Languages:                   

MIĘDZYNARODOWA RODZINA ZAKONNA

Franciszkanki Misjonarki Maryi

Prowincja Europy Środkowo - Wschodniej

Bosna i Hercegovina Deutschland Ősterreich Magyarország
Polska Россия Slovenija Україна

Dar misyjnego powołania

    Dzisiaj mówimy o malejącej liczbie powołań, ale tak naprawdę Bóg powołuje nieustannie. On jest wyjątkowo hojny w udzielaniu tego daru. ...

Formacja

Zobacz inne
 

Zobacz również

Ankieta


Czy uczestniczyliście w zorganizowanych rekolekcjach?


Nie
Tak


Głosuj     Wyniki     Inne pytania
 

Polecamy


 

         

Warszawa

Msze św. w Kaplicy
Królowej Misji

- w niedzielę: godz. 8.00
- w tygodniu: 6.30

   
Adoracja Najświętszego Sakramentu

- Pon.– Piątek godz. 7.30 – 17.00
- Sobota godz. 7.30 – 15.00
- Niedziela  godz. 11.00 – 17.00
 

Serwis osób niezalogowanych


Radość konsekracji

2015-10-20 s. Bożena Bednarczyk FMM

 

         

 

     II Kongres Młodych Osób Konsekrowanych odbył się w dniach 23-26 września 2015 w Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze. Został zorganizowany w Roku Życia Konsekrowanego i jest odpowiedzią na wezwanie Papieża Franciszka, by odkrywając piękno konsekracji, wspierać się wzajemnie w radosnym „tak” dla Ewangelii. W kongresie wzięło udział ok.1000 osób z różnych zgromadzeń męskich i żeńskich oraz instytutów świeckich. Była także przedstawicielka sióstr klauzurowych oraz liczni goście z zagranicy. Z naszego zgromadzenia  były obecne siostry juniorystki wraz z s. Joanną Żebrowską. Cieszyłyśmy się  możliwością wzajemnego spotkania. Natomiast dobrą okazją ku bliższemu poznaniu braci i sióstr z innych zgromadzeń były spotkania w grupach, po ok.30 osób każda. Podczas  tych spotkań młodzi dzielili się tym, co daje im radość w życiu konsekrowanym, a także tym, co tę radość odbiera. Z licznych konferencji każda z nas mogła zaczerpnąć i odnowić ducha. Jeden z prelegentów, o. Stanisław Przepierski OP, mówił, że zakony mają intronizować moc Krzyża, moc Miłości Boga i że źródła łaski nie ma poza Krzyżem, a Duch Świętym. potrafi przemienić poranionego człowieka w niosącego światło. Z kolei s. Aleksandra Huf SSpS podkreślała wagę więzi z Jezusem, która jest źródłem radości i to Jezus daje siłę  do zgody na tracenie wszystkiego, aby zyskać Jego samego. O. Mateusz Hinc, OFMCap użył stwierdzenia, że prawdziwą radość w życiu konsekrowanym można przeżyć, gdy jest się przekonanym, że jest się na swoim miejscu. O prawdzie tego, że jesteśmy oddani w Boże ręce, przypomniał uczestnikom kongresu o. Augustyn Pelanowski, OSPPE. Szczególnym momentem na kontemplację Ojca był wieczór uwielbienia, podczas którego młodzi konsekrowani przez śpiew i uwielbienie oddawali chwałę Bogu. Zawierzenie Maryi, która jest wzorem konsekracji i duchową Matką osób konsekrowanych dokonywało się zwłaszcza w czasie Apelów Jasnogórskich w Kaplicy Matki Bożej. Wspólna adoracja Najświętszego sakramentu była czasem czerpania radości i pokoju od Tego, który sam jest Pokojem i Dawcą Radości. Ostatni dzień Kongresu zgromadził oprócz młodych uczestników osoby życia konsekrowanego z różnych diecezji, a także sympatyków i przyjaciół. Było ok.3000 tys. osób. Były obecne nasze siostry ze wspólnoty z Piastowa ( wraz z rodzinami z przedszkola), z Kietrza, Lublina, Zamościa( z pielgrzymką z diecezji). O godz. 10.00 w Archikatedrze Częstochowskiej wszyscy, na czele z ks. apb Wacławem Depo, modliliśmy się  o świętość życia osób konsekrowanych i za wszystkich, do których są posłani. Czytane słowo Boże, świadectwa męczenników oraz wzywanie w Litanii świętych męczenników życia konsekrowanego były przeplatane pieśniami wykonywanymi przez chór siostrzany. Następnie wyruszyła pielgrzymka osób konsekrowanych  z Archikatedry na Jasna Górę. Była to pielgrzymka wdzięczności Bogu za świętych i męczenników życia konsekrowanego, dlatego też przedstawiciele każdego zgromadzenia nieśli portrety swoich świętych i błogosławionych. Eucharystię w Bazylice Jasnogórskiej sprawował dla nas nuncjusz apostolski, apb Celestino Migliore. Wzywał nas do tego, abyśmy byli matkami i ojcami dla współczesnego świata. Niech słowa z hymnu Kongresu będą słowami modlitwy o dar Bożej Radości dla wszystkich a zwłaszcza dla osób konsekrowanych:

           

Ojcze, radość tchnij, Jezu, Ducha daj,

By w naczyniach glinianych ocalić Twój dar.

Ojcze, miłość tchnij, Jezu, Ducha daj, aby radość Twoja była w nas.

           

s. Anna Kamienik, fmm ze wspólnoty w Zamościu

 

 

 

 

Wstecz Odsłon: 3460   

 

Twoim zdaniem


 
Dodaj komentarz
 
 
000127108
 

MIĘDZYNARODOWA RODZINA ZAKONNA Franciszkanki Misjonarki Maryi
Prowincja Europy Środkowo - Wschodniej
Warszawa, ul. Racławicka 14, 02-601 Warszawa,   tel. 22 8453021,  www.fmm.opoka.org.plsiostry.fmm@gmail.com
Konto bankowe: Bank PKO S.A. 32 1240 1037 1111 0000 0691 6886
Administrator: Mirosław Kuduk

Mirosław Kuduk © 2010

Profesjonalny Hosting