – nasza Droga w drodze czyli coś o rekolekcjach dla studentów

Każdy z nas pragnie być szczęśliwy… Co to znaczy być szczęśliwym, kto daje prawdziwe szczęście? Czy jestem szczęśliwy? ...

Felietony

Zobacz inne
 

Zobacz również

Ankieta


Czy uczestniczyliście w zorganizowanych rekolekcjach?


Nie
Tak


Głosuj     Wyniki     Inne pytania
 

Polecamy


 

         

Warszawa

Msze św. w Kaplicy
Królowej Misji

- w niedzielę: godz. 8.00
- w tygodniu: 6.30

   
Adoracja Najświętszego Sakramentu

- Pon.– Piątek godz. 7.30 – 17.00
- Sobota godz. 7.30 – 15.00
- Niedziela  godz. 11.00 – 17.00
 

Serwis osób niezalogowanych


Być wdzięcznym

2010-01-30 s. Anna Siudak FMM

 


 

 

     Celebrując każdego dnia Eucharystię uczestniczymy w najdoskonalszej modlitwie dziękczynienia. Ona uczy nas wdzięczności za dzieło stworzenia i nasze odkupienie, które dokonało się w Jezusie Chrystusie. Podczas tej modlitwy doświadczamy jak bardzo jesteśmy obdarowywani przez Boga i przez Niego kochani. Jezus zechciał pozostać dla nas w białej Hostii, by jednoczyć się z nami najdoskonalej, stając się naszym ciałem. Jezus mieszkający w nas uczy nas wdzięczności, dzięki której jesteśmy w stanie zrozumieć wielkość Bożego obdarowania i ją wyrażać Jemu samemu, jak również naszym bliźnim.

     

     Postawy wdzięczności za każdą siostrę uczy nas Maria od Męki Pańskiej. Kiedyś jedna z sióstr w Paryżu widząc ilość osób, które chciały się z nią spotkać powiedziała: „O Matko jak bardzo jesteś kochana!”. Na to ona odpowiedziała: „Tak moje dziecko. Dobry Bóg udzielił mi tej łaski po to, bym Mu oddawała dusze, które mi przysyła. ...Żadna z matek nie była tak kochana jak ja przez moje córki - to prawda – ale żadna z nich nie kochała swoich dzieci bardziej ode mnie i nie podejmowała cierpień za nie, jak ja za moje córki”.

   

     Wdzięczność jest imieniem miłości. Jest wyrazem szlachetności i wielkoduszności osoby, która ją okazuje. Ona doprowadza do wdzięczności w wymiarze heroicznym, która u Marii od Męki Pańskiej została wyrażona w we wdzięczności dla tych, którzy sprawili jej największe cierpienia, bo one przygotowują koronę chwały.

   

     Natomiast bez postawy wdzięczności życie staje się okrutne i brutalne. Rządzi w nim egoizm, bo każdy domaga się swego. Kiedy ludzie nie wyrażają sobie nawzajem wdzięczności, wspólnoty ludzkie nie mogą normalnie funkcjonować. Każdy chodzi swoimi ścieżkami, a dom staje się hotelem, w którym zaspokaja się jedynie prywatne potrzeby. Głównym owocem niewdzięczności jest samotność. Jest ona rodzajem piekła, w którym się nie dziękuje i nie okazuje wdzięczności. Ludzie, którzy pozostają samotni na ogół nie dziękują i są bardzo rozczeniowo nastawieni do życia. Dlatego trzeba się strzec zabójców wdzięczności, którymi są daleko posunięta miłość własna, poczucie samowystarczalności, lekkomyślność, która lekceważy innych, oraz postawa zawdzięczania wszystkiego tylko sobie.

 

      Brak wdzięczności zamyka na innych, wyłącza ze wspólnoty oraz uniemożliwia przebaczenie, gdyż u jej podstawy leży brak pokory i nie przyjmowanie prawdy o sobie. Dlatego, by widzieć wokół siebie dobro i być za nie wdzięcznym potrzeba ciągle oczyszczać swoją pamięć, odkrywać pozytywne strony życia, kształtować w sobie postawę życzliwości i troski w stosunku do innych, stosując raczej język gestów niż pustych słów. Życie we wspólnocie potrzebuje otwarcia na drugiego, zrozumienia go, przyjęcie go takim jakim jest i bycie mu wdzięcznym za to, że jest i kim jest.

 

 

 

 

Wstecz Odsłon: 13051   

 

Twoim zdaniem


 
Dodaj komentarz
 
 
000126872
 

MIĘDZYNARODOWA RODZINA ZAKONNA Franciszkanki Misjonarki Maryi
Prowincja Europy Środkowo - Wschodniej
Warszawa, ul. Racławicka 14, 02-601 Warszawa,   tel. 22 8453021,  www.fmm.opoka.org.plsiostry.fmm@gmail.com
Konto bankowe: Bank PKO S.A. 32 1240 1037 1111 0000 0691 6886
Administrator: Mirosław Kuduk

Mirosław Kuduk © 2010

Profesjonalny Hosting