Languages:                   

MIĘDZYNARODOWA RODZINA ZAKONNA

Franciszkanki Misjonarki Maryi

Prowincja Europy Środkowo - Wschodniej

Bosna i Hercegovina Deutschland Ősterreich Magyarország
Polska Россия Slovenija Україна

Śladami bł. Marii od Męki Pańskiej i św. Franciszka

W dniach 29.07 - 28. 08.2016 r. przebywa w Rzymie i w Asyżu 21 - osobowa grupa sióstr FMM z Prowincji Europy Centralnej i Wschodniej na sesji  ,,Ś ...

Apostolat

Zobacz inne
 

Zobacz również

Ankieta


Czy uczestniczyliście w zorganizowanych rekolekcjach?


Nie
Tak


Głosuj     Wyniki     Inne pytania
 

Polecamy


 

         

Warszawa

Msze św. w Kaplicy
Królowej Misji

- w niedzielę: godz. 8.00
- w tygodniu: 6.30

   
Adoracja Najświętszego Sakramentu

- Pon.– Piątek godz. 7.30 – 17.00
- Sobota godz. 7.30 – 15.00
- Niedziela  godz. 11.00 – 17.00
 

Serwis osób niezalogowanych


Uroczystość nadania imienia szkole w Kadłubie

2013-10-24 s. Bożena Bednarczyk FMM

 

         

 

    Od 14 października br. szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół Specjalnych przy Domu Pomocy Społecznej w Kadłubie noszą imię s. Zofii Moroz, franciszkanki misjonarki Maryi.

                           

    Szkoła istniejąca od 1968 roku, powstała dzięki s. Zofii Moroz ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi. I właśnie ona została wybrana Patronką szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Kadłubie. Uroczystość nadania imienia szkole miała miejsce 14 października 2013r. w Dniu Edukacji Narodowej. Rozpoczęła się mszą św. o godz. 9.00 w kaplicy DPS, której przewodniczył biskup opolski Andrzej Czaja. Był także obecny dziekan dekanatu Strzelce Opolskie, ks. Andrzej Kowolik.  W homilii, nawiązując do odczytanej Ewangelii, Ks. biskup przypomniał, że żaden znak nie będzie nam dany oprócz znaku Jonasza – Jezusa. „Nie da się poważnie myśleć o zbawieniu bez otwarcia się na Jezusa, bez wiary w Niego” – mówił ks. biskup. Powiedział także, że wielka rzesza świętych i błogosławionych jest nam wzorem do naśladowania we wpatrywaniu się w Jezusa.  I w tym szeregu umieścił także s. Zofię, która jest dobrym wzorem realizowania Ewangelii w życiu, naśladowania Jezusa. (słowa przytaczane z Opolskiego Gościa Niedzielnego – Anna Kwaśnicka).

                         

   W drugiej części uroczystości nauczyciele przedstawili zaproszonym gościom sylwetkę Patronki. Prezentację multimedialną przygotowała p. Halina Wielocha, która pokazała istotne elementy osobowości s. Zofii i to, czego nas uczyła. Całość została zakończona odśpiewaniem Hymnu Szkoły przez wszystkich pracowników.

    Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Stefan Szłapa, odczytał Uchwałę Rady Powiatu nadającą szkołom imię s. Zofii Moroz. A s. Teresa Bartoszczyk – delegowana przez Przełożoną Prowincjalną, FMM odczytała przepiękny list s. Małgorzaty Książek.

    Na zakończenie uroczystości została odsłonięta tablica pamiątkowa poświęcona przez ks. biskupa Andrzeja Czaję, na której zapisano: „Pamięci s. Zofii Moroz, franciszkanki misjonarki Maryi, pedagoga, harcerki, więźnia obozu w Ravensbruck, dyrektora Domu Pomocy Społecznej, założycielki Szkoły Życia w Kadłubie – od 14 X 2013 Patrona Szkoły”.

                 

Dlaczego wybraliśmy właśnie Ją na Patrona Szkoły?

                     

W 45 roku działalności Zespołu Szkół Specjalnych przy Domu Pomocy Społecznej w Kadłubie społeczność szkolna postanowiła wybrać patrona szkoły i zwróciła się do Rady Powiatu z prośbą i nadanie szkołom wchodzącym w skład zespołu imienia s. Zofii Moroz.

To nauczyciele – ludzie świeccy – zaproponowali wybór s. Zofii na patrona szkoły. Jako obecny dyrektor szkoły (od 1997r.) byłam bardzo mile zaskoczona wyborem tej Patronki. A jako franciszkanka misjonarka Maryi poczułam się zaszczycona, że szkoła będzie nosiła imię mojej Siostry i że właśnie ja mogę kontynuować rozpoczęte przez Nią dzieło.

    Program wychowawczy szkoły zaczyna się od słów: „Verba docent – exempla trahunt”. W tym kontekście wybraliśmy jako Patrona szkoły osobę s. Zofii Moroz, która była inicjatorem powołania szkoły w 1968 roku i jej pierwszym dyrektorem. Była też człowiekiem o określonych poglądach, postawie i dokonaniach wartych naśladowania. Była również osobą bliską społeczności naszej szkoły – wielu z nauczycieli szkoły miało zaszczyt poznać Ją osobiście, a absolwenci szkoły uczyli się od niej, jak w pełni być człowiekiem. Jej życie obfitowało w wiele wydarzeń – śmierć rodziców, pobyt w sierocińcu, opieka rodziny Paszke, służba harcerska, seminarium nauczycielskie i praca pedagogiczna, tajne nauczanie podczas II wojny światowej, pobyt w obozie koncentracyjnym w Ravensbrück i cudowne z niego ocalenie, a w końcu wybór życia zakonnego. To wszystko kształtowało s. Zofię i jej osobowość.

    Przedwojenne wykształcenie pedagogiczne sprawiło, że w edukacji  widziała misję szerzenia wartości w życiu codziennym. Wychowanie i działalność harcerska w duchu pierwotnego skautingu nauczyła ją widzieć w pracy na rzecz drugiego człowieka obowiązek każdego chrześcijanina. Cierpienie, którego doświadczyła w obozie koncentracyjnym, umocniło w niej przekonanie, że w każdych warunkach można pozostać w pełni człowiekiem. Ukoronowaniem jej poglądów i postawy stała się droga życia zakonnego – na której, przez ponad 50 lat dawała siebie najbardziej potrzebującym – najpierw sierotom w domu dziecka, a potem dzieciom specjalnej troski w Kadłubie.

    Ze wspomnień s. Zofii: „Pobyt w sierocińcu nauczył mnie jednego, że nie można zgodzić się na istnienie domów, w których panuje bezosobowe wychowanie, pełne obojętności, zniecierpliwienia, złości i okrucieństwa okazywanemu samotnemu, przeżywającemu tragedię dziecku. Marzyłam, że może kiedyś sama taki dom poprowadzę, ale wszystko będzie w nim inne, po prostu rodzinne.” I taki był dom w Kadłubie i taka była szkoła w Kadłubie – po prostu rodzinna.

    Patriotyzm, niesienie pomocy potrzebującym, troska o każdego najmniejszego, umiejętność współpracy i życzliwość – to pozostawiła nam po sobie i to chcemy nadal realizować dla dobra uczniów i szkoły – Jej szkoły.

             

/O Jej życiu można przeczytać w książce Janusza Pruskiego „Maria od Serafinów” wydanej  w Bydgoszczy w 2012r.  – to ona stała się inspiracją dla nauczycieli, by wybrać s. Zofię na patrona szkoły/

                     

O szkole:

                         

    Zespół Szkól Specjalnych przy Domu Pomocy Społecznej w Kadłubie to szkoła podstawowa, gimnazjum i szkoła przysposabiająca do pracy dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz zespoły rewalidacyjno-wychowawcze dla uczniów z głęboką niepełnosprawnością intelektualną. Uczniami są mieszkańcy DPS oraz dzieci dowożone codzienne z sąsiednich miejscowości. Organem prowadzącym placówkę jest Powiat Strzelecki.

                   

    W obecnym roku szkolnym 2013/2014 w szkole podstawowej uczy się 12 uczniów, w gimnazjum – 12, w szkole ponadgimnazjalnej – 11. Uczniów głęboko niepełnosprawnych jest 11,  w tym 1 ma zajęcia indywidualne w domu rodzinnym. Prowadzone są także zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Do dyspozycji uczniów są dobrze wyposażone sale lekcyjne, pracownie (techniczne, komputerowa, rowerowa, kuchenka szkolna), sala doświadczania świata do terapii polisensorycznej i sala do terapii metodą integracji sensorycznej. Prowadzona jest terapia logopedyczna i gimnastyka korekcyjna. Uczniowie korzystają także z rehabilitacji ruchowej prowadzonej przez rehabilitantów DPS w Kadłubie. Od września 2013r. będzie także możliwa terapia metodą Biofeedback.

    Swoje zainteresowania i predyspozycje uczniowie mogą rozwijać na zajęciach pozalekcyjnych – plastycznych, muzycznych, kulinarnych, sportowych, rytmiczno-ruchowych. Biorą udział w konkursach i zawodach odnosząc liczne sukcesy.

    Uczniowie należą do klubu „Delfinek” Olimpiad Specjalnych. Trenują wiele dyscyplin sportowych, co przekłada się na liczne sukcesy regionalne i ogólnopolskie, a także międzynarodowe.

W celu aktywnego poznawania szerszego środowiska oraz praktycznego wykorzystania zdobytych wiadomości i umiejętności organizowanych jest wiele wycieczek jedno i kilkudniowych.

    Na katechezie i wspólnych mszach świętych zaspokajane są potrzeby religijne uczniów. Co roku odbywają się rekolekcje. Uczniowie są przygotowywani i mają możliwość przystąpienia do Pierwszej Komunii Św. i Bierzmowania.

                 

s. Jolanta Wojtaszak

franciszkanka misjonarka Maryi

Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych przy DPS w Kadłubie

 

 

 

 

Wstecz Odsłon: 8267   

 

Twoim zdaniem


 
Dodaj komentarz
 
 
000127108
 

MIĘDZYNARODOWA RODZINA ZAKONNA Franciszkanki Misjonarki Maryi
Prowincja Europy Środkowo - Wschodniej
Warszawa, ul. Racławicka 14, 02-601 Warszawa,   tel. 22 8453021,  www.fmm.opoka.org.plsiostry.fmm@gmail.com
Konto bankowe: Bank PKO S.A. 32 1240 1037 1111 0000 0691 6886
Administrator: Mirosław Kuduk

Mirosław Kuduk © 2010

Profesjonalny Hosting