Languages:                   

MIĘDZYNARODOWA RODZINA ZAKONNA

Franciszkanki Misjonarki Maryi

Prowincja Europy Środkowo - Wschodniej

Bosna i Hercegovina Deutschland Ősterreich Magyarország
Polska Россия Slovenija Україна

WIELKI CZWARTEK - Godzina miłości do końca

"Było to przed Świętem Paschy. Jezus, wiedząc, że nadeszła Jego godzina, by przeszedł z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie d ...

NIE handlowi ludźmi

Zobacz inne
 

Zobacz również

Ankieta


Czy uczestniczyliście w zorganizowanych rekolekcjach?


Nie
Tak


Głosuj     Wyniki     Inne pytania
 

Polecamy


 

         

Warszawa

Msze św. w Kaplicy
Królowej Misji

- w niedzielę: godz. 8.00
- w tygodniu: 6.30

   
Adoracja Najświętszego Sakramentu

- Pon.– Piątek godz. 7.30 – 17.00
- Sobota godz. 7.30 – 15.00
- Niedziela  godz. 11.00 – 17.00
 

Serwis osób niezalogowanych


SPOTKANIE SIECI BAKHITA

2015-09-08 s. Joanna Lipowska FMM

 

         

 

Niewolnictwo dzisiaj? Tak!!! Szacuje się, że współczesnych niewolników może być nawet 27 mln! Ten problem dotyczy także Polski i choć często nie dostrzegany, istnieje w naszych środowiskach!

               

          JAK PRZECIWDZIAŁAĆ?

                    JAK POMAGAĆ OFIAROM HANDLU LUDŹMI?

                                       JAK NIE POZOSTAĆ OBOJĘTNYM?

                       

    Odpowiadając na wezwanie Ojca Świętego Franciszka, który zachęcał, by w Roku Miłosierdzia podjąć ze szczególnym zaangażowaniem działania na rzecz niesienia pomocy cierpiącej ludzkości, by otworzyć oczy na biedę świata, rany braci i sióstr pozbawianych godności,  sieć Bakhita do Spraw Przeciwdziałania i Pomocy Ofiarom Współczesnego Niewolnictwa przy Konsulcie Wyższych Przełożonych ŻZZ zorganizowała spotkanie szkoleniowe dla swoich członków. Odbyło się ono w dniach 4 – 5 września 2015 w Krakowie w Seminarium OO. Franciszkanów Konwentualnych. Odpowiedzialnymi za organizację i przebieg spotkań warsztatowych była przewodnicząca sekcji Bakhita – s. Joanna Lipowska FMM wraz z s. Anną Bałchan SMI. Na zaproszenie odpowiedziało 49 osób z całej Polski, w tym 41 sióstr zakonnych z różnych Zgromadzeń, dziewica konsekrowana, zakonnik i  6 osób świeckich.

           

Pierwszego dnia wykłady i warsztaty prowadzone były przez s. Annę Bałchan. Dotyczyły handlu ludźmi – ugruntowano wiedzę na ten temat, rozmiarów zjawiska, cierpienia, jakie dotyka ofiary. Nie zabrakło autentycznych historii osób, które zostały zniewolone. Drugiego dnia szkolenie poprzedziła Eucharystia z Jutrznią. Pierwsza część szkolenia dotyczyła zasad i sposobów pomagania osobom pokrzywdzonym. Wykładom towarzyszyły ćwiczenia warsztatowe i praca w grupach, dzięki czemu uczestnicy mogli doświadczyć jakie procesy zachodzą w komunikacji między osobami, jakie postawy ją uniemożliwiają, co służy nawiązaniu relacji między pomagającym a osobą wspieraną, czyli o czym należy pamiętać, żeby pomagać mądrze.  Szczególnie wartościowym przekazem było dzielenie się osobistym doświadczeniem. W drugiej części spotkania s. Joanna Lipowska wraz z paniami Justyną Chłodny  i Pauliną Spratek ze wspólnoty Przymierze Miłosierdzia z Warszawy przedstawiły propozycję przebiegu kampanii na rzecz Europejskiego Dnia przeciwko Handlowi Ludźmi, który przypada 18 października.  Uczestnicy spotkania mogli wejść w role zaangażowanych w przebieg kampanii, odegrać pantomimę, przyjrzeć się realizacji bardzo interesującego projektu. Otrzymali konkretną instrukcję „krok po kroku” zawierającą plan działania, instrukcje dla koordynujących, opis poszczególnych części kampanii o charakterze społeczno – edukacyjno – artystycznym. Przedstawiona propozycja zawiera elementy informacyjne, artystyczne (korowód, pantomima) i duchowe (zaproszenie do wzięcia udziału w adoracji lub Eucharystii). Jak podkreślają autorki – fundamentem i zwieńczeniem tej propozycji jest wezwanie do powierzenia ofiar i sprawców miłosierdziu Pana, do postawy, która zamienia  bezradność wobec popełnianych zbrodni w siłę modlitwy.  Uczestnicy spotkania zostali wyposażeni w wiedzę i mogli sprawdzić swoje umiejętności jako informujący o procederze wolontariusze i jako aktorzy biorący udział w części artystycznej. Mogli też zaopatrzyć się w materiały informacyjne do wykorzystania przygotowane z myślą o kampanii. Uwieńczeniem intensywnego dnia szkolenia była wieczorna adoracja Pana w Najświętszym  Sakramencie.

         

      Cennym doświadczeniem spotkania było współdziałanie sióstr i braci, których łączy pasja służenia Chrystusowi w drugim człowieku, możliwość wymiany posiadanych doświadczeń. Nawiązane relacje między uczestnikami, wzajemne poznanie rodzi nadzieję na możliwość kontynuacji współpracy na rzecz przeciwdziałania handlowi ludźmi i pomocy ofiarom. Świadectwo  posługujących  osobom pokrzywdzonym inspirowało, budziło pragnienie zaangażowania się na miarę posiadanych możliwości. Spotkanie w Krakowie było czasem bardzo twórczym, za który dziękowano Bogu i tworzącym je osobom. Niech Pan sam prowadzi to dzieło i uzdalnia do dzieł miłości wobec powierzonych sieci Bakhita osobom.

           

Wszystkich zainteresowanych tymi tematami oraz gotowych na współpracę zapraszamy do Sieci BAKHITA, dołączcie do nas: bakhitapl@gmail.com

           

s. Joanna Lipowska fmm

 

 

 

 

Wstecz Odsłon: 2594   

 

Twoim zdaniem


 
Dodaj komentarz
 
 
000127106
 

MIĘDZYNARODOWA RODZINA ZAKONNA Franciszkanki Misjonarki Maryi
Prowincja Europy Środkowo - Wschodniej
Warszawa, ul. Racławicka 14, 02-601 Warszawa,   tel. 22 8453021,  www.fmm.opoka.org.plsiostry.fmm@gmail.com
Konto bankowe: Bank PKO S.A. 32 1240 1037 1111 0000 0691 6886
Administrator: Mirosław Kuduk

Mirosław Kuduk © 2010

Profesjonalny Hosting