Languages:                   

MIĘDZYNARODOWA RODZINA ZAKONNA

Franciszkanki Misjonarki Maryi

Prowincja Europy Środkowo - Wschodniej

Bosna i Hercegovina Deutschland Ősterreich Magyarország
Polska Россия Slovenija Україна

WIELKI PIĄTEK

Wielki Piątek – dzień, w którym Kościół rozmyśla nad Męką Pana Jezusa, adoruje Krzyż, wspomina swoje narodzenie z boku Chrystusa umierają ...

Felietony

Zobacz inne
 

Zobacz również

Ankieta


Czy uczestniczyliście w zorganizowanych rekolekcjach?


Nie
Tak


Głosuj     Wyniki     Inne pytania
 

Polecamy


 

         

Warszawa

Msze św. w Kaplicy
Królowej Misji

- w niedzielę: godz. 8.00
- w tygodniu: 6.30

   
Adoracja Najświętszego Sakramentu

- Pon.– Piątek godz. 7.30 – 17.00
- Sobota godz. 7.30 – 15.00
- Niedziela  godz. 11.00 – 17.00
 

Serwis osób niezalogowanych


Zbawcza wartość ludzkiego cierpienia

2010-01-30 s. Anna Siudak FMMM

 


 

 

     Cierpienie jest rzeczywistością wszechobecną w świecie. Nikt nie jest od niego wolnym. Jest ono złem, skutkiem grzechu pierworodnego i jednocześnie darem, bezcennym darem, jeżeli jako dar zostanie przyjęte. Nie można go pokochać, ale bez niego ludzka miłość traci swą wiarygodność.

 

     Wywołuje lęk, człowiek broni się przed nim, a jednocześnie podziwia się ludzi, którzy potrafią w pełnym zaufaniu Bogu i w pokoju podjąć ten dar. Nikt nie ma wątpliwości, że tylko drogocenne kamienie się szlifuje, by ukazać ich piękno, jak również że podjęcie cierpienia uszlachetnia człowieka. Ucieczka przed cierpieniem czyni  broniącego się przed nim matowym, nijakim, brzydkim duchowo. Życie bez cierpienia w ciągłej pomyślności o jakiej marzy człowiek sprawia śmierć duszy. Staje się ona jak ziemia, której nikt nie uprawia. Jak ugór, gdzie rosną tylko chwasty. By zrodzić coś dobrego musi być przeorana cierpieniem.

 

      I wbrew pozorom powodem największych cierpień jest ulegania ludzkim namiętnościom oraz szukanie przyjemności za wszelką cenę. Ci co rozumieją wartość cierpienia, zdają sobie sprawę z możliwości, które posiadają, aby przyczyniać się do zbawienia świata. Chrześcijanie przyjmują ból, ponieważ tego chce i na nie pozwala Bóg, który je wykorzystuje jako czynnik odkupienia. W miłości Chrystusa nie można żyć bez cierpienia.

 

     Cierpienie, które ofiaruje chory człowiek jest jak dym kadzidła wznoszący się na chwałę Boga i jednocześnie staje się przyczyną jego uświęcenia oraz duchowego postępu. Cierpienie jest losem wybranych przez Boga. Znoszone po chrześcijańsku jest bezcenne w dziele zbawiania świata. Zdobywa się przez nie więcej ludzi dla Chrystusa niż przez głoszenie kazań.

   

      Dobry i kochający Bóg, który nieustanne obdarza i napełnia człowieka łaskami uważa, że jest on godny cierpieć dla Niego. Jest to największy dowód czułości Boga, który przez cierpienie chce upodabniać ludzi do siebie. Bez cierpienia nie jest możliwe zrozumienie odkupieńczej ofiary Chrystusa ani tego, że ono przyśpiesza duchowy rozwój i dojrzewanie człowieka, uzdalnia go do czynienia dobra i do miłości, jest najpewniejszą drogą do zjednoczenia z Panem.

   

     Kto należy do Chrystusa jest powołany do cierpienia z Nim i do współdziałania w Jego zbawczym dziele. Jezus przedłuża w nim  swoje własne życie i On sam w nich cierpi. Dlatego cierpienie w zjednoczeniu z Panem jest bardzo płodne i staje się wypełnianiem Jego misji.

 

 

 

 

Wstecz Odsłon: 8983   

 

Twoim zdaniem


 
Dodaj komentarz
 
 
000127107
 

MIĘDZYNARODOWA RODZINA ZAKONNA Franciszkanki Misjonarki Maryi
Prowincja Europy Środkowo - Wschodniej
Warszawa, ul. Racławicka 14, 02-601 Warszawa,   tel. 22 8453021,  www.fmm.opoka.org.plsiostry.fmm@gmail.com
Konto bankowe: Bank PKO S.A. 32 1240 1037 1111 0000 0691 6886
Administrator: Mirosław Kuduk

Mirosław Kuduk © 2010

Profesjonalny Hosting