Languages:                   

MIĘDZYNARODOWA RODZINA ZAKONNA

Franciszkanki Misjonarki Maryi

Prowincja Europy Środkowo - Wschodniej

Bosna i Hercegovina Deutschland Ősterreich Magyarország
Polska Россия Slovenija Україна

Nowenna przed wspomnieniem liturgicznym Błogosławionej siostry Marii Assunty Liberaty Pallotta

(od 29 października do 6 listopada) I Dzień – 29 marca Intencja – za lud Chin 1. ♪ Proszę Pana o łaskę... 2. „Mam nadzieję zawsze ...

Artykuły

Zobacz inne
 

Zobacz również

Ankieta


Czy uczestniczyliście w zorganizowanych rekolekcjach?


Nie
Tak


Głosuj     Wyniki     Inne pytania
 

Polecamy


 

         

Warszawa

Msze św. w Kaplicy
Królowej Misji

- w niedzielę: godz. 8.00
- w tygodniu: 6.30

   
Adoracja Najświętszego Sakramentu

- Pon.– Piątek godz. 7.30 – 17.00
- Sobota godz. 7.30 – 15.00
- Niedziela  godz. 11.00 – 17.00
 

Serwis osób niezalogowanych


Obecność Bożego Królestwa w świecie

2010-01-30 s. Anna Siudak FMM

 


 

 

      Nadejście Królestwa Bożego od wieków zapowiadane przez proroków i oczekiwane przez Naród Wybrany wypełniło się w Jezusie Chrystusie. Głoszenie i ustanowienie Królestwa Bożego stało się przedmiotem Jego misji i objawiło się przez znaki i cuda, egzorcyzmy oraz głoszenie Dobrej Nowiny ubogim. Dostęp zaś do Królestwa stał się możliwy za pośrednictwem wiary i nawrócenia.

 

    Jezus mówiąc o Bożym Królestwie, zawsze posługiwał się przypowieściami. Kiedy uczniowie zadają mu pytanie, dlaczego tylko w taki sposób mówi o tej nurtującej wszystkich rzeczywistości odpowiada: „Wam dano poznać tajemnice Królestwa niebieskiego, im zaś nie dano. Dlatego mówię do nich w przypowieściach, że otwartymi oczami nie widzą i otwartymi uszami nie słyszą ani nie rozumieją”(Mt 13,10-13).

 

      Królestwo Boże nie jest z tego świata, choć Jezus powiedział, że jest pośród nas. Wartości Królestwa są nadprzyrodzone i wieczne, dlatego niedostrzegalne za pomocą ludzkich zmysłów. Jezus mówiąc o Królestwie Bożym w przypowieściach, próbuje wyrazić to, co językiem ludzkim nie da się wyrazić. Używa symboli i znaków, które wyrażają o wiele głębszą rzeczywistość niż same przedstawiają. Zrozumienie wartości Królestwa i ich dostrzeganie wymaga więc wchodzenia w przestrzeń nadprzyrodzoną. Ta zaś staje się dostępna dla tych, co żyją według ducha.

 

     Człowiek cielesny, który odciął się od Boga poprzez grzech, nie ma żadnej szansy, by dostrzec, a tym bardziej szerzyć wartości Królestwa. Św. Paweł w liście do Galatów (5, 16-24) mówi, że ciało do czego innego dąży niż duch. Ciało dążąc do zaspokojenia pragnień jedynie zmysłowych coraz bardziej oddala się od świata duchowego, który leży u podstaw Królestwa. Dlatego pierwszym krokiem na tej drodze jest zerwanie z grzechem i życie w łasce uświęcającej. Nawiązanie jedności z Bogiem otwiera na działanie Ducha Świętego i sprawia, że człowiek jest zdolny słuchać i przyjąć słowo Boże, które ma moc przemieniać, uświęcać i wprowadzać w rzeczywistość nadprzyrodzoną. Jezus w przypowieści o siewcy (Mt 13, 18-23) mówi jak przygotować glebę serc na przyjęcie Bożego słowa, by stać się żyzną ziemią, dającą obfity wzrost Królestwa.

 

      Systematyczne korzystanie z sakramentów, a szczególnie uczestnictwo w Eucharystii są niewyczerpanym źródłem życia nadprzyrodzonego. Królestwo Boże swoje zaistnienie w świecie rozpoczyna od wnętrza człowieka, poprzez jego duchowy wzrost i świętość. Istnieje w każdym człowieku, którego życie jest bogate w owoce ducha tj.: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie Ga 5, 22-23). Taki człowiek jest zdolny je wprowadzać wszędzie tam, gdzie przebywa.

 

     Królestwo Boże rozprzestrzenia się w świecie w sposób szczególny poprzez osoby żyjące radami ewangelicznymi. Naśladując Jezusa ubogiego, posłusznego Ojcu i czystego stają się zdolni poświęcić całe życie w służbie Królestwu. Do nich Jezus odnosi przypowieść o skarbie ukrytym w roli, który pewien człowiek znalazł i ukrył ponownie. Potem sprzedał wszystko co miał i kupił tę rolę, (Mt 13, 44) oraz o kupcu poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną, poszedł sprzedał wszystko, co miał i ją nabył (Mt 13, 45).

   

      Królestwo Boże pośród nas jest wszędzie tam, gdzie panuje miłość, życzliwość, troska o drugiego człowieka. Gdzie jest miejsce na bezinteresowną służbę, na głoszenie Dobrej Nowiny ubogim. Królestwo Boże to królestwo pokoju. Wprowadzają je ci, co nie stosują przemocy, co cierpliwie znoszą prześladowania, są łagodni, nie stosują prawa zemsty, ale przebaczają z miłości do Chrystusa.

 

     Królestwo Boże to każdy przejaw dobroci wyświadczonej bliźnim, to dobro, które staje się udziałem każdego człowieka i całych narodów, a którego źródłem jest sam Bóg uzdalniający nas do dobrych czynów. Królestwo Boże to każdy przejaw piękna w świecie, które jest odblaskiem Bożego piękna, udzielającego się przez tych, co mają piękne dusze. Bóg, który jest najwyższym pięknem uzdalnia człowieka do pomnażania piękna świata.

   

     Królestwo Boże jest tam, gdzie jest prawda i sprawiedliwość. Poszukiwanie zaś prawdy prowadzi do pomnażania jej w świecie, a tych co nie znają Boga do jej źródła, którym jest On sam. Królestwo Boże jest tam, gdzie wierność Bogu, człowiekowi, powołaniu, życiowym wyzwaniom staje się życiową powinnością.

 

     Królestwo Boże jest wszędzie tam, gdzie przebywają ludzie o czystym sumieniu, o czystych sercach i intencjach. Którzy wszystko w swoim życiu czynią z miłości do Pana Boga. Wartości Królestwa mają to do siebie, że muszą być pomnażane jak ewangeliczne talenty czy miny, bo inaczej można stracić wszystko.

   

    Królestwo Boże ma wielką moc wzrostu na podobieństwo zaczynu w cieście, zakwaszającego trzy miary mąki, czy maleńkiego ziarnka gorczycy, które staje się drzewem. Dlatego nadprzyrodzone wartości Królestwa bez zniechęcenia powinniśmy wprowadzać, choć nie widzimy jego owoców, a zło i królestwo szatana wydaje się być wszechobecne i ograniczać rozwój Królestwa. Rozwój Królestwa Bożego wymaga cierpliwości oraz pozwolenia, by dobre ziarno i chwasty rosły razem aż do żniwa, dając im równe szanse. Nie można wyrywać chwastów jeszcze przed żniwami, by nie uszkodzić pszenicy. Trzeba naśladować Ojca niebieskiego, który zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych.

 

     Królestwo Boże jest wszędzie tam, gdzie poszukuje się i pełni wolę Bożą, gdzie wypełnia się zbawczy plan Boga dla każdego człowieka. Gdyby bowiem wszyscy ludzie pełnili wolę Bożą, Królestwo Boże urzeczywistniłoby się w pełni na ziemi.

 

        Artykuł napisany do "Misji Dzisiaj" na podstawie 17 konferencji Marii od Męki Pańskiej w zbiorze "Królestwo Boże".

 

 

 

 

Wstecz Odsłon: 15165   

 

Twoim zdaniem


 
Dodaj komentarz
 
 
000127118
 

MIĘDZYNARODOWA RODZINA ZAKONNA Franciszkanki Misjonarki Maryi
Prowincja Europy Środkowo - Wschodniej
Warszawa, ul. Racławicka 14, 02-601 Warszawa,   tel. 22 8453021,  www.fmm.opoka.org.plsiostry.fmm@gmail.com
Konto bankowe: Bank PKO S.A. 32 1240 1037 1111 0000 0691 6886
Administrator: Mirosław Kuduk

Mirosław Kuduk © 2010

Profesjonalny Hosting