Languages:                   

MIĘDZYNARODOWA RODZINA ZAKONNA

Franciszkanki Misjonarki Maryi

Prowincja Europy Środkowo - Wschodniej

Bosna i Hercegovina Deutschland Ősterreich Magyarország
Polska Россия Slovenija Україна

Niezwykle spotkanie

Beatyfikacja Jana Pawła II przypomniała mi pewne niezwykle spotkanie sprzed lat. Nasi Malgasze są bardzo spontaniczni i często mi się zdarza usł ...

Wprowadzenie do liturgii

Zobacz inne
 

Zobacz również

Ankieta


Czy uczestniczyliście w zorganizowanych rekolekcjach?


Nie
Tak


Głosuj     Wyniki     Inne pytania
 

Polecamy


 

         

Warszawa

Msze św. w Kaplicy
Królowej Misji

- w niedzielę: godz. 8.00
- w tygodniu: 6.30

   
Adoracja Najświętszego Sakramentu

- Pon.– Piątek godz. 7.30 – 17.00
- Sobota godz. 7.30 – 15.00
- Niedziela  godz. 11.00 – 17.00
 

Serwis osób niezalogowanych


ADWENTOWE OCZEKIWANIE

2013-12-04 s. Bożena Bednarczyk FMM

 


 

 

    Ostatnie dni roku liturgicznego a także Adwent charakteryzuje oczekiwanie na ponowne przyjście Pana. Trzy słowa ostatnich dni roku liturgicznego: – Bądźcie uważni! czuwajcie! módlcie się! – stanowią fundamentalną wskazówkę do tego, jak przeżywać czas Adwentu.

         

Adwent czasem czuwania

                       

Adwent prowadzi do głębszej świadomości życia w czasie:  Czas jest krótki!

             

      „Czuwajcie” - to słowo jest kluczowe dla całego czasu adwentowego. Wskazuje na postawę, którą powinniśmy się zająć w swoim życiu. Mamy czuwać. Czuwać dlatego, że czekamy, na przyjście Zbawiciela. On przyjdzie jeszcze dziś do Ciebie...

W Adwencie oczekujemy również uzdrowienia, które przychodzi wraz z NIM. Chodzi więc o trud wchodzenia na górę modlitwy i o miłość. Miłość także wobec siebie samego, wobec słabości naszej ludzkiej miłości. To wszystko mamy przedstawiać Jezusowi na modlitwie i Jemu zostawić działanie.

                     

„Korzystajmy z Adwentu, by się odnowić w duchu naszego powołania, by przywoływać Jezusa do nas, by wzywać miłosierdzie Boże nad duszami przez modlitwę i codzienną pracę życia misjonarskiego...” / bł. Maria od Męki Pańskiej/

                       

Chrystus wzywa nas do czuwania. Właśnie w takiej postawie należy przeżywać życie doczesne: czuwając. A czuwanie to nic innego, jak tylko świadomość końca, świadomość konsekwencji naszych decyzji i postępowania. To ona nas zmobilizuje do wszystkiego, co konieczne.

Czuwanie to wolność od wszelkiego wewnętrznego i zewnętrznego zniewolenia. Zniewala pożądanie, przyjemność, wygoda, dobrobyt, ale także nędza i nadmiar trosk. Czuwanie ma temu zapobiec przez ukazanie właściwych proporcji i nabranie dystansu do tego, co przemijające. Warto postawić sobie pytanie co mnie jeszcze zniewala ? Nad czym mam czuwać ? by doświadczyć przemiany serca i życia, by dobrze przeżyć czas łaski i radować się Bożym Narodzeniem we mnie.

                 

„Oto jeszcze jeden rok więcej nam ucieka. Czy dobrze używamy tak szybko uciekającego czasu ? A jednak od jego użytkowania zależy nasza wieczność.  Boże mój, pozwól nam odzyskać czas stracony, przez dobre użycie czasu obecnego.” /Bł. Maria  od Męki Pańskiej/

               

Adwent czasem milczenia

                           

    „Bóg wszedł w historię człowieka niezauważony. Każdy z nas zaproszony jest do milczenia nie tylko w wymiarze zewnętrznym (cisza, słuchanie, oczekiwanie i modlitwa w oczekiwaniu), ale także w wymiarze wewnętrznym; do milczenia, które karmi się słuchaniem Słowa. Potrzeba mojego milczenia, by usłyszeć Boże działanie w sercu. Potrzeba, abyśmy pozwolili, by Adwent nas przemieniał, by wprowadzał w słuchanie słowa Bożego. Potrzeba, abyśmy zasłuchali się w głos Pana w łączności i w duchu solidarności z całą ludzkością, która może nie oczekuje Jego przyjścia, nie jest świadoma tego, że lada moment może On przyjść, co więcej, już stoi u drzwi i kołacze. Jeśli kto usłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze Mną (Ap 3,20).”

               

Adwent to początek…. zobaczyć co ważne, co najważniejsze dla mojej relacji z Bogiem i z bliźnim…

                   

Adwent to kolejna szansa, by rozpocząć od Chrystusa, rozpocząć z odwagą prostowanie ścieżek na modlitwie, w działaniu…

                 

Adwent wzywa do szukania znaków Boga, we mnie samej, we wspólnocie… w środowisku, w parafii...

                 

Adwent pozwala zatrzymać się nad Słowem, które jest Bogiem samym.

Pozwolić, by Bóg mnie dotykał i ranił, leczył swoim Słowem….

                   

Opracowała s. Kwiryna Szachnitowska, fmm

 

 

 

 

Wstecz Odsłon: 10587   

 

Twoim zdaniem


 
Dodaj komentarz
 
 
000126907
 

MIĘDZYNARODOWA RODZINA ZAKONNA Franciszkanki Misjonarki Maryi
Prowincja Europy Środkowo - Wschodniej
Warszawa, ul. Racławicka 14, 02-601 Warszawa,   tel. 22 8453021,  www.fmm.opoka.org.plsiostry.fmm@gmail.com
Konto bankowe: Bank PKO S.A. 32 1240 1037 1111 0000 0691 6886
Administrator: Mirosław Kuduk

Mirosław Kuduk © 2010

Profesjonalny Hosting