Languages:                   

MIĘDZYNARODOWA RODZINA ZAKONNA

Franciszkanki Misjonarki Maryi

Prowincja Europy Środkowo - Wschodniej

Bosna i Hercegovina Deutschland Ősterreich Magyarország
Polska Россия Slovenija Україна

Zarządzanie Dziełem św. Piotra Apostoła przez Franciszkanki Misjonarki Maryi

     Maria od Męki Pańskiej, założycielka sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi, uważna na potrzeby misji Kościoła, kilka miesięcy prze ...

Wprowadzenie do liturgii

Zobacz inne
 

Zobacz również

Ankieta


Czy uczestniczyliście w zorganizowanych rekolekcjach?


Nie
Tak


Głosuj     Wyniki     Inne pytania
 

Polecamy


 

         

Warszawa

Msze św. w Kaplicy
Królowej Misji

- w niedzielę: godz. 8.00
- w tygodniu: 6.30

   
Adoracja Najświętszego Sakramentu

- Pon.– Piątek godz. 7.30 – 17.00
- Sobota godz. 7.30 – 15.00
- Niedziela  godz. 11.00 – 17.00
 

Serwis osób niezalogowanych


11 lutego Światowy Dzień Chorego

2013-01-29 s. Anna Siudak FMM

 


 

 

    Tegoroczne obchody Dnia Chorego rozpoczną się 7 lutego i potrwają do liturgicznego wspomnienia Matki Bożej z Lourdes 11 lutego. Główne uroczystości z udziałem przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia i Chorych abp. Zygmunta Zimowskiego odbędą się w Altötting w Bawarii.

   

    W każdym z tych pięciu dni, ktokolwiek pobożnie uczestniczy w nabożeństwie związanym z obchodami Dnia Chorego czy to w tym niemieckim sanktuarium maryjnym, czy w innych miejscach wyznaczonych przez władze kościelne, może uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. Są nimi: spowiedź sakramentalna, komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca Świętego. Dokument zaleca odmówienie Ojcze nasz, Wierzę w Boga i wezwania Matki Bożej. Przypomina też konieczność wyzbycia się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu.

   

    Również ci, którzy opiekując się chorymi w szpitalach i domach nie mogą wziąć udziału w żadnym ze wspomnianych nabożeństw, będą mogli w dniach od 7 do 11 lutego uzyskać odpust zupełny. Konieczna jest przynajmniej kilkugodzinna opieka nad chorymi, modlitwa w papieskich intencjach i odpowiednia dyspozycja ducha oraz postanowienie spełnienia innych warunków odpustu, gdy tylko będzie to możliwe.

   

    Tak samo osoby, które z powodu choroby czy wieku nie mogą uczestniczyć we wspomnianych nabożeństwach, łącząc się z nimi duchowo będą mogły uzyskać w każdym z tych pięciu dni odpust zupełny. Mają się modlić za wszystkich chorych, ofiarując Bogu swe cierpienia fizyczne i duchowe, bez przywiązania do żadnego grzechu i z gotowością spełnienia innych warunków, gdy to będzie możliwe. Dekret Penitencjarii Apostolskiej proponuje im udział poprzez telewizyjne i radiowe transmisje nabożeństw czy papieskiego orędzia z okazji Dnia Chorego.

     

     Wy, drodzy chorzy, naznaczeni cierpieniem ciała i ducha, jesteście najbardziej zjednoczeni z krzyżem Chrystusa, a równocześnie jesteście najbardziej wymownymi świadkami miłosierdzia Bożego. Dzięki wam, przez wasze cierpienie On z miłością pochyla się nad ludzkością. To wy, mówiąc w zaciszu serca: „Jezu, ufam Tobie”, uczycie nas, że nie ma innej głębszej wiary, innej, żywszej nadziei, innej gorętszej miłości od tej, jaką żywi człowiek, który w nieszczęściu zawierza siebie pewnym dłoniom Boga.
Benedykt XVI, Łagiewniki 22 maja 2006 r.

   

Misyjne Apostolstwo Chorych jest inicjatywą Papieskich Dzieł Misyjnych  skierowaną do wszystkich, którzy cierpią na ciele lub duszy:
- chorych,
- niepełnosprawnych,
- starszych,
- samotnych i opuszczonych,
- opiekujących się chorymi.

   

Chory jest misjonarzem, gdy swoje cierpienie ofiaruje w intencji misyjnego dzieła Kościoła i zbawienia wszystkich ludzi.
Gdy modli się:
- za misjonarzy,
- o powołania misyjne,
- o szerzenie się Królestwa Bożego na ziemi.

         

    Zbawcza wartość każdego cierpienia, przyjętego i ofiarowanego z miłością, wypływa z Ofiary Chrystusa. Misjonarzowi w jego ofierze powinni towarzyszyć wierni i podtrzymywać go własną ofiarą. Przez taką ofiarę chorzy stają się sami misjonarzami (RMis 78).

     

Celem Misyjnego Apostolstwa Chorych jest:
- włączenie cierpiących w dzieło ewangelizacji,
- pogłębianie świadomości misyjnej wśród chorych,
- informowanie o aktualnym stanie misji,
- nadawanie misyjnego wymiaru ludzkiemu cierpieniu,
- wspomaganie misyjnego dzieła Kościoła.

   

Zobowiązania członków Misyjnego Apostolstwa Chorych:
- ofiarowanie cierpień za misje i misjonarzy,
- modlitwa w papieskich intencjach misyjnych,
- modlitwa w intencji Kościoła misyjnego,
- dawanie przykładu żywej wiary w swoim otoczeniu,
- propagowanie idei misyjnej Kościoła i Misyjnego Apostolstwa Chorych w swoim środowisku.

       

    Wy wszyscy, którzy odczuwacie poważniej ciężar krzyża, którzy płaczecie, nabierzcie odwagi: jesteście umiłowanymi Królestwa Bożego, Królestwa nadziei, szczęścia i życia; jesteście braćmi cierpiącego Chrystusa; i wraz z Nim, jeśli tego chcecie, zbawiacie świat!
Sobór Watykański II

     

Modlitwa misyjna chorego
    Boże, Ojcze nasz, w ciężkim położeniu i chorobie daj nam siłę, abyśmy nasze cierpienia i naszą niemoc zjednoczyli z krzyżem Chrystusa. Pełni zaufania prosimy Ciebie: nie pozwól nam zapomnieć, że jesteś przy nas. Spraw, abyśmy nie zwątpili, gdy długo będziemy czekać na Twoją odpowiedź. Przez naszą duchową więź z misjonarkami i misjonarzami daj siłę i pociechę Twojej bliskości tym wszystkim, którzy w chorobie nie znajdują już ludzkiej pomocy.
    Spraw, abyśmy przez nasze cierpienia wyprosili umocnienie w wierze i miłości ludziom na całym świecie.
    Powołaj wielu młodych ze wszystkich narodów do Twojej misjonarskiej służby. Najlepszy Ojcze, ufamy, że w Twoim królestwie wszystkie łzy zostaną otarte, nie będzie już śmierci, choroby ani żadnego cierpienia.
W naszej drodze do Ciebie bądź z nami. Amen.

   

Papieskie Orędzie na Światowy Dzień Chorego 2013

 

 

 

 

Wstecz Odsłon: 3434   

 

Twoim zdaniem


 
Dodaj komentarz
 
 
000125151
 

MIĘDZYNARODOWA RODZINA ZAKONNA Franciszkanki Misjonarki Maryi
Prowincja Europy Środkowo - Wschodniej
Warszawa, ul. Racławicka 14, 02-601 Warszawa,   tel. 22 8453021,  www.fmm.opoka.org.plsiostry.fmm@gmail.com
Konto bankowe: Bank PKO S.A. 32 1240 1037 1111 0000 0691 6886
Administrator: Mirosław Kuduk

Mirosław Kuduk © 2010

Profesjonalny Hosting