Languages:                   

MIĘDZYNARODOWA RODZINA ZAKONNA

Franciszkanki Misjonarki Maryi

Prowincja Europy Środkowo - Wschodniej

Bosna i Hercegovina Deutschland Ősterreich Magyarország
Polska Россия Slovenija Україна

Eucharystia niewykorzystane źródło

      Kościół czerpie duchową moc dla wypełniania swojej misji z Eucharystii. Jest ona źródłem i szczytem całej ewangelizacji. ...

Artykuły

Zobacz inne
 

Zobacz również

Ankieta


Czy uczestniczyliście w zorganizowanych rekolekcjach?


Nie
Tak


Głosuj     Wyniki     Inne pytania
 

Polecamy


 

         

Warszawa

Msze św. w Kaplicy
Królowej Misji

- w niedzielę: godz. 8.00
- w tygodniu: 6.30

   
Adoracja Najświętszego Sakramentu

- Pon.– Piątek godz. 7.30 – 17.00
- Sobota godz. 7.30 – 15.00
- Niedziela  godz. 11.00 – 17.00
 

Serwis osób niezalogowanych


Jedność w różnorodności

2010-01-30 s. Anna Siudak FMM

 


 

 

     W wyjątkowym historycznie momencie, gdy odpowiedzialne za prowincję Europy Środkowo-Wschodniej poszukują sposobów jak wykuwać więzy jedności między siostrami w 8 krajach, chcę się podzielić pomysłem, jak to zrobić z mojego poziomu, od dołu. Tak jak nasze odpowiedzialne trawi mnie tęsknota za jednością i harmonią. To „sprawka” Stwórcy, który wycisnął w naszych duszach swój obraz. Stwarzając świat nie tylko uczynił go dobrym i pięknym, ale wszystko jest w nim wyjątkowe, również my same. Do tego nawiązują nasze Konstytucje: „Bóg w swej mądrości stwarza każdą osobę jako jedyną, z darami i talentami jej właściwymi. Duch Święty zaprasza nas, aby je rozwijać otwierając się na Jego działanie, by razem dojść do pełni Chrystusa” (Konst., rozdz. V, nr 92).

 

     Do pełni Chrystusa winnam wędrować w jedności z moimi siostrami. Stanie się to możliwe, gdy zacznę odkrywać siebie, jako istotę wyjątkową, jedyną, nie do podrobienia. To z kolei pozwoli mi pokochać i przyjąć odmienność innych. Inaczej inność zacznie być dla mnie zagrożeniem, czymś obcym i niewygodnym. I wtedy będę ją zniszczyć, wymagając od innych, by byli na mój obraz i podobieństwo. To znaczy, by spełniali moje oczekiwania, zachcianki i się niczym od mnie nie różnili: ni sposobem myślenia, ni zachowaniem, ni potrzebami, ni przeciętnością.

 

     Dalszą konsekwencją jest snucie projektów ujednolicenia własnej wspólnoty, tak by wypełniała ona moje duchowe i egzystencjalne pustki. Dlatego potrzebuję często wracać do Konstytucji, które przypominają, że: „Wspólnota tworzy się, gdy w wierze przyjmujemy nasze siostry, które Bóg nam daje; akceptując naszą różnorodność i komplementarność, w postawie wzajemnego wsłuchiwania się i zaufania, szacunku do rytmu rozwoju każdej” (por. Konst. rozdz.III, nr. 20). One nie popierają dążeń do jednolitości. Ukazują natomiast, że jest to droga do nikąd, bo czyni osoby niezdolnymi do autentycznych relacji, dostosowanymi, konformistycznymi, pozbawionymi kreatywności.

   

     Przyjęcie drugiej siostry jako wyjątkowego daru wymaga bym najpierw się stała darem dla siebie. A być darem dla siebie oznacza pełną akceptację własnej osoby z jej blaskami i cieniami. Te blaski pochodzą bezpośrednio od Boga, który złożył w każdej kobiecie swoje piękno, harmonię, kreatywność, ład i porządek, czułe serce, miłość i gotowość do niesienia pomocy innym, cichość i delikatność. Poznawszy własną wyjątkowość przestanę wyolbrzymiać swoje i innych cienie i doświadczę, że „spotkania siostrzane w różnorodności kultur i sposobów życia wzmacniają naszą jedność" (Konst. rozdz. III, nr 21).

   

   Jedność w różnorodności jest dla mnie możliwa pod warunkiem, że pokocham najpierw siebie. Autentyczna miłość siebie dodaje każdej z nas kobiecego czaru i uzdalnia do dostrzegania piękna w naszej różnorodności. I dopiero wtedy „nasze międzynarodowe wspólnoty będą autentycznie zapowiadać i przygotowywać pełnię Królestwa, gdzie wszystkie narody pojednane będą tworzyły jeden lud Boży (por. Konst., rozdz. III, nr 21).

 

 

 

 

Wstecz Odsłon: 11913   

 

Twoim zdaniem


 
Dodaj komentarz
 
 
000127117
 

MIĘDZYNARODOWA RODZINA ZAKONNA Franciszkanki Misjonarki Maryi
Prowincja Europy Środkowo - Wschodniej
Warszawa, ul. Racławicka 14, 02-601 Warszawa,   tel. 22 8453021,  www.fmm.opoka.org.plsiostry.fmm@gmail.com
Konto bankowe: Bank PKO S.A. 32 1240 1037 1111 0000 0691 6886
Administrator: Mirosław Kuduk

Mirosław Kuduk © 2010

Profesjonalny Hosting