Languages:                   

MIĘDZYNARODOWA RODZINA ZAKONNA

Franciszkanki Misjonarki Maryi

Prowincja Europy Środkowo - Wschodniej

Bosna i Hercegovina Deutschland Ősterreich Magyarország
Polska Россия Slovenija Україна

Charyzmat Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi

    Zgromadzenie  Franciszkanek Misjonarek Maryi powstało się w Indiach w Ootacamund. Zrodziło się z misyjnych potrzeb Kościoła. Papież Piu ...

Wprowadzenie do liturgii

Zobacz inne
 

Zobacz również

Ankieta


Czy uczestniczyliście w zorganizowanych rekolekcjach?


Nie
Tak


Głosuj     Wyniki     Inne pytania
 

Polecamy


 

         

Warszawa

Msze św. w Kaplicy
Królowej Misji

- w niedzielę: godz. 8.00
- w tygodniu: 6.30

   
Adoracja Najświętszego Sakramentu

- Pon.– Piątek godz. 7.30 – 17.00
- Sobota godz. 7.30 – 15.00
- Niedziela  godz. 11.00 – 17.00
 

Serwis osób niezalogowanych


17 stycznia - Dzień Judaizmu w Kościele katolickim

2013-01-07 s. Anna Siudak FMM

 


 

 

    Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce został ustanowiony przez Episkopat Polski w 1997 r. Jego celem jest rozwój dialogu chrześcijańsko-żydowskiego, a także modlitwa i refleksja nad związkami obu religii. Po raz pierwszy Dzień Judaizmu obchodzono w 1998 r. pod hasłem "Kto spotyka Jezusa Chrystusa, spotyka judaizm". Do tej pory obchodzony był dwanaście razy w różnych miastach Polski.

   

    Komitet ds. Dialogu z Judaizmem prowadzi dialog z przedstawicielami judaizmu, a jego celem jest upowszechnianie postaw dialogu i życzliwości wobec Żydów w środowiskach chrześcijańskich. Komitet powołany w 1996 r. jest kontynuacją Komisji Episkopatu Polski ds. Dialogu z Judaizmem.

     

    Obecnie do gmin żydowskich w Polsce należy ok. 4 tys. osób, natomiast Żydów w Polsce mieszka ok. 20 tys. Dzień Judaizmu obchodzony jest także przez inne Kościoły lokalne, np. we Włoszech i Austrii.

   

     Hasło XVI Dnia Judaizmu: Ja jestem Józef, brat wasz zostało sformułowane na podstawie historii Józefa, przedstawionej w Księdze Rodzaju. Opowieść ta opiera się na dramatycznych wydarzeniach związanych z relacją Józefa do jego braci. Wskazuje przede wszystkim na przedziwne działanie Bożej Opatrzności, ale wprowadza też w problematykę poczucia winy, skruchy i pojednania. Jest ona również wymowną ilustracją niezwykle ważnego, ale i trudnego dialogu, który odbywa się w każdej rodzinie.

   

    W sposób uzasadniony możemy o takich właśnie, bardzo ścisłych rodzinnych relacjach mówić w odniesieniu do chrześcijan i Żydów. W obrazowy sposób czyni to Apostoł Narodów, kiedy w liście do Rzymian, posługując się figurą drzewa oliwnego, porównuje Kościół pogan do dziczki oliwnej wszczepionej w szlachetne drzewo oliwne, którym jest lud Przymierza. Na braterskie relacje i fakt, że czerpiemy pokarm z tych samych korzeni duchowych, wskazywał również Jan Paweł II, nazywając Żydów „umiłowanymi braćmi” i podkreślając, że „religia żydowska nie jest dla naszej religii rzeczywistością zewnętrzną, lecz czymś wewnętrznym”.

   

    Podobne intuicje odnaleźć możemy dzisiaj u Benedykt XVI, który na lotnisku w Tel Awiwie powiedział: „spotykamy się jako bracia – bracia, których stosunki w pewnych okresach historii były napięte, teraz jednak są mocno zaangażowani w budowanie mostów trwałej przyjaźni”. Jednak dialog katolików z Żydami, braterskie spotkania, debaty i wspólne pochylanie się nad świętą Księgą nie są związane tylko z charyzmatyczną osobowością tego czy innego papieża, lecz wynikają z podstawowych założeń nauczania Kościoła i z przesłania Ewangelii. Dlatego też respekt i szacunek wobec narodu żydowskiego to postawa z gruntu chrześcijańska, w której nie tylko odkrywamy starotestamentalne korzenie, ale także wspólnotę najwyższych wartości.

   

Program obchodów w Poznaniu

 

 

 

 

Wstecz Odsłon: 3641   

 

Twoim zdaniem


 
Dodaj komentarz
 
 
000127103
 

MIĘDZYNARODOWA RODZINA ZAKONNA Franciszkanki Misjonarki Maryi
Prowincja Europy Środkowo - Wschodniej
Warszawa, ul. Racławicka 14, 02-601 Warszawa,   tel. 22 8453021,  www.fmm.opoka.org.plsiostry.fmm@gmail.com
Konto bankowe: Bank PKO S.A. 32 1240 1037 1111 0000 0691 6886
Administrator: Mirosław Kuduk

Mirosław Kuduk © 2010

Profesjonalny Hosting