Languages:                   

MIĘDZYNARODOWA RODZINA ZAKONNA

Franciszkanki Misjonarki Maryi

Prowincja Europy Środkowo - Wschodniej

Bosna i Hercegovina Deutschland Ősterreich Magyarország
Polska Россия Slovenija Україна

Łaską jesteśmy zbawieni…

W dniach od 13 do 15 grudnia 2013 r. w naszym domu w Lublinie odbyły się adwentowe rekolekcje dla studentów i młodzieży pracującej... ...

Apostolat

Zobacz inne
 

Zobacz również

Ankieta


Czy uczestniczyliście w zorganizowanych rekolekcjach?


Nie
Tak


Głosuj     Wyniki     Inne pytania
 

Polecamy


 

         

Warszawa

Msze św. w Kaplicy
Królowej Misji

- w niedzielę: godz. 8.00
- w tygodniu: 6.30

   
Adoracja Najświętszego Sakramentu

- Pon.– Piątek godz. 7.30 – 17.00
- Sobota godz. 7.30 – 15.00
- Niedziela  godz. 11.00 – 17.00
 

Serwis osób niezalogowanych


Jubileusz 40-lecia Przedszkola w Piastowie

2010-02-27 s. Bożena Bednarczyk FMM

 

 

 

 

Trochę historii i teraźniejszości                                                                  

    Według oficjalnych dokumentów Przedszkole funkcjonuje od roku 1969. Od tego roku siostry zaczęły przyjmować dzieci potrzebujące pomocy i opieki. Na początku warunki były bardzo skromne. Myśl o budowie nowego przedszkola zrodziła się wraz pojawieniem się nowych możliwości, przyniesionych przez zmiany społeczno-polityczne w naszej Ojczyźnie po roku 1989. Siostry pragnęły realnie włączyć się w odnowę narodową poprzez pomoc rodzinom w wychowaniu dzieci. Pracę tę prowadziły już ponad 20 lat, mimo iż ówczesny system nie pozwalał na tego rodzaju zaangażowanie. Korzystając z nowych możliwości siostry pragnęły by ich praca była bardziej owocna i obejmowała większą ilość dzieci jak również ich rodziny.

                                                                           

    Budowę nowego przedszkola rozpoczęto 18 kwietnia 1990 roku a we wrześniu 1991 roku Przedszkole otworzyło swoje podwoje dla 80 dzieci. W 1992 roku oficjalnie zarejestrowano Przedszkole w Kuratorium Oświaty w Warszawie jako Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi. We wrześniu 1996 roku otworzono oddział zerowy dla dzieci 6-letnich i od tego czasu w przedszkolu jest ponad 90 dzieci w czterech grupach wiekowych. Dyrektorkami Przedszkola były siostry: Małgorzata Książek, Jolanta Zelent, Agnieszka Gańko. Obecnie dyrektorką jest s. Jolanta Zelent.

                                                                                 

    Przedszkole jest dobrze wyposażone i stopniowo dostosowywane do nowych standardów. Przedszkole jest czynne od 700 do 1630 (od poniedziałku do piątku). Pracuje według terminarza szkolnego (wolne przerwy świąteczne, wakacje). W każdej grupie jest po dwie osoby odpowiedzialne za dzieci. Prowadzone są również zajęcia dodatkowe: gimnastyka korekcyjna, rytmika, język angielski, logopedia - są prowadzone przez osoby świeckie odpowiednio do tego przygotowane. W przedszkolu mamy wypracowane plany pracy dydaktyczno-wychowawczej z dziećmi. Każdy rok ma swój temat. Dzieciom organizujemy dużo różnych imprez, wycieczek (teatr, muzeum, las, ZOO...), konkursów: geograficzny, recytatorski, itp. Przedszkole nasze uczestniczy też w Olimpiadzie dla Przedszkoli z Piastowa.

                                                                                       

    Program wychowawczy Przedszkola oparty jest na charyzmacie Zgromadzenia Sióstr FMM. Dzieląc się naszym charyzmatem, pragniemy zachwycić dzieci i rodziców duchowością św. Franciszka z Asyżu i osobą Maryi, rozmiłować w Eucharystii i uwrażliwić na sprawy misji, szczególny akcent kładziemy na wychowanie religijne, patriotyczne.

W przedszkolu został ustalony program przygotowań do obchodów 40-lecia Przedszkola.                                                                                                                      

    Każdego roku opracowywany jest plan współpracy z rodzicami, mamy też wypracowany plan formacji religijnej. Dla rodziców raz w miesiącu organizujemy spotkania ogólne lub grupowe dotyczące formacji religijnej, psychologicznej, pedagogicznej. Zapraszane są na te spotkania różne osoby: księża, siostry, misjonarze, psycholodzy, pedagodzy, nauczyciele, instruktorzy zajęć dodatkowych...

                                                                                                           

    W Przedszkolu organizowane są: spotkania modlitewne dla rodziców, Eucharystia dla dzieci i rodziców, dni skupienia, "dni otwarte" - spotkania indywidualne z rodzicami, uroczystości dla rodziców i z rodzicami, wspólne wyjazdy rodzinne służące integracji rodziców, dzieci i sióstr. Rodzice są uwrażliwiani na misje, pomoc ubogim, biednym, potrzebującym. Organizujemy też loterie misyjne, a nasze Przedszkole od wielu już lat współpracuje i pomaga dzieciom z Przedszkola w Afryce, prowadzonemu przez nasze siostry. W Naszym Przedszkolu kładziemy mocny akcent na współpracę z rodzicami, pragniemy w ten sposób służyć nie tylko dzieciom, ale też i ich rodzicom i rodzinom. Staramy się to czynić w różnorodny sposób, będąc uważnymi na współczesne znaki czasu.

                                                                                           

    Przedszkole jest placówką katolicką, przyjmującą za podstawę wychowania chrześcijański system wartości. W naszej pracy z dzieckiem stwarzamy sytuacje, w których poznaje ono swoją wartość w odniesieniu do Boga i drugiego człowieka. Przedszkole bezpośrednio po rodzinie, staje się dla dziecka miejscem poznawania, doświadczania, działania, a także przeżywania jego spraw, jego relacji z innymi, ze sobą, z Panem Bogiem.

                                                                                                             

    To Bóg powierza nam dzieci, byśmy pomagały rodzicom przygotować je do dalszego życia. To, co zostanie zaszczepione w sercu dziecka w najwcześniejszych latach, owocować będzie później. Mamy nadzieję, że program wychowawczy, który proponujemy pomoże im stawać się ludźmi wartościowymi, kochającymi Boga, otwartymi na innych, zauważającymi tych, którym trzeba pomóc, radosnymi, wdzięcznymi - po prostu ludźmi szczęśliwymi.

                          Nasza strona : www.przedszkole.salonkama.pl

                                  s. Irena Karczewska fmm, Piastów

 

 

 

 

Wstecz Odsłon: 10386   

 

Twoim zdaniem


 
Dodaj komentarz
 
 
000126885
 

MIĘDZYNARODOWA RODZINA ZAKONNA Franciszkanki Misjonarki Maryi
Prowincja Europy Środkowo - Wschodniej
Warszawa, ul. Racławicka 14, 02-601 Warszawa,   tel. 22 8453021,  www.fmm.opoka.org.plsiostry.fmm@gmail.com
Konto bankowe: Bank PKO S.A. 32 1240 1037 1111 0000 0691 6886
Administrator: Mirosław Kuduk

Mirosław Kuduk © 2010

Profesjonalny Hosting