Languages:                   

MIĘDZYNARODOWA RODZINA ZAKONNA

Franciszkanki Misjonarki Maryi

Prowincja Europy Środkowo - Wschodniej

Bosna i Hercegovina Deutschland Ősterreich Magyarország
Polska Россия Slovenija Україна

Plan Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Maryi

Naśladując naszą Boską Matkę, którą dał nam Jezus, Siostry Misjonarki Maryi uczą dusze jak wynagradzać zniewagi wyrządzone Bogu poprzez grz ...

Misjonarki

Zobacz inne
 

Zobacz również

Ankieta


Czy uczestniczyliście w zorganizowanych rekolekcjach?


Nie
Tak


Głosuj     Wyniki     Inne pytania
 

Polecamy


 

         

Warszawa

Msze św. w Kaplicy
Królowej Misji

- w niedzielę: godz. 8.00
- w tygodniu: 6.30

   
Adoracja Najświętszego Sakramentu

- Pon.– Piątek godz. 7.30 – 17.00
- Sobota godz. 7.30 – 15.00
- Niedziela  godz. 11.00 – 17.00
 

Serwis osób niezalogowanych


Wierność charyzmatowi Zgromadzenia Franciszkanek Misjonarek Maryi w życiu s. Gabrielis Ballestrem

2010-03-13 s. Teresa Patrzek FMM

 

         

 

     Praca magisterska z Teologii napisana na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie. W Sekcji św. Jana Chrzciciela w Prymasowskim Instytucie Życia Wewnętrznego na seminarium z Teologii Życia Wewnętrznego pod kierunkiem ks. dr Zygmunta Nabzdyka.

 

     Celem tej pracy jest ukazanie drogi do świętości Moniki von Ballestrem, która obrała drogę życia według rad ewangelicznych wstępując do Zgromadzenia Franciszkanek Misjonarek Maryi, przyjmując imię Maria Gabrielis. Za bezgraniczną wierność Chrystusowi otrzymała nagrodę - palmę męczeństwa. Chociaż nie jest wyniesiona do chwały ołtarza i ogłoszona przez  Kościół jako błogosławiona, to dla swej rodziny zakonnej zostawiła świetlany przykład umiłowania Chrystusa aż do końca.

 

Spis treści

Wykaz skrótów  

Bibliografia

1. Źródła
2. Dokumenty Kościoła
3. Literatura
WSTĘP

 

Rozdział  I  
   

CHARYZMAT ZGROMADZENIA FRANCISZKANEK MISJONAREK MARYI  IDEAŁEM  ŻYCIOWYM  S. GABRIELIS

 

1. Potrzeba ideału w życiu s. Gabrielis
2. Cechy duchowości Zgromadzenia Franciszkanek Misjonarek Maryi
3. Znaczenie wierności w życiu zakonnym

 

Rozdział II  
   

DOJRZEWANIE DO ŻYCIA ZAKONNEGO S. GABRIELIS

 

1. Wpływ środowiska rodzinnego na kształtowanie postawy duchowej s. Gabrielis
2. Znaczenie wychowania religijno - moralnego
3. Budzenie się i rozwój powołania zakonnego

   

Rozdział III  
   

ŻYCIE ZAKONNE S. GABRIELIS I JEJ MĘCZEŃSKA ŚMIERĆ

 

1. Całkowite oddanie się Bogu w służbie Jego Królestwu
2. Ofiara życia ukoronowaniem  wierności charyzmatowi
3. Życie i ofiara  męczeńska w świetle świadectw naocznych świadków

 

ZAKOŃCZENIE

 

ANEKS

 

 

Dołączone pliki:

 

 

Wstecz Odsłon: 11868   

 

Twoim zdaniem


 
Dodaj komentarz
 
 
000127111
 

MIĘDZYNARODOWA RODZINA ZAKONNA Franciszkanki Misjonarki Maryi
Prowincja Europy Środkowo - Wschodniej
Warszawa, ul. Racławicka 14, 02-601 Warszawa,   tel. 22 8453021,  www.fmm.opoka.org.plsiostry.fmm@gmail.com
Konto bankowe: Bank PKO S.A. 32 1240 1037 1111 0000 0691 6886
Administrator: Mirosław Kuduk

Mirosław Kuduk © 2010

Profesjonalny Hosting