Languages:                   

MIĘDZYNARODOWA RODZINA ZAKONNA

Franciszkanki Misjonarki Maryi

Prowincja Europy Środkowo - Wschodniej

Bosna i Hercegovina Deutschland Ősterreich Magyarország
Polska Россия Slovenija Україна

Staram się być dla innych siostrą, by nieść im Chrystusa

Dziękuję Wam, moje kochane siostry! Ogromnie pragnę podziękować za gościnność sióstr ze wspólnot z Warszawy, podczas mojego kolejnego pobyt ...

Apostolat

Zobacz inne
 

Zobacz również

Ankieta


Czy uczestniczyliście w zorganizowanych rekolekcjach?


Nie
Tak


Głosuj     Wyniki     Inne pytania
 

Polecamy


 

         

Warszawa

Msze św. w Kaplicy
Królowej Misji

- w niedzielę: godz. 8.00
- w tygodniu: 6.30

   
Adoracja Najświętszego Sakramentu

- Pon.– Piątek godz. 7.30 – 17.00
- Sobota godz. 7.30 – 15.00
- Niedziela  godz. 11.00 – 17.00
 

Serwis osób niezalogowanych


Jubileusz 40-lecia Przedszkola w Piastowie

2010-02-27 s. Bożena Bednarczyk FMM

 

 

 

 

Trochę historii i teraźniejszości                                                                  

    Według oficjalnych dokumentów Przedszkole funkcjonuje od roku 1969. Od tego roku siostry zaczęły przyjmować dzieci potrzebujące pomocy i opieki. Na początku warunki były bardzo skromne. Myśl o budowie nowego przedszkola zrodziła się wraz pojawieniem się nowych możliwości, przyniesionych przez zmiany społeczno-polityczne w naszej Ojczyźnie po roku 1989. Siostry pragnęły realnie włączyć się w odnowę narodową poprzez pomoc rodzinom w wychowaniu dzieci. Pracę tę prowadziły już ponad 20 lat, mimo iż ówczesny system nie pozwalał na tego rodzaju zaangażowanie. Korzystając z nowych możliwości siostry pragnęły by ich praca była bardziej owocna i obejmowała większą ilość dzieci jak również ich rodziny.

                                                                           

    Budowę nowego przedszkola rozpoczęto 18 kwietnia 1990 roku a we wrześniu 1991 roku Przedszkole otworzyło swoje podwoje dla 80 dzieci. W 1992 roku oficjalnie zarejestrowano Przedszkole w Kuratorium Oświaty w Warszawie jako Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi. We wrześniu 1996 roku otworzono oddział zerowy dla dzieci 6-letnich i od tego czasu w przedszkolu jest ponad 90 dzieci w czterech grupach wiekowych. Dyrektorkami Przedszkola były siostry: Małgorzata Książek, Jolanta Zelent, Agnieszka Gańko. Obecnie dyrektorką jest s. Jolanta Zelent.

                                                                                 

    Przedszkole jest dobrze wyposażone i stopniowo dostosowywane do nowych standardów. Przedszkole jest czynne od 700 do 1630 (od poniedziałku do piątku). Pracuje według terminarza szkolnego (wolne przerwy świąteczne, wakacje). W każdej grupie jest po dwie osoby odpowiedzialne za dzieci. Prowadzone są również zajęcia dodatkowe: gimnastyka korekcyjna, rytmika, język angielski, logopedia - są prowadzone przez osoby świeckie odpowiednio do tego przygotowane. W przedszkolu mamy wypracowane plany pracy dydaktyczno-wychowawczej z dziećmi. Każdy rok ma swój temat. Dzieciom organizujemy dużo różnych imprez, wycieczek (teatr, muzeum, las, ZOO...), konkursów: geograficzny, recytatorski, itp. Przedszkole nasze uczestniczy też w Olimpiadzie dla Przedszkoli z Piastowa.

                                                                                       

    Program wychowawczy Przedszkola oparty jest na charyzmacie Zgromadzenia Sióstr FMM. Dzieląc się naszym charyzmatem, pragniemy zachwycić dzieci i rodziców duchowością św. Franciszka z Asyżu i osobą Maryi, rozmiłować w Eucharystii i uwrażliwić na sprawy misji, szczególny akcent kładziemy na wychowanie religijne, patriotyczne.

W przedszkolu został ustalony program przygotowań do obchodów 40-lecia Przedszkola.                                                                                                                      

    Każdego roku opracowywany jest plan współpracy z rodzicami, mamy też wypracowany plan formacji religijnej. Dla rodziców raz w miesiącu organizujemy spotkania ogólne lub grupowe dotyczące formacji religijnej, psychologicznej, pedagogicznej. Zapraszane są na te spotkania różne osoby: księża, siostry, misjonarze, psycholodzy, pedagodzy, nauczyciele, instruktorzy zajęć dodatkowych...

                                                                                                           

    W Przedszkolu organizowane są: spotkania modlitewne dla rodziców, Eucharystia dla dzieci i rodziców, dni skupienia, "dni otwarte" - spotkania indywidualne z rodzicami, uroczystości dla rodziców i z rodzicami, wspólne wyjazdy rodzinne służące integracji rodziców, dzieci i sióstr. Rodzice są uwrażliwiani na misje, pomoc ubogim, biednym, potrzebującym. Organizujemy też loterie misyjne, a nasze Przedszkole od wielu już lat współpracuje i pomaga dzieciom z Przedszkola w Afryce, prowadzonemu przez nasze siostry. W Naszym Przedszkolu kładziemy mocny akcent na współpracę z rodzicami, pragniemy w ten sposób służyć nie tylko dzieciom, ale też i ich rodzicom i rodzinom. Staramy się to czynić w różnorodny sposób, będąc uważnymi na współczesne znaki czasu.

                                                                                           

    Przedszkole jest placówką katolicką, przyjmującą za podstawę wychowania chrześcijański system wartości. W naszej pracy z dzieckiem stwarzamy sytuacje, w których poznaje ono swoją wartość w odniesieniu do Boga i drugiego człowieka. Przedszkole bezpośrednio po rodzinie, staje się dla dziecka miejscem poznawania, doświadczania, działania, a także przeżywania jego spraw, jego relacji z innymi, ze sobą, z Panem Bogiem.

                                                                                                             

    To Bóg powierza nam dzieci, byśmy pomagały rodzicom przygotować je do dalszego życia. To, co zostanie zaszczepione w sercu dziecka w najwcześniejszych latach, owocować będzie później. Mamy nadzieję, że program wychowawczy, który proponujemy pomoże im stawać się ludźmi wartościowymi, kochającymi Boga, otwartymi na innych, zauważającymi tych, którym trzeba pomóc, radosnymi, wdzięcznymi - po prostu ludźmi szczęśliwymi.

                          Nasza strona : www.przedszkole.salonkama.pl

                                  s. Irena Karczewska fmm, Piastów

 

 

 

 

Wstecz Odsłon: 10126   

 

Twoim zdaniem


 
Dodaj komentarz
 
 
000125187
 

MIĘDZYNARODOWA RODZINA ZAKONNA Franciszkanki Misjonarki Maryi
Prowincja Europy Środkowo - Wschodniej
Warszawa, ul. Racławicka 14, 02-601 Warszawa,   tel. 22 8453021,  www.fmm.opoka.org.plsiostry.fmm@gmail.com
Konto bankowe: Bank PKO S.A. 32 1240 1037 1111 0000 0691 6886
Administrator: Mirosław Kuduk

Mirosław Kuduk © 2010

Profesjonalny Hosting