Languages:                   

MIĘDZYNARODOWA RODZINA ZAKONNA

Franciszkanki Misjonarki Maryi

Prowincja Europy Środkowo - Wschodniej

Bosna i Hercegovina Deutschland Ősterreich Magyarország
Polska Россия Slovenija Україна

Otwarcie nowej wspólnoty w Szczercowie

Dnia 31 sierpnia 2014 podczas Eucharystii o godz. 12 została otwarta nowa wspólnota sióstr FMM, pod wezwaniem Świętego Jana Pawła II w Szczercow ...

NIE handlowi ludźmi

Zobacz inne
 

Zobacz również

Ankieta


Czy uczestniczyliście w zorganizowanych rekolekcjach?


Nie
Tak


Głosuj     Wyniki     Inne pytania
 

Polecamy


 

         

Warszawa

Msze św. w Kaplicy
Królowej Misji

- w niedzielę: godz. 8.00
- w tygodniu: 6.30

   
Adoracja Najświętszego Sakramentu

- Pon.– Piątek godz. 7.30 – 17.00
- Sobota godz. 7.30 – 15.00
- Niedziela  godz. 11.00 – 17.00
 

Serwis osób niezalogowanych


„Bądź światłem w ich ciemności”, CZYLI… wieczór modlitwy za ofiary handlu ludźmi.

2013-11-04 s. Joanna Lipowska FMM

 

         

 

18 października, obchodziliśmy VII Europejski Dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi.

                          

Tego dnia w różnych miejscach łączyliśmy się w naszym wspólnym wołaniu do Boga w intencjach współczesnych niewolników.

     

    Handel ludźmi to zbrodnia, to zjawisko odrażające, w którym dochodzi  do poważnego łamania praw człowieka, sprzedając go jak towar, wykorzystując do pracy niewolniczej, zmuszając do prostytucji i handlując organami. Współczesne niewolnictwo rozprzestrzenia się na wszystkich kontynentach i przybiera coraz bardziej perfidne formy. Mówi się o 27 mln współczesnych niewolników! Pomimo, że problem jest poważny, bywa często bagatelizowany i wydaje się, że pozostaje bez adekwatnej do jego powagi reakcji.  Nie widzieć, nie słyszeć, nie przejąć się – to nierzadkie współczesny postawy, ale na szczęście nie jedyne! Wiele ludzi angażuje się na co dzień w przeciwdziałanie handlowi ludźmi oraz pomaga ofiarom tego procederu. Wiele osób jest otwartych i wrażliwych na krzywdę innych, i przy odrobinie zachęty, gotowych dzielić swój czas, zaangażować się, wesprzeć modlitwą. Przekonaliśmy się o tym bardzo konkretnie w ostatnim czasie.

                       

Przy współpracy z innymi, postanowiliśmy zamienić bezsilność, jaka często nam towarzyszy w  obliczu handlu ludźmi w… SIŁĘ MODLITWY!

     

Na różną skalę, zależnie od możliwości, zorganizowaliśmy 18 października w kilku miastach w Polsce i nie tylko  (m.in. w Lublinie, w Zamościu, w Warszawie w Budapeszcie i w St. Petersburgu), wieczór modlitwy za wszystkie osoby wykorzystywane, sprowadzane do roli przedmiotu, całkowicie zniewolone i odarte z godności.

                 

Podnoszenie świadomości w społeczeństwie na temat handlu ludźmi, wiedza, prewencja i poznanie konkretnych historii z życia pokrzywdzonych to bardzo ważna część przeciwdziałania współczesnemu niewolnictwu i pomocy tym, których to dotknęło. Z tego też względu, również w naszym programie związanym z Europejskim Dniem przeciwko Handlowi Ludźmi, znalazły się działania typu: artykuły w prasie, audycje radiowe, banery edukacyjne oraz medialne formy informacyjne. Jednakże najważniejszym było dla nas, aby  tego dnia nie pozostać na poziomie wiedzy, dyskusji czy akcji. Chcieliśmy zatrzymać się przy osobach  pokrzywdzonych i ich dramach, objąć je naszą pamięcią, obecnością i konkretną modlitwą. Chcieliśmy pochylić się nad ich życiem dotykając tego cierpienia bez sensacji, biadolenia, czy bezsensu.  Dotykać ich ran ze współczuciem i troską, szukając konkretnych form pomocy i działania, i wierząc jednocześnie, że Bóg  ma moc wyprowadzić z największego bezsensu, ocalić, to, co wydaje się już stracone i nie do odzyskania.

                 

Na nasz apel „Bądź z nami 18 października” odpowiedziało bardzo wiele osób. Cieszymy się i dziękujemy wszystkim, którzy się włączyli w to wspólne wołanie w intencjach ofiar handlu ludźmi – tym, którzy planowali spędzić ten wieczór na modlitwie i tym, którzy skorzystali z zachęty spotkanych na mieście wolontariuszy. To właśnie wolontariusze, młodzi ludzie pełni zapału i przekonani o słuszności sprawy, zaangażowali się w przygotowywanie i współtworzenie tego wieczoru.

           

Nasze działania poprowadziły nas do różnych miejsc…

                           

    W  Lublinie w modlitwę włączyło się kilkaset osób. Czuwanie w kościele p.w. Ducha Świętego rozpoczęło się od Eucharystii o godzinie 20.00. Następnie do północy trwała Adoracja przed Najświętszym Sakramentem, które prowadziły siostry FMM oraz zespół Gospel On. Śpiew był rzeczywiście piękny; przenikał do głębi i pomagał w modlitewnym trwaniu. W tym czasie na ulicach Starego Miasta wolontariusze (około 20 osób zorganizowanych w kilka grup) podchodzili do przechodniów i po krótkiej rozmowie  o problemie handlu ludźmi, wręczali bileciki z modlitwą i informacjami na ten temat. Zachęcali  także, by zajść do Kościoła i poprzez modlitwę i zapaloną świeczkę, wyrazić swoją solidarność z wszystkimi, którzy cierpią na skutek współczesnego niewolnictwa. Wiele przechodniów bardzo pozytywnie odpowiedziało na to zaproszenie i przyłączyło się do modlitwy. Wiele ludzi zatrzymywało się przy tablicach z historiami konkretnych osób, a na ich twarzach widać było poruszenie. Czuwanie zakończyło się o północy osobistym i wspólnotowym uznaniem Jezusa za Pana i Zbawiciela, Tego, który ma władzę i ostateczne słowo, także nad mocami zła. Jemu zawierzyliśmy siebie samych, życie ofiar handlu ludźmi, a także wszystkich, którzy szerzą cywilizację śmierci. Wierzymy mocno – Ostatnie słowo należy do Boga, do Miłości!  (Więcej zdjęć w Galerii)

             

    W diecezji zamojsko – lubaczowskiej przygotowania do tego dnia rozpoczęły się wiele wcześniej. Młodzież (ponad tysiąc osób) zebrana w sierpniu na diecezjalnym spotkaniu młodych EXODUS  po raz pierwszy usłyszała zaproszenie pod hasłem „Bądź światłem w ich ciemności”. Temat handlu ludźmi i prewencji pojawiał się także na trzech turach rekolekcji dla młodzieży prowadzonych przez siostry FMM, natomiast w tygodniu poprzedzającym to wydarzenie aż 56 klas w trzech liceach zostało objętych katechezą na temat. Zwołani na Facebooku wolontariusze ruszyli tłumnie na ulice miast z zaproszeniem i bilecikami. Sam wieczór czuwania miał miejsce w   Zamościu, w kościele OO. Franciszkanów.

    Na modlitwie zgromadziło się wiele osób różnego wieku – młodzi, starsi, rodziny. Naszą radością była też obecność księży Biskupów oraz wielu duszpasterzy tamtejszego Kościoła. Celebrowana przez Biskupa Eucharystia była punktem kulminacyjnym. Wielu z pośród zgromadzonych na Mszy ludzi pozostało na dalszej części wieczoru, czyli prezentacji na temat współczesnego niewolnictwa połączonej z świadectwem siostry, która pracowała bezpośrednio z kobietami zmuszanymi do prostytucji. Wieczór zakończyła wspólna Adoracja. Zapalane i przynoszone (nie rzadko ze wzruszeniem) przed Najświętszy Sakrament świeczki, rozświetlały ciemność kościoła. Czuwaliśmy przy modlitewnym śpiewie i łączyliśmy się we wspólnym wołaniu do Boga, który zna drogi do serc wszystkich żyjących w udręczeniu i ciemnościach. Utkwiły mi w pamięci słowa jednej z osób: „Bardzo mnie poruszył ten wieczór! Pomimo odległości, pomimo tego, że nie znam tych osób, ich twarzy i imion, a jednak przeżyłam jakąś szczególną łączność z nimi. Poczułam w sobie ich ból i samotność w tej walce o życie. Nie słyszałam o tym wcześniej, ale… po tym wieczorze zostaną już w mojej modlitwie”. Ktoś inny powiedział: „To taki ważny czas, by być razem. Bóg widzi ich łzy, tak jak wierzę, że dzisiaj przyjął moje”.( Więcej zdjęć w Galerii)

                        

    18 października łączył się też z nami  Budapeszt. Siostrom FMM udało się zorganizować  wieczór modlitwy w intencji ofiar handlu ludźmi we współpracy z braćmi franciszkanami w samym centrum Budapesztu. Dzięki temu bardzo dużo osób mogło wziąć udział w modlitwie różańcowej, uczestniczyć w  Eucharystii i pozostać na wspólnej Adoracji. W animowanie modlitwy zaangażowała się też młodzież. Pięknym było widzieć tylu rozmodlonych ludzi, trwających tak długi czas na modlitwie… To oni pytali nas, co możemy jeszcze zrobić dla naszych braci i sióstr, którzy są sprzedawani i wykorzystywani. Po zakończonej Adoracji kobieta, która jest członkiem Ekumenicznego Stowarzyszenia Pomocy Przeciwko Prostytucji, wręczyła siostrze swoją wizytówkę z dopiskiem: „Chciałabym jeszcze kiedyś z wami się modlić”. Budapeszt ma nadzieję, że to się spełni.  

                                   

    W Rosji, która do tej pory nie przyjęła Konwencji Europejskiej Rady  o Przeciwdziałaniu Handlowi Ludźmi, nie ma żadnych związanych z tym tematem inicjatyw społecznych. Mimo to, w dniu 18 października  grupa młodzieży zebrała się na modlitwie za ofiary handlu ludźmi i ich prześladowców. W parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w  Sankt Petersburgu po Mszy Świętej w intencjach ofiar handlu ludźmi, odbyła się projekcja filmu „Biały łabędź”. Film ten, oparty na faktach, mówi  o losie zaginionej dziewczyny, której ciało znaleziono po latach. Film jest dramatyczny, tragiczny – a jednocześnie tak bardzo odzwierciedla rzeczywistość Rosji. Na jego tle bardzo silnie wybrzmiały informacje o współczesnych formach niewolnictwa i zaproszenie do modlitwy O. Kiryla (grekokatolickiego księdza). W czasie Adoracji towarzyszył nam symbol światła – młodzież, wypowiadając intencje, zapalała kolejne świece przy ołtarzu. W naszej modlitwie mocno wybrzmiała nadzieja na lepszy świat; nadzieja, że Boże miłosierdzie jest większe niż zło i podłość  ludzka. Na koniec, odmawiając różaniec, zwróciliśmy się do Maryi, Pocieszycielki strapionych, by przygarnęła wszystkich udręczonych i pozbawianych godności do swego serca, tak by zdrowiały rany ich serc.

         

Oprócz wymienionych tutaj miast wiemy, że także w innych miejscowościach różne Zgromadzenia i osoby zainicjowały podobny wieczór modlitwy. Inne miejsca, inni ludzie, ale to samo doświadczenie… Doświadczenie szczególnej łączności z tymi, o których na co dzień nasz świat zapomina, nie słysząc ich krzyku. Tego dnia w przestrzeni ducha stali się nam bliscy, a siła modlitwy rozświetliła zapewne niejedną ciemność dając odwagę i wiarę, że Życie jest do odzyskania! Bóg ma moc odbudować je z największej nawet ruiny!

             

My sami też wiele zyskaliśmy – to przeżycie rozszerzyło także nasze spojrzenia i serca.

                 

Mamy nadzieję, że to wydarzenie nie zakończy się na tym jednym dniu, ale przyniesie owoce codziennej modlitwy i pamięci o współczesnych niewolnikach, a także stanie się impulsem do szukania sposobów jak zaradzić handlowi ludźmi i jak pomagać ofiarom.

           

Daj nam Panie wyobraźnię miłosierdzia, niech poprowadzi nas dalej…

               

Siostry Franciszkanki Misjonarki Maryi

                       

Poczytaj na innych stronach:

             

papiez.wiara.pl/doc/1741522.Handel-ludzmi-naprawde-istnieje             www.franciszkanie.pl/news.php?id=8225&tp=newsy&page=3               duch.lublin.pl/adoracja-w-intencji-osob-dotknietych-handlem-ludzmi-relacja/

 

 

 

 

Wstecz Odsłon: 7198   

 

Twoim zdaniem


 
Dodaj komentarz
 
 
000126661
 

MIĘDZYNARODOWA RODZINA ZAKONNA Franciszkanki Misjonarki Maryi
Prowincja Europy Środkowo - Wschodniej
Warszawa, ul. Racławicka 14, 02-601 Warszawa,   tel. 22 8453021,  www.fmm.opoka.org.plsiostry.fmm@gmail.com
Konto bankowe: Bank PKO S.A. 32 1240 1037 1111 0000 0691 6886
Administrator: Mirosław Kuduk

Mirosław Kuduk © 2010

Profesjonalny Hosting