Languages:                   

MIĘDZYNARODOWA RODZINA ZAKONNA

Franciszkanki Misjonarki Maryi

Prowincja Europy Środkowo - Wschodniej

Bosna i Hercegovina Deutschland Ősterreich Magyarország
Polska Россия Slovenija Україна

Ty Jesteś Łaskawością...

... to jedno z imion Boga, którymi próbował św. Franciszek opisać Nieopisanego, i oddać, choć po części istotę Wszechmocngo – kilka lat te ...

Pisma Założycielki

Zobacz inne
 

Zobacz również

Ankieta


Czy uczestniczyliście w zorganizowanych rekolekcjach?


Nie
Tak


Głosuj     Wyniki     Inne pytania
 

Polecamy


 

         

Warszawa

Msze św. w Kaplicy
Królowej Misji

- w niedzielę: godz. 8.00
- w tygodniu: 6.30

   
Adoracja Najświętszego Sakramentu

- Pon.– Piątek godz. 7.30 – 17.00
- Sobota godz. 7.30 – 15.00
- Niedziela  godz. 11.00 – 17.00
 

Serwis osób niezalogowanych


Pisma Marii od Męki Pańskiej

2010-02-20 s. Anna Siudak FMM

 


 

 

Pisma Założycielki, Heleny de Chappotin:

  Coutumier de l’Institut des Franciscaines Missionnaires de Marie, livre premier, manière de vivre, Vanves 1904.
  Coutumier de l’Institut des Franciscaines Missionnaires de Marie, livre second, charges divers, Vanves 1906.  
  Règle et Constitution des Soeurs Franciscaines Missionnaires de Marie, Vanves 1922.
  Lettres circulaires et officielles à l’Institut 1877-1904, Rome 1972.
  Méditations liturgiques et franciscaines par Mère Fondatrice des Franciscaines Missionnaires de Marie, tome premier, Décembre-Janvier-Février, Vanves 1896.
  Méditations liturgiques et franciscaines par Mère Fondatrice des Franciscaines Missionnaires de Marie, tome second, Mars-Avril-Mai, Vanves 1897.
  Méditations liturgiques et franciscaines par Mère Fondatrice des Franciscaines Missionnaires de Marie, tome troisième, Juin-Juillet-Août, Vanves 1898.
  Méditations liturgiques et franciscaines par Mère Fondatrice des Franciscaines Missionnaires de Marie, tome quatrième, Septembre-Novembre-Octobre, Vanves 1898.
  Méditations liturgiques et franciscaines par Mère Fondatrice des Franciscaines Missionnaire de Marie, tome cinquième, Fêtes mobiles, Vanves 1898.
  Mois de saint Joseph par Notre Vénerée Mère Fondatrice Marie de la Passion, Vanves 1910.
  Mois de Marie d’après Vénerable Marie de Jésus d’Agréda par Notre Vénerée Mère Fondatrice Marie de la Passion, Vanves 1912.  
  Retraite pour les vœux perpétuels des Franciscaines Missionnaires de Marie par la Très Révérende Mère Fondatrice, Marie de la Passion, Vanves 1906.
  Le Règne de Dieu, Dix-huit Instructions de la T. R. M. Marie de la Passion à ses Filles, Québec 1923.
  Il me parle au coeur de son Église, Vanves 1970.  
  Où me conduisez-vous? Notes de retraites personelles 1888-1891-1893, Rome 1972.
  Journal d’une Mère à ses filles 1896-1897, Très Révrénde Mère Marie de la Passion, Fondatrice, Rome 1940.
  Journal d’une Mère à ses filles 1898-1899-1900, Très Révérende Marie de la Passion, Fondatrice, Rome 1940.
  Journal d’une Mère à ses filles 1901-1902-1903-1904, Très Révérende Mère Marie de la Passion, Fondatrice, Rome 1940.  
  Lettres à Marie de Sainte Cécile 1884- 1895, Rome 1972.
  Lettres journalières de Marie de la Passion aux communautés de l’Institut 1885-1886-1887, Grottaferrata 2000.
  Lettres journalières de Marie de la Passion aux communautés de l’Institut 1888-1889-1890-1891, Grottaferrata 2000.
  Mère Marie du Bon Conseil, Vanves 1896.
  Vie de Saint Luis d’Anjou et l’Ordre de Frères Mineurs, Vanves 1896.
  Saint Pascal Baylon, frère mineur, Vanves 1898.
  Vie et martyre du Bienheureux Jean de Tiora, Vanves 1900.
  Vie de la Mère Marie-Hermine de Jésus et de ses compagnes, Vanves1902.
  Sainte Encratida, vierge et martyre, Vanves 1931.
  Histoire de Saint Antoine de Padou, sa vie, son culte, 1195-1231, par Antoine du Lys, Vanves 1931.  
  Sainte Restutute la vierge de Sora, par Jean du Manoir, Vanves 1941.
  Le Révérendissime Père Bernardin dal Vago et l’Institut des Franciscaines Missionnaires de Marie. Mémoires inédites de la Très Révérende Mère Marie de la Passion, fondatrice, Vanves 1909 (nowa edycja 1969).  

     Pierwszą grupą pism Heleny de Chappotin są dokumenty Zgromadzenia, do których należą Konstytucje napisane w 1882 r i wydane po raz pierwszy w 1896 r, a następnie 2 tomy Księgi Zwyczajów. Pierwszy omawia sposób życia w Zgromadzeniu tj. sposób obchodzenia świąt, sprawowania nabożeństw, ubrania i zachowania sióstr podczas ćwiczeń wspólnotowych. Natomiast drugi tom opisuje pełnione przez siostry funkcje i obowiązki oraz wymagane do ich pełnienia predyspozycje sióstr. W obu Księgach Zwyczajów znajdują się tzw. „Dyrektoria” nadające duchowy wymiar wszystkim ćwiczeniom wspólnotowym i obowiązkom. Do tej grupy należą również Listy okólne Zgromadzenia, obejmujące okres od założenia Zgromadzenia do śmierci Założycielki (1877–1904).

   

     Drugą grupą są medytacje. „Medytacje liturgiczne i franciszkańskie” ujęte w pięciu tomach na wszystkie dni roku, które zawierają rozważania największych tajemnic wiary i budującego życia świętych.
     Medytacje maryjne napisane na podstawie książki Marii od Jezusa z Agredy „Życie Najświętszej Maryi Panny”, zawierają rozważania na każdy dzień maja.
      Medytacje na miesiąc poświęcony św. Józefowi, który trwał od 17 lutego do 19 marca, Założycielka przygotowała według zwyczaju, jaki wyniosła z rodzinnego domu. Medytacje na każdy dzień miały za cel uczcić Opiekuna Bożego Syna.

     

     Następną grupę stanowią konferencje Marii od Męki Pańskiej zabrane w dwu tomach: „Królestwo Boże” i „Konferencje przygotowujące do złożenia ślubów wieczystych”. Zawierają one wykładnię poszczególnych cech duchowości Zgromadzenia i ukazują jak w sposób praktyczny realizować tę duchowość w życiu.

   

     Kolejnym źródłem są Notatki duchowe, które pisała od 1883 r. na polecenie spowiednika i kierownika duchowego o. Rafała Delarbre OFM. Zostały one wydane w dwóch tomach: „Il me parle au coeur de son Église” i „Où me conduisez-vous?” Ukazują one mistyczne doświadczenia Założycielki oraz zawierają sprawozdania z odprawianych przez nią rekolekcji i z jej przeżyć na modlitwie. Są one wyjątkowym źródłem ukazującym głębię życia duchowego Marii od Męki i posiadanemu przez  nią darowi kontemplacji wlanej.

 

    Kolejnym źródłem są listy, które pisała do wszystkich sióstr. Do nich należy zebrany w trzech tomach „Dziennik Matki do swoich córek” pisany w latach 1896 – 1904, oraz dwa tomy codziennych listów do wspólnot Zgromadzenia pisane w latach 1885-1891. By wprowadzać ducha rodzinnego Założycielka zachęcała siostry, by często pisały do przełożonych i dając dobry przykład dzieliła się z wszystkimi siostrami wydarzeniami z jej codziennego życia.

 

     Innym źródłem są biografie napisane przez Założycielkę, które podpisywała pseudonimem Antoine du Lys lub Jean du Manoire. Są to biografie dziewic i męczennic z czasów starożytnych jak również świętych franciszkańskich: św. Antoniego Padewskiego, św. Paschalisa Baylon, św. Ludwika Andegaweńskiego, bł. Jana Lantrua de Tiora oraz biografia siedmiu sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi męczennic z Chin i zmarłej w opinii świętości siostry Marii du Bon Conseil. Biografie ukazują wzory świętości, które proponuje Założycielka.

 

     Ostatnim ze źródeł są wspomnienia o o. Bernardino de Portogruaro, generale braci mniejszych, który zaadoptował Misjonarki Maryi do rodziny franciszkańskiej i wspierał Zgromadzenie i jego Założycielkę w najtrudniejszych chwilach. Wspomnienia były wkładem Marii od Męki Pańskiej w przygotowanie jego procesu beatyfikacyjnego.

 

 

 

 

Wstecz Odsłon: 14926   

 

Twoim zdaniem


 
Dodaj komentarz
 
 
000127116
 

MIĘDZYNARODOWA RODZINA ZAKONNA Franciszkanki Misjonarki Maryi
Prowincja Europy Środkowo - Wschodniej
Warszawa, ul. Racławicka 14, 02-601 Warszawa,   tel. 22 8453021,  www.fmm.opoka.org.plsiostry.fmm@gmail.com
Konto bankowe: Bank PKO S.A. 32 1240 1037 1111 0000 0691 6886
Administrator: Mirosław Kuduk

Mirosław Kuduk © 2010

Profesjonalny Hosting