Languages:                   

MIĘDZYNARODOWA RODZINA ZAKONNA

Franciszkanki Misjonarki Maryi

Prowincja Europy Środkowo - Wschodniej

Bosna i Hercegovina Deutschland Ősterreich Magyarország
Polska Россия Slovenija Україна

15 listopada liturgiczne wspomnienie bł. Marii od Męki Pańskiej

    Bł. Maria od Męki Pańskiej powróciła do domu Pana 15 listopada 1904 r.     Na wzór św. Franciszka w naszym zgromadzeniu w przeddzie ...

Historia Prowincji

Zobacz inne
 

Zobacz również

Ankieta


Czy uczestniczyliście w zorganizowanych rekolekcjach?


Nie
Tak


Głosuj     Wyniki     Inne pytania
 

Polecamy


 

         

Warszawa

Msze św. w Kaplicy
Królowej Misji

- w niedzielę: godz. 8.00
- w tygodniu: 6.30

   
Adoracja Najświętszego Sakramentu

- Pon.– Piątek godz. 7.30 – 17.00
- Sobota godz. 7.30 – 15.00
- Niedziela  godz. 11.00 – 17.00
 

Serwis osób niezalogowanych


Misja FMM na Ukrainie

2012-11-28 s. Alicja Prejzner

 


 

 

    Gorliwość apostolska sióstr FMM i życie charyzmatem ofiary, w zjednoczeniu z Ofiarą Chrystusa zajmowało zawsze szczególne miejsce w powołaniu FMM i było wiernie realizowane także przez siostry pracujące w trudnych warunkach rodzącego się komunizmu na terenach dawnej południowej Rosji, obecnej Ukrainy.

   

     Niejednokrotnie narażały one swoje życie, zdrowie i decydowały się na brak bezpieczeństwa i niepewność jutra. Z całkowitym poświęceniem oddawały się służbie innym i przyjmowały swe życie jako posłanie, aby ratować życie innych. Ilość dzieł, które prowadziły i ich szybki rozwój świadczyły o wielkiej płodności ich duchowego życia. Wiele z nich było prześladowanych, zamykanych w więzieniach i karanych zesłaniem w głąb Rosji. Niektóre już nigdy stamtąd nie powróciły lub przypłaciły to utratą zdrowia fizycznego i psychicznego.

   

     Powrót FMM na Ukrainę w 1991 r. był kontynuacją dzieła życia charyzmatem, które rozpoczęły tam siostry w czasach panowania cara oraz w okresie rządów komunistycznych. Dzieła te zostały gwałtownie przerwane, a siostry natomiast musiały opuścić tereny byłego ZSRR. Choć zmieniły się warunki i styl pracy, to jednak nowe pokolenie sióstr, które powróciło po prawie siedemdziesięciu latach, weszło w dziedzictwo spuścizny duchowej swoich sióstr ze świadomością, że dziedzictowo to tworzyło się w cierpieniach, w oddaniu za Kościół i ludzi wśród, których apostołowały. To właśnie one utorowały drogę życia charyzmatem FMM w nowych warunkach społecznych i politycznych, a także w nowej sytuacji, w której znalazł się Kościół na Ukrainie po upadku komunizmu.

 

     Siostry obecnie tam pracujące włączają się przede wszystkim w dzieło nowej ewangelizacji prowadzonej tam przez Kościół. Do tego dzieła zachęcał papież Jan Paweł II, myśląc w szczególny sposób o kontynencie europejskim, który z różnych przyczyn politycznych i społecznych wymaga nowego tchnienia Ducha Świętego.

 

 

Dołączone pliki:

 

 

Wstecz Odsłon: 9259   

 

Twoim zdaniem


 
Dodaj komentarz
 
 
000126239
 

MIĘDZYNARODOWA RODZINA ZAKONNA Franciszkanki Misjonarki Maryi
Prowincja Europy Środkowo - Wschodniej
Warszawa, ul. Racławicka 14, 02-601 Warszawa,   tel. 22 8453021,  www.fmm.opoka.org.plsiostry.fmm@gmail.com
Konto bankowe: Bank PKO S.A. 32 1240 1037 1111 0000 0691 6886
Administrator: Mirosław Kuduk

Mirosław Kuduk © 2010

Profesjonalny Hosting